ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS HASZNÁLATI FELTÉTELEK

myRogermic app

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat leírja, hogy a Roger On mikrofon és hallókészüléke használatához kapcsolódó személyes adatainak összegyűjtése és feldolgozása a helyi vonatkozó jogszabályoknak megfelelően hogyan történik. Ebben az összefüggésben, jelen adatvédelmi nyilatkozat személyes adatainak a „myRogerMic” applikáció („Mobilalkalmazás”) által végrehajtott feldolgozását foglalja magába.

1. Kik vagyunk

Jelen Mobilalkalmazás egy Sonova AG termék. A vállalat címe: Svájc, 8712 Stäfa, Laubisrütistrasse 28 (www.sonova.com). A vállalat („Sonova AG” vagy „mi”) látja el a következő részben listába szedett adatfeldolgozás felügyeletét.

2. Milyen személyes adatok összegyűjtése történik, és miért? 

A Sonova AG a Google Analytics Firebase felületét használja elemzési célokra, annak érdekében, hogy megértse a Mobilalkalmazás használatát, és fejlessze annak használati teljesítményét, de csak akkor, ha Ön ehhez hozzájárulását adja. Ez a folyamat a következő adatkategóriákat tartalmazza: 

- Az Ön IP-címe – melynek gyűjtése anonim módon történik, azaz az Ön azonosítása semmilyen módon nem lehetséges.
- Használati adatok, Mobilalkalmazás-események, rendszerhasználat adatai (pl. IP-cím, operációs rendszer verzió, operációs rendszer frissítések), bejelentkezés kapcsolódási információk (pl. ID-kapcsolat, sikeres vagy sikertelen bejelentkezés, megszakadt kapcsolat), készülékinformációk (pl. márka, kategória, modell) és hibabejelentési információk.

Az ilyen jellegű adatgyűjtést a Mobilalkalmazás beállítása során hagyhatja jóvá, valamint később is jóváhagyhatja és elutasíthatja azt a Mobilalkalmazás Jogi információinak beállításaiban.

3. Személyes adatok nyilvánosságra hozatala

A Mobilalkalmazás használatával és csak az ön kifejezett hozzájárulásával a fent felsorolt személyes adatok közzé tehetők a Google Inc. számára. 

4. Személyes adatok továbbítása

Személyes adatai olyan országokba is továbbíthatók, melyek kívül esnek joghatóságán, beleértve azokat az országokat is, melyek nem ugyanolyan szintű védelmet biztosítanak a személyes adatoknak, mint az Öné. Ilyen esetekben megfelelő intézkedéseket hajtunk végre, beleértve a szükséges szervezési, technikai és jogi óvintézkedéseket a mindenkori továbbítás szabályozása érdekében, valamint azért, hogy biztosítsuk a vonatkozó jogszabály szerint szükséges és megfelelő szintű védelmet. 

5. Személyes adatainak tárolási ideje

A Sonova AG a korábbi bekezdésekben felvázolt célok eléréséhez szükséges időtartammal arányos, minimális időre fogja megőrizni az Ön személyes adatait. Ha a vonatkozó jogszabályok vagy egyéb rendelkezések ennél hosszabb megőrzési időtartamot írnak elő, úgy a hosszabb megőrzési időtartamot fogjuk alkalmazni a jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében.

6. Az Ön jogai

Beleegyezését jogában áll bármikor visszavonni. A helyi vonatkozó törvények szerint jogában áll kérni a személyes adataihoz való hozzáférést, azok törlését, javítását, a feldolgozás korlátozását, továbbá tiltakozhat a feldolgozás ellen vagy kérheti az adatok hordozhatóvá tételét, valamint utasításokat adhat személyes adatainak halála utáni feldolgozására vonatkozóan. Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése a vonatkozó jogszabályokba ütközik, úgy panaszt tehet a helyi felügyeleti hatóságnál. Felhívjuk figyelmét, hogy e jogok gyakorlása a helyi vonatkozó jogszabályok által előírt korlátozások hatálya alá tartozik.

7. Lépjen velünk kapcsolatba

Jelen adatvédelmi nyilatkozattal vagy személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos kérdések esetén, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba Adatvédelmi Csoportunkkal a privacy@sonova.com e-mail-címen vagy adatvédelmi tisztviselőnkkel a következő címen: Svájc, 8712 Stäfa, Laubisrütistrasse 28.

Használati feltételek
 

1. Általános rendelkezések

A myRogerMic mobilapplikációt („Mobilalkalmazás”) és kiegészítő szolgáltatásait („Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatások”) a Sonova AG működteti. A regisztrált iroda címe: Svájc, 8712 Stäfa, Laubisrüstistrasse 28. („Sonova”). A Szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok használata a felhasználó által („Felhasználó” vagy „Felhasználók”) jelen Használati feltételek („Használati feltételek”) tárgyát képezi. A Mobilalkalmazás telepítésével vagy használatával a Felhasználó elfogadja a Használati feltételeket, beleértve bármely jövőbeli módosítást is.

Jelen Használati feltételek frissítése időről időre megtörténhet. Ilyen esetben a Sonova értesíteni fogja Önt, hogy jelen Használati feltételek módosultak, és a jelen dokumentum tetején található „utolsó frissítés” dátuma változni fog. Javasoljuk, hogy rendszeres időközönként tekintse meg a jelen Használati feltételeket.

2. A Mobilalkalmazás Szolgáltatások elérése és használata

A Mobilalkalmazás a következő Szolgáltatásokhoz ad hozzáférést: a mikrofon(oka)t az Ön által hallgatni kívánt személy(ek) felé irányíthatja; módosíthatja a mikrofon üzemmódját; némíthatja a készüléket/feloldhatja a némítást; ellenőrizheti az eszköz aktuális állapotát – pl. akkumulátor töltöttsége és mikrofonüzemmód.

A Mobilalkalmazást 14 év alatti gyermekek nem vehetik igénybe.

a. A Mobilalkalmazás elérése és használata

A Mobilalkalmazás eléréséhez a Felhasználónak le kell töltenie azt ingyenesen az Apple App Store vagy a Google Play áruházból. A Felhasználó készülékének, mely Android vagy iOS okostelefon, eleget kell tennie bizonyos hardver- és szoftverkövetelményeknek (pl. az operációs rendszer frissített verziójával kell rendelkeznie).

A Mobilalkalmazás első megnyitásakor a Felhasználót megkéri az alkalmazás, hogy olvassa és fogadja el a Használati feltételeket. A Felhasználó ezután hozzáfér a Mobilalkalmazás különböző Szolgáltatásaihoz.

b. A kínált Szolgáltatások leírása

A Mobilalkalmazás az alábbiakban leírt Szolgáltatásokhoz nyújt hozzáférést a Felhasználónak:

Távvezérlés: ez a funkció lehetővé teszi, hogy a Felhasználó hozzáférjen és kezelje csatlakoztatott vezeték nélküli mikrofonjának funkcióit, mint pl. a mikrofon(oka)t az Ön által hallgatni kívánt személy(ek) felé irányíthatja; módosíthatja a mikrofon üzemmódját; némíthatja a készüléket/feloldhatja a némítást. 

3. Szellemi tulajdonjogok

A Sonova a Mobilalkalmazás tulajdonosa, mind műszaki, grafikai, szöveg szerinti vagy egyéb elemek tekintetében, a harmadik felek által biztosított adatok és tartalmak kizárólagos fenntartásával. A Mobilalkalmazás nevezetesen a Sonova által tervezett és fejlesztett szoftverek és adatbázisok segítségével érhető el, mely hozzá vagy azokhoz tartozik, akik a szellemi tulajdonjogokat birtokolják.

Jelen Használati feltételek nem biztosítanak a Felhasználó számára semmilyen szellemi tulajdonjogot a Mobilalkalmazásra, annak elemeire, vagy a Sonova márkáira és megjelenésére vonatkozóan. A Felhasználó csak egy személyes, nem átruházható, nem kizárólagos és visszavonható licencet kap a Mobilalkalmazás és a Szolgáltatások használatához jelen Használati feltételekkel összhangban. 

A teljesség igénye nélkül, a Felhasználónak különösen nem engedélyezett: a Sonova márkajegyek és logók reprodukálása, a Mobilalkalmazás elemeire vonatkozó hiperszöveges linkek létrehozása, a Mobilalkalmazás által használt adatbázisok és programok részének vagy egészének felhasználása vagy kivonása stb.

Bármely felhasználás vagy hasznosítás, mely itt kifejezetten nem lett megemlítve vagy Sonovával kötött szerződésben biztosítva, nem engedélyezett, és a Sonova kifejezett és előzetes írásos hozzájárulását követeli meg.

4. A Felhasználó kötelezettségei

A Felhasználó a következőket vállalja:
- A Mobilalkalmazást céljának megfelelően és a vonatkozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban használja.
- Fiókjának azonosító adatait bizalmasan kezeli és vállalja, hogy titokban tartja azokat, valamint nem teszi közzé semmilyen harmadik fél számára.
- Elfogadja, hogy a Szolgáltatások működéséhez csatlakoznia kell az internethez, továbbá készülékének megfelelő Bluetooth-funkcióval kell rendelkeznie, és hogy a Szolgáltatások minősége ezektől a feltételektől függ, melyekért kizárólagosan a Felhasználó felelős.
- Tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások ugyanolyan célt szolgáló, kiegészítő, de nem alternatív megoldást kínálnak neki máshol elérhető eszközökre és, hogy ez a megoldás nem helyettesíti ezeket az egyéb eszközöket.

5. Felelősségvállalás

A Sonova vállalja, hogy minden szükséges eszközt felhasznál, hogy biztosítsa a Felhasználónak kínált Szolgáltatások lehető legjobb intézkedéseit. A Sonova rendelkezik az eszközökre vonatkozó kötelezettséggel, az eredmény bármely kötelezettségének kizárásával kapcsolatban, melyeket a Felhasználó kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.

A Sonova nem vonható felelősségre kényszerítő körülmény bekövetkezése esetén vagy befolyásán túlmenő események esetén. Továbbá, a Sonova nem vonható felelősségre semmilyen közvetlen vagy közvetett kárral kapcsolatban, még akkor sem, ha a Sonovát értesítették az adott kár bekövetkezésének lehetőségéről, mely a használatból vagy a használatra való képesség hiányából származik, és különösen a Mobilalkalmazás és a Szolgáltatások zavarából, megszakadásából, funkcionális korlátaiból ered, melyek a Felhasználó telefonhálózatának vagy internetszolgáltatójának hibájából történnek.

A Sonova felelőssége a súlyos gondatlanság és jogellenes szándék révén okozott személyes, közvetlen és határozott károkra korlátozódik a vonatkozó jogszabályok által engedélyezett legteljesebb mértékben, és olyan mértékben, hogy a Sonova felelősségre vonható a fentiekben nem említett károkért.

6. Vonatkozó jogszabályok és illetékes joghatóság

Jelen Használati feltételek a svájci törvények hatálya alá tartoznak. Bármilyen vitás kérdést vagy ellentmondást jelen Használati feltételek teljesítésével vagy értelmezésével kapcsolatban, melyeket nem lehet békés úton rendezni a felek között, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az illetékes bíróságok elé kell terjeszteni.