Kommunikációs módszerek hallásveszteséggel élő gyermekek számára

Az elkövetkezendő napok és hónapok során családja döntést fog hozni arról, hogyan segítse gyermekét szükségletei kifejezésében és a világgal való kommunikációjában. Fontos, hogy megismerjen többféle módszert, amelyek segítségével kommunikálhat gyermekével. A korai fejlesztés, valamint beszéd- és nyelvterapeuták bevonása segíthetik Önt ebben a folyamatban. Továbbá segíthetik abban is, hogy olyan kommunikációs készségeket tanítson gyermekének, amelyek leginkább alkalmasak a Ön családja számára.

Kommunikációs lehetőségek

A gyermekek már korán elkezdik a nyelvet tanulni azáltal, hogy érzékszerveiken keresztül tapasztalatokat szereznek az őket körülvevő világról. Mindkét szemükre és fülükre egyaránt támaszkodnak, amikor megpróbálják megérteni, mit mondanak nekik. Néhány gyermek képes elsajátítani, hogyan támaszkodjon nagyobb mértékben valamely érzékszervére. Egy részük a hallókészülék vagy cochleáris implantátum viselésének köszönhetően döntően a hallásra fog támaszkodni. Egy másik részük a látásra. Az a módszer, amellyel gyermekét kommunikálni tanítja, hatással van arra, ahogyan megtanulja használni az érzékszerveit.

Sokféle módszerrel taníthatja gyermekét kommunikálni. Mindegyik módszert úgy dolgoztuk ki, hogy fokozzák a gyermek önbizalmát. Ugyanakkor ezek a módszerek javítják a gyermek baráti közösségbe, családba vagy más közösségbe való beilleszkedési képességeit is. A család a legfontosabb tényező a módszer sikerességében, bármelyikről is legyen szó. A család a gyermek első és egyben legfontosabb tanítómestere. Azok a módszerek, amelyeket kizárólag a gyermek sajátít el, el fogják őt szigetelni a családjától. A család bevonásával a nyelvtanulás ideje kiterjed a hét minden napjára és a nap 24 órájára. Ön és a korai fejlesztési csapat közösen határoz majd arról, hogy a gyermek beszélni vagy jelelni tanuljon-e, vagy esetleg mindkettőt. A korai fejlesztési csapat tanácsai segíthetik Önt a gyermek tanulási tapasztalataival kapcsolatos döntések meghozatalában is. Ezeket a módszereket nagy mértékben befolyásolják az Ön közösségének kulturális jellemzői. Emellett az elérhető szolgáltatások és közösségi erőforrások is hatással bírnak.

Auditív/orális

Az auditív-orális megközelítés a beszélt nyelv tanításának jelentőségét hangsúlyozza. A gyermekeket arra tanítják, hogy a hallásukat, a szájról olvasást és más kontextuális jeleket együttesen használva értsék meg és használják a beszélt nyelvet. Ennek célja, hogy a közoktatásba való integrációhoz, valamint az önálló élethez nélkülözhetetlen beszélt nyelvi képességeket elsajátítsa a gyermek.

Ez a módszer a hallókészülékek és cochleáris implantátumok folyamatos használatára alapoz. A beszélt nyelvvel párhuzamosan nagy hangsúlyt fektet a kommunikációt természetes módon kísérő jelek értelmezésére is, például a beszédolvasásra. A szájról olvasás módszer az arcról és testről, valamint a környezetből származó vizuális információkat használja az elhangzottak megértéséhez.

Alapelve szerint a beszélt nyelv fejlesztése segíti az írási és olvasási készségek fejlődését is. A fejlett olvasási és íráskészség pedig elengedhetetlen a tudományos világban való érvényesüléshez. A beszélt nyelvi készségek fejlesztése kis létszámú osztályokban, egyéni napi feladatokkal történik. A tanárok szóbeli utasításokat adnak minden osztálytermi tevékenységhez.

Auditív/verbális

Az auditív-verbális (AV) módszer arra az alapelvre épül, hogy a hallásveszteség fokától függetlenül minden gyermek képes a hallás képességének és a beszédnek az elsajátítására.

Ez a módszer a normális neurológiai fejlődési modellt veszi alapul. Alapelve, hogy a test és az agy oly módon alakultak ki, hogy mind az öt érzékszervet egyenlő mértékben használjuk a tanulás során. Az információszerzés és tanulás során a „lehetőségek keretein belül” felhasználják a technológiai eszközöket a hallás erősítésére és fejlesztésére. Az auditív-verbális módszer az auditív fejlődési hierarchiának megfelelően először hangtudatosságra tanít, majd a hangok érzékelésére, azonosítására és megkülönböztetésére. AV-terapeutákká olyan korai fejlesztők, siketeket tanítók, audiológusok vagy beszéd- és nyelvpatológusok válhatnak és a szükséges speciális képzésben részesültek. A terápiás foglalkozásokon az érintett családtagok is részt vesznek.

Jelzett beszéd

Az angol nyelv bizonyos szavai nem különböztethetőek meg egymástól kizárólag szájról olvasás útján. Nézzen tükörbe, miközben kiejti az alábbi hangokat: /p/, /b/, és /m/. A jelzett beszéd használatakor kézjelekkel egészítik ki az auditív és vizuális információt. A beszélő arca melletti kézjelek vizuálisan jelenítik meg a nyelv hangjait, így segítik a hallgatót az egyes beszédhangok azonosításában. A családtagok megtanulják az egyes kézpozíciókat, hogy segítsék a gyermek szájról olvasási készségének használatát és megkönnyítsék a látszólag hasonló hangok megkülönböztetését.

A jelzett beszéd nyolc különböző kézjelet használ négyféle pozícióban (ezek a jelzések) a beszédet kísérő természetes szájmozgással kombinálva ahhoz, hogy a beszélt nyelv minden hangja másképp nézzen ki. Hangalapú vizuális kommunikációs rendszerként ismert. A jelzett beszéd használata elősegíti a nyelvi és beszédfejlődést, valamint az olvasási készségek és a kommunikáció fejlődését is. Ez a megközelítés más módszerekkel együtt is használható. Több mint 55 nyelvre és dialektusra adaptálták. A jelzett beszéd használata a szájra irányítja a figyelmet, megkönnyíti a hangok felismerését az egyes szavakon vagy kifejezéseken belül, valamint a hallás és látás mellett integrálja a motoros működést is. További információkért kérjük, látogasson el ide: Cued Speech Foundation.

Párhuzamos kommunikáció

Párhuzamos kommunikáció során a jelnyelvet és a beszélt nyelvet egyszerre használják. A jelelt és beszélt szavak egyszerre jelennek meg. Ilyen módszerrel oktatták az autizmus spektrumzavarral vagy Down-szindrómával élő gyermekeket is, továbbá segítették elő egészséges hallású gyermekek nyelvi fejlődését. Ha ezt a módszert választja, nagyon fontos, hogy folyamatosan jeleljen, amikor gyermekéhez beszél. Jelnyelvi kurzusok rendszeresen indulnak különböző közösségek, felsőoktatási és felnőttképzési intézmények szervezésében.

Jelelt angol nyelv

A jelelt angol nyelv (SEE, Signing Exact English) olyan jelnyelvi rendszer, amelyet azzal a céllal dolgoztak ki, hogy az angol nyelv összes elemét vizualizálják. Ez az angol nyelv szó szerinti, jelelt változata. Mivel az amerikai jelnyelv (ASL, American Sign Language) eltér az angol nyelvtől, szavai és szórendje is különböznek attól. A jelelt angol nyelv (SEE) kidolgozásának az volt a célja, hogy kiegészítse az amerikai jelnyelv (ASL) szókincsét, így a gyermekek pontosan érthetik egy angol szöveg tartalmát. A 1970-es években kifejlesztett jelelt angol nyelv (SEE) az amerikai jelnyelv (ASL) szavakkal, előtagokkal, igeidőkkel és végződésekkel kiegészített változata, amely tiszta és teljes képet ad az angol nyelvről. Ennek a jelnyelvi rendszernek a megtanulása egyszerűbb lehet az angol anyanyelvű szülők számára, mivel az általuk ismert szórendet használja. A hetvenes években elindult egy mozgalom azzal a célkitűzéssel, hogy a állami iskolákban jelnyelvi utasításokat is használjanak a hallásveszteséggel élők tanítása során. 1978-ra a jelelt angol nyelv (SEE) a legelterjedtebb angol jelnyelvi rendszerré vált az Egyesült Államok állami fenntartású iskoláiban.

A maradványhallás és a beszédolvasás maximális kihasználását segíti ez a rendszer, mivel elemei teljesen megfelelnek a beszélt angol nyelv minden elemének. A jelelt angol nyelv támogatja az amerikai jelnyelv azon funkciójának használatát, amely vizualizálja a hanglejtést. Ezt a lehetőséget támogatja az S.E.E. Center (Jelelt Angol Nyelvi Központ).

Teljes kommunikáció

Teljes kommunikáció alatt az összes kommunikációs mód egyidejű használatát értjük (így tehát a beszédet, a jelelt angol nyelvet, a hallástanítás során elsajátított beszédet, a beszédolvasást, a szájról olvasást és az ujjábécét). Így az információk mind vizuális mind auditív úton eljutnak a gyermekhez. Ez pedig lehetővé teszi, hogy a gyermek olyan típusú információt használjon, amely számára kézenfekvő.

A teljes kommunikáció módszer célja az volt, hogy vizuális nyelvi alapokat biztosítson a gyermek számára és ugyanakkor ösztönözze a beszélt nyelvi készségeinek fejlesztésére és használatára. Páran aggódtak, hogy a gyermekek nem képesek szilárdan elsajátítani akár az amerikai jelnyelv (ASL), akár az angol (jelelt vagy beszélt) nyelv alapjait. Napjainkban a teljes kommunikációt gyakran összekeverik a párhuzamos kommunikációval (a beszéd alatti jeleléssel).

Jelnyelv

Több mint 117 különböző jelnyelv létezik világszerte. Az egyes országokon belül az adott jelnyelvnek különböző dialektusai is lehetnek, akárcsak a beszélt angol nyelv esetében. A jelnyelvi rendszerek feltárása meglehetősen bonyolult lehet a különböző rendszerek nagy száma és a terminológia változatossága miatt.

Például több olyan jelnyelvi rendszer is létezik, amelyet a beszélt angol nyelvvel való használatra fejlesztettek ki. Ezen, a kommunikáció céljára jelelést és beszédet egyaránt alkalmazó rendszerekre összefoglaló módon a következőképpen hivatkoznak: kézzel kódolt angol nyelv (MCE, Manually Coded English), jeleléssel kiegészített beszéd (SSS, Sign Supported Speech), jeleléssel kiegészített rendszer (SSS, Sign Supported System) vagy kiegészítő jelelés (Sign Supported).

A jelnyelvre vonatkozó további kérdéseivel forduljon a korai fejlesztési csapathoz vagy a beszédterapeutához.

A gyermekével való kommunikációval kapcsolatos további információkért kattintson ide.