Ugrás a fő tartalomhoz

Anyagokra vonatkozó nyilatkozatok

 A Phonak AG termékekkel kapcsolatos vegyi anyagokra vonatkozó szabályozásoknak való megfelelősége. 5. változat, 2015. december

 A Phonak AG elkötelezett minden vonatkozó jogszabály és szabályozás betartását illetően, beleértve bármilyen új, az Európai Unió átdolgozott, veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelve, azaz az RoHS 2 alapján elfogadott, anyagokra vonatkozó korlátozások követelményeit, valamint az Európai Unió REACH-rendelete által meghatározott vonatkozó követelményeknek való megfelelést.

A REACH („Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)”) az Európai Unió (EU) vegyi anyagokra vonatkozó rendelete, amely 2007. június 1-jén lépett életbe, 2018-ig terjedő, szakaszos határidőkkel.

A Phonak AG támogatja a REACH általános, az emberi egészség és környezet védelmének javítására irányuló célját. A Phonak AG elkötelezetten arra törekszik, hogy biztonságosan használható, és életciklusuk során alacsony környezeti hatással bíró termékeket kínáljon.

Orvostechnikai eszközök gyártójaként a Phonak AG proaktív hozzáállást tanúsít a termékeiben és komponensekben alkalmazott anyagok környezeti, egészségügyi és biztonságossági értékelése kapcsán. A Phonak AG korlátozhatja bizonyos anyagok használatát az ügyfél- vagy jogi követelmények miatt, vagy amiatt, mert a Phonak AG úgy ítéli meg, hogy ez megfelelő egy adott elővigyázatossági megközelítés alapján. Amennyiben egy jogilag engedélyezett anyag kapcsán tudományos adatok azt mutatják, hogy potenciális egészségügyi vagy környezeti kockázatot jelent, a Phonak AG arra törekszik, hogy lecserélje ezt. A Phonak AG a kockázatok csökkentése mellett is elkötelezett, ha a piacon elérhetők kereskedelmi és technikai szempontból megfelelő alternatívák. A Phonak AG folyamatosan dolgozik az alternatív anyagok értékelésén.

A Phonak AG minden vonatkozó REACH-követelménynek megfelel, és elkötelezett amellett, hogy a komponenseinkben vagy termékeinkben alkalmazott vegyi anyagok kapcsán megfelelő tájékoztatásban részesítse vásárlóit. A Phonak AG az iparági beszállítóival együtt azon dolgozik, hogy a Phonak AG termékei megfeleljenek a REACH követelményeinek.

A Phonak AG és beszállítói meghozták a REACH-rendeletnek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Phonak AG termékei továbbra is forgalmazhatók legyenek az EGT területén.

A Phonak AG REACH-rendelettel kapcsolatos, árucikkeiben megtalálható anyagokkal kapcsolatos nyilatkozata:

A REACH-rendelet 33. cikkének (az árucikkekben lévő anyagokra vonatkozó információk közlése) megfelelően az alábbi táblázatban azok a különös aggodalomra okot adó anyag(ok) (SVHC) szerepelnek, amelyek az árucikk súlyával összevetve a 0,1%-os küszöbérték feletti mennyiségben jelen lehetnek a Phonak AG termékeiben. A jelenlegi ismereteink és a beszállítóinktól származó, jelenlegi információk alapján nincsenek más SVHC-k jelen a komponenseinkben és termékeinkben.

Különös aggodalomra okot adó anyag (SVHC): DEHP, di-(2-etilhexil)-ftalát
CAS-szám: 117-81-7

Megjegyzések: Ez az anyag jelen lehet a külön vásárolható PVC-csövekben és kábelekben, valamint a termékben lévő, PVC-ből készült komponensekben; ez az anyag jelen lehet a dekoratív részekben.

Különös aggodalomra okot adó anyag (SVHC): 1,3-propánszulton
CAS-szám: 1120-71-4

Megjegyzések: Ez az anyag jelen lehet a Sonova márkájú termékek lítium akkumulátoraiban.

Különös aggodalomra okot adó anyag (SVHC): ólom-titán-trioxid
CAS-szám: 12060-00-3

Megjegyzések: Ez az anyag jelen lehet a Sonova márkájú termékek mikrofonjainak dielektromos rétegeiben.