Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, miként kerülnek összegyűjtésre és feldolgozásra az Ön személyes adatai a myEarbuds alkalmazással (a továbbiakban: „Mobilalkalmazás”) kapcsolatban.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat időről időre frissítésre kerülhet. Ebben az esetben tájékoztatni fogjuk arról, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításra került, és a dokumentum legtetején található „utolsó frissítés időpontja” ennek megfelelően frissítve lesz. Javasoljuk, hogy rendszeres időközönként tekintse meg ezt az adatvédelmi nyilatkozatot.

1.     Az adatkezelő személyazonossága

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Svájc (www.sonova.com), (a továbbiakban: „Sonova AG”) adatkezelőként jár el az Ön személyes adatainak az alábbiakban meghatározott célokból történő gyűjtése és feldolgozás során.

2.     A feldolgozás célja és az összegyűjtött személyes adatok

Ez a szakasz ad tájékoztatást arról, hogy milyen személyes adatok kerülnek gyűjtésre, miért dolgozzák fel a személyes adatait, és hogy mi a jogalapja az ilyen adatok feldolgozásának.

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatokat csak a termék regisztrációja során gyűjtünk, és a Mobilalkalmazás használatához nem kötelező fiókot regisztrálni. Továbbá, ha úgy dönt, hogy létrehoz egy fiókot, vagy ha már rendelkezik fiókkal, kérjük, vegye figyelembe, hogy az azonosítóit a Mobilalkalmazáson és a www.myphonak.com oldalon is használhatja.

  • Fiók létrehozása a Mobilalkalmazáson vagy a www.myphonak.com oldalon keresztül

Jogalap: hozzájárulás

Célok: Az Ön fiókjához kapcsolódó szolgáltatások kezelése és karbantartása. A szolgáltatás biztonságának és megfelelő működésének biztosítása. Adatainak hitelesítése az online szolgáltatások használatának engedélyezéséhez, és fiókjával kapcsolatos technikai támogatás nyújtása (karbantartás, problémák megoldása stb.).

Gyűjtésre kerülő személyes adatok: az Ön fiókjával kapcsolatos adatok (név, e-mail-cím), az Earbuds-al kapcsolatos adatok (az Earbuds sorozatszáma, az Earbuds modelljének azonosítója, a tartozék sorozatszáma, a tartozék modelljének azonosítója), a Mobilalkalmazás beállításaival kapcsolatos adatok (ország, választott nyelv).

3.     Személyes adatok nyilvánosságra hozatala

A Sonova AG az Ön személyes adatait kizárólag a 2. pontban meghatározott adatkezelési célok keretein belül oszthatja meg az alábbi harmadik felekkel:

- Cégcsoportunk más vállalatai, például leányvállalataink;
- Üzleti partnerek, vállalkozók és külső szolgáltatók, például a Microsoft, a Salesforce (biztonsági mentési szolgáltatások), a Sendgrid vagy a Google Inc;
- Egyéb szervezetek és állami szervek, beleértve a bűnüldöző szerveket, amennyiben azt a törvény előírja.

A kifejezett hozzájárulását fogjuk kérni, mielőtt bármilyen személyes adatot megosztanánk harmadik felekkel. Ha arra kényszerülünk, hogy az Ön hozzájárulása nélkül fedjük fel a személyes adatait, abban az esetben csak azokat a személyes adatokat tesszük közzé, amelyek feltétlenül szükségesek a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez.

4.     Adatátvitel

Felhívjuk figyelmét, hogy a fentiekben említett harmadik felek az Ön állandó lakóhelyétől eltérő országokban is működhetnek. Ennek következtében az Ön személyes adatai olyan országokba is továbbításra kerülhetnek, amelyekben a személyes adatok védelmi szintje eltérő lehet. Az ilyen esetekben megfelelő intézkedéseket fogunk végrehajtani, beleértve a szükséges szervezési, technikai és jogi óvintézkedéseket a mindenkori továbbítás szabályozása érdekében, valamint azért, hogy biztosítsuk a vonatkozó jogszabály szerint szükséges és megfelelő szintű védelmet. 

5.     Adatok megőrzése

A Sonova AG a korábbi bekezdésekben felvázolt célok eléréséhez szükséges időtartammal arányos, minimális időre fogja megőrizni az Ön személyes adatait. Ha a vonatkozó jogszabályok vagy egyéb rendelkezések ennél hosszabb megőrzési időtartamot írnak elő, úgy a hosszabb megőrzési időtartamot fogjuk alkalmazni a jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében.

6.     Az Ön törvényes jogai

A személyes adatai gyűjtésének és feldolgozásának keretében, valamint az alkalmazandó jogszabályok alapján Önnek jogában állhat a személyes adatai vonatkozásában hozzáférést, helyesbítést vagy az adatok törlését, illetve a feldolgozás korlátozását kérni. Ezen túlmenően kifogást emelhet a feldolgozás ellen, adathordozhatóságot kérelmezhet, hozzájárulását visszavonhatja bármikor, egyes joghatóságokban pedig utasításokat is adhat arra vonatkozóan, hogyan kerüljenek a személyes adatai a halála után feldolgozásra. Jogait az alábbi, „kapcsolat” című szakaszban megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az ilyen jogok gyakorlása nem tekinthető abszolút jognak, és a vonatkozó jogszabályban foglalt korlátozások érvényesek rá.

Amennyiben úgy véli, hogy az Ön személyes adatainak kezelése a vonatkozó jogszabályokba ütközik, úgy panaszt tehet a helyi felügyeleti hatóságnál vagy az illetékes szabályozó hatóságnál. 

7.     Kapcsolat

Ha kérdése merülne fel a jelen adatvédelmi nyilatkozattal vagy a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban, akkor kérjük, keresse fel az adatvédelmi csapatunkat a privacy@sonova.com e-mail-címen vagy írásban, a Sonova AG adatvédelmi tisztviselőjének címén: Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Svájc.