iPhone mobileszközök

Hogyan csatlakoztathatom a Bluetooth technológiát támogató Phonak Audéo B-Direct hallókészülékemet az iPhone operációs rendszerrel rendelkező mobileszközömhöz?

 1. Keresse meg az iPhone telefon kezdőképernyőjén a „Settings” (Beállítások) ikont és koppintson rá.
 2. A Setting (Beállítások) menüben koppintson a „Bluetooth” ikonra.
 3. A Bluetooth felirat melletti csúszkára koppintva kapcsolja be a Bluetootht.
 4. Nyissa ki az Audéo B-Direct hallókészülék elemtartó fedelét, majd 5 másodperc elteltével csukja be.
 5. Néhány másodperc múlva megjelenik Audéo B-Direct hallókészülékének neve

  az iPhone képernyőjén. Koppintson rá a kiválasztáshoz.

 6. Ekkor megjelenik a „Bluetooth Pairing Request” (Bluetooth párosítási kérelem) üzenet a kijelzőn. Koppintson a „Pair” (Párosítás) lehetőségre.
 7. A párosított hallókészülékben ekkor a csatlakozásra utaló sípjelet fog hallani.
 8. iPhone telefonja most már csatlakoztatva van az Audéo B-Direct hallókészülékéhez.

Miért nem találja az iPhone mobilom a Phonak Audéo B-Direct hallókészülékemet?

i. Be van kapcsolva a Bluetooth a telefonján?
Kétféleképpen kapcsolhatja be:

 • 1. lehetőség:
 1. Csúsztassa fel az ujját a képernyő alján, hogy megjelenjen a Vezérlőközpont.
 2. Görgessen a képernyő jobb oldalához, amíg a Vezérlőközpont tetején meg nem jelenik egy sor ikon.
 3. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth szimbólum kéken világít-e az első sorban megjelenő ikonok között. Ha nem, koppintson az ikonra a Bluetooth aktiválásához.
 • 2. lehetőség:
 1. Az iPhone kezdőképernyőjén koppintson a „Settings” (Beállítások) menüre.
 2. A Setting (Beállítások) menüben koppintson a „Bluetooth” lehetőségre.
 3. Ellenőrizze, hogy a csúszka zöld-e.
 4. Ha a csúszka nem zöld, koppintson rá a Bluetooth aktiválásához.

ii. Új elem van a hallókészülékben?

 1. Cserélje ki az elemeket a hallókészülékben.
 2. Nyissa ki az elemtartó fedelet, majd 5 másodperc elteltével csukja be a párosítási mód elindításához.
 3. A hallókészülék az ezt követő három percben párosítási módban lesz.
 4. Most már összepárosíthatja hallókészülékét mobiltelefonjával.

Footnotes

Apple, the Apple logo, iPhone and iOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.