ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Utolsó frissítés: 13.06.2023

A jelen Adatvédelmi szabályzat azt írja le, hogyan gyűjtjük és dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, beleértve az érzékeny adatokat is, az Ön Hallókészülékének („HK”) használatával kapcsolatban. Ebben az összefüggésben a jelen Adatvédelmi szabályzat az Ön személyes adatainak a „myPhonak” alkalmazáson („Mobilalkalmazás”) vagy a myPhonak webportálon („Webportál”) keresztül történő feldolgozására vonatkozik, a Mobilalkalmazás eléréséhez vagy egyéb módon történő használatához kapcsolódó összes technológiával együtt, az alábbiakban leírtak szerint. Személyes adatainak feldolgozása az Ön országától függően megfelel a helyi jogszabályi követelményeknek, beleértve a svájci szövetségi adatvédelmi törvényt („FDPA”), az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletét („GDPR”), illetve az 1996. évi egészségbiztosítási szolgáltatások hordozhatóságáról és elszámoltathatóságáról szóló törvényt („HIPAA”) az Ön védett egészségügyi információnak minősülő személyes adatai esetében.

Ez az Adatvédelmi szabályzat időről időre frissítésre kerülhet. Ebben az esetben tájékoztatjuk Önt arról, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzat módosult, és ennek megfelelően módosítjuk a jelen dokumentum tetején található „Utolsó frissítés” dátumát. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a jelen Adatvédelmi szabályzat legfrissebb változatát.

1. Kik vagyunk

A Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Svájc (www.sonova.com), („Sonova AG”) adatkezelőként jár el a következő szakaszban felsorolt feldolgozási tevékenységek során.

Az Ön hallásgondozó szakembere („HCP”) szintén eljárhat adatkezelőként az alábbi szakasz végén leírt feldolgozási tevékenységek esetén.

2. Az Öntől gyűjtött személyes adatok és a gyűjtés okai


2.1 A Mobilalkalmazáson keresztül gyűjtött személyes adatok 

A Sonova AG a következő célokból gyűjti az Ön személyes adatait:

Az Ön hozzájárulása alapján (amelyek feldolgozása nem kötelező, és csak akkor kerül rá sor, amennyiben Ön egyetért és hozzájárul):

 • Ügyfélfiókja adatainak kezelése: az Ön fiókadatai (keresztnév [opcionális], vezetéknév [opcionális], e-mail-cím, jelszó, ország, telefonszám), a hallókészülék és a tartozékok adatai (sorozatszám, hallókészülék típusa, modellazonosító). Felhívjuk a figyelmét, hogy fiókja létrehozása után, ha később úgy dönt, hogy módosítja a kiválasztott országot, ez a művelet nem fogja befolyásolja az adattárolást, ami azt jelenti, hogy az adattárolás helye továbbra is az eredetileg meghatározott marad. Azt is tartsa szem előtt, hogy ha a fiókja törlését választja, a HK és a tartozékok adatai nem törölhetők.
 • Lehetővé teszi az egészségügyi adatok elérését és megtekintését a Mobilalkalmazásban* – ehhez a feldolgozáshoz fiók létrehozása és bejelentkezés szükséges: egészségügyi adatok (lépések száma, tevékenységi szintek, viselési idő, különböző akusztikai környezetekben töltött idő, hangtovábbítás időtartama, pulzusszám, távolság, lépésekre és viselési időre vonatkozó célok, töltési időszakok, kalóriák), HK-információk (pl. sorozatszám és hallóoldal), fiókadatok (keresztnév, vezetéknév, e-mail-cím, jelszó, ország, telefonszám).
 • Információk gyűjtése a hallókészülékek használatáról és azonosításáról a további termékfejlesztés érdekében* – ehhez a feldolgozáshoz fiók létrehozása és bejelentkezés szükséges: egészségügyi adatok (lépések száma, tevékenységi szintek, viselési idő, különböző akusztikai környezetekben töltött idő, hangtovábbítás időtartama, pulzusszám, távolság, lépésekre és viselési időre vonatkozó célok, töltési időszakok, kalóriák), HK-információk (pl. sorozatszám és hallóoldal).
 • A Mobilalkalmazás használatára vonatkozó demográfiai adatok és preferenciák megértése: az Ön helye, például Város/Régió/Ország (a Sonova nem tárolja a felhasználók helymeghatározási adatait, és semmilyen módon nem tudja nyomon követni őket), telefoninformációk (pl. márka, modell, operációs rendszer, platform és nyelv), alapvető interakció a Mobilalkalmazással (pl. a Mobilalkalmazás első megnyitása, képernyőátmenetek és a Mobilalkalmazással való interakciók, pl. gombok, csúszkák és funkciók használata), a Mobilalkalmazás verziója.
 • Elégedettségi felmérés küldése Önnek a Mobilalkalmazáson keresztül (Survey Monkey használatával): korosztály, ország és HK-típus.

*Ezek feldolgozása során az összegyűjtött személyes adatok kategóriái az Ön hallókészüléke szerint eltérőek lehetnek. A HK-funkciókkal kapcsolatos további információkért forduljon hallásgondozó szakemberéhez, vagy vegye fel a kapcsolatot a Sonovával a jelen dokumentum végén megadott e-mail-címen.

Az Ön szerződésének teljesítése alapján (ez a feldolgozás kötelező, mert szükséges az Ön hallásélményének javításához, valamint a HK és a Mobilalkalmazás megfelelő működésének biztosításához):

 • Annak biztosítása, hogy a HK és a Mobilalkalmazás rendeltetésszerűen működjön, és lehetővé tegye a HK beállításait: az egészségügyi szakember által a HK-ben tárolt adatok (születési idő, életkor, nem, audiogram), HK termékazonosítás (terméknév, HK típusa, HK verziója, fő márka, saját márkajelzés, árszint, akkumulátor típusa, készüléktípus, készülékopciók, firmware verziója, hardver verziója), személyes beállítások (beleértve az egyéni illesztési beállításokat és az egyéni beállításokat, ha vannak).
 • További informatív tartalmak (pl. utasítások és oktatóanyagok) biztosítása az Ön számára a hallókészülékkel és a Mobilalkalmazással kapcsolatos tapasztalatainak javítása érdekében: az Ön fiókadatai (keresztnév, vezetéknév, e-mail-cím, jelszó, ország, telefonszám).

Jogi kötelezettségünk alapján:

 • A HK teljesítményének nyomon követése, valamint a helyes működés és biztonság biztosítása (forgalomba hozatal utáni felügyelet): kapcsolat a HK-val (pl. csatlakozás állapota, termékazonosító, keresési adatok, párosítási adatok, részletes kapcsolatadatok), a Mobilalkalmazás összeomlásaira és egyéb hibáira vonatkozó adatok, a Mobilalkalmazás eseményeinek technikai naplója (például a teljesítmény-, biztonsági és egyéb problémák észlelésére és diagnosztizálására szolgáló események, amelyekhez IP-címre lehet szükség).

Jogos érdekünk alapján:

 • Értesítések küldése Önnek (pl. termékvisszajelzésekkel kapcsolatos felmérések vagy bármely más, kutatási kérésekkel kapcsolatos kommunikáció, értesítések a Mobilalkalmazáson keresztül) piackutatási célokból, elemzés és termékfejlesztés céljából: az Ön fiókadatai (keresztnév, vezetéknév, e-mail-cím, ország, telefonszám).

Az Ön hallásgondozó szakembere az Ön személyes adatait a következő célból kezeli, az Önnel kötött szerződés teljesítése alapján:

 • A HK távoli illesztése (RID) alapú távoli támogatással: az Ön hallókészülékén tárolt adatok (születési idő, kor, nem, audiogram), HK-termékazonosítás (terméknév, HK típusa, HK verziója, fő márka, saját márkajelzés, árszint, akkumulátor típusa, készülék típusa, készülék opciói, firmware verziója, hardver verziója), Bluetooth eszköz neve, sorozatszám, HK-párosítási kulcs, HK-használat naplózása (rendszerindítás-számláló, beállítások, üzemidő az első/utolsó illesztés óta, használati idő akusztikai helyzetenként, üzemidő, korrekciók, újratöltési ciklusok száma), a HK-illesztés konfigurációja, és egyéb működési adatok (a szolgáltatás regisztrációjának azonosítója vagy a szolgáltatás regisztrációjának státusza, IP-cím, a RID-szám tárolása a hallókészüléken).

2.2 A Webportálon keresztül gyűjtött személyes adatok

A Webportálra való belépéssel és az ügyfélfiók létrehozásával és/vagy elérésével az Ön személyes adatait a Sonova AG a következő célokból dolgozza fel:

 • Ügyfélfiókjának kezelése (ügyfélfiók létrehozása, fiókja regisztrációjának megkönnyítése, fiókja törlésének lehetővé tétele) az Ön hozzájárulása alapján: e-mail-címe, azonosítóadatai (keresztnév, vezetéknév, nem, születési idő), lakcíme, telefonszáma.
 • A fiókhoz kapcsolódó HK-adatok kezelése jogos érdekünk alapján: HK sorozatszáma, a HK viselésének időtartama.
 • Hírlevelek küldése Önnek e-mailben és/vagy jövőbeli piackutatási e-mailek küldése az Ön hozzájárulása alapján: az Ön e-mail-címe.

 

3. Hogyan osztjuk meg az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait a szükséges adatvédelmi képzésben részesült és titoktartási kötelezettség alatt álló munkatársainknak adott utasításoknak megfelelően dolgozzuk fel.

Az Ön személyes adatait továbbá a következő feleknek adhatjuk át:

 • Vállalatcsoportunk egyéb vállalatai, például leányvállalataink, amelyek mindegyike köteles a személyes adatokat az alkalmazandó adatvédelmi és adatbiztonsági törvényeknek megfelelően védeni;
 • Üzleti partnereink, alvállalkozóink és harmadik félnek számító szolgáltatók. Ezek a harmadik felek csak olyan személyes adatokat kezelnek, amelyek szigorúan szükségesek a számunkra nyújtott szolgáltatásaikhoz, és az adatkezelést az utasításainknak megfelelően, az adatvédelmi és biztonsági követelményeink betartásával végzik.
 • Egyéb szervezetek és állami szervek, felügyeleti és ellenőrző hatóságok, beleértve a bűnüldöző szerveket is, a törvény által megkövetelt módon.

A Mobilalkalmazás és/vagy a Webportál használatával csak az alábbi célokhoz feltétlenül szükséges személyes adatok kerülnek megosztásra:

 • Microsoft Azure: felhőinfrastruktúra biztosítása a szolgáltatásainkhoz.
 • Salesforce, Inc: az ügyfélfiók biztosítása és a fiókadatbázis kezelése.
 • Twilio, Xirsys: a WebRTC szolgáltatás kezelése és karbantartása, valamint technikai támogatás nyújtása.
 • Google Analytics: elemzések.
 • Google Firebase: összeomláselemzés, távoli konfiguráció és push értesítések.
 • Momentive Europe UC (Survey Monkey): a felhasználói elégedettségi felmérések gyűjtése.
 • Elasticsearch B.V: a betöltött adatok naplózása ellenőrzési, adatvédelmi és nyomon követési céllal.
 • Adobe Marketing Cloud: a Webportálon keresztüli marketingkampányok.

Mielőtt bármilyen személyes adatot a fent felsoroltakon kívül más harmadik félnek is átadnánk, kifejezetten kérni fogjuk az Ön hozzájárulását. Ha arra kényszerülünk, hogy az Ön hozzájárulása nélkül fedjük fel a személyes adatait, abban az esetben csak azokat a személyes adatokat tesszük közzé, amelyek feltétlenül szükségesek a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez.

4. Személyes adatok nemzetközi továbbítása

Felhívjuk figyelmét, hogy előfordulhat, hogy a fent említett harmadik felek némelyike az Ön országán kívül található. Ennek következtében a személyes adatai továbbításra kerülhetnek olyan országokba, amelyek nem biztosítják a személyes adatok védelmének ugyanazon szintjét, mint az Ön országa. Ilyen esetekben vállaljuk az alábbiakat:

 • megfelelő eljárások végrehajtása az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés érdekében;
 • megfelelő szervezeti, technikai és jogi biztosítékok bevezetése a továbbított személyes adatok megfelelő szintű védelmének biztosítása érdekében;
 • szükség esetén és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételek alkalmazása;
 • az importáló harmadik fél országától függően további intézkedések, például továbbítási hatásvizsgálat elvégzése.

5. Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

A Sonova AG az Ön személyes adatait a 2. pontban ismertetett célok teljesítéséhez szükséges legrövidebb időtartamig tárolja. A vonatkozó személyes adatokat például nem őrizzük meg többé, ha Ön törli fiókját, vagy ha szerződéses kötelezettségeinket teljesítettük. Ha a vonatkozó jogszabályok vagy egyéb rendelkezések ennél hosszabb megőrzési időtartamot írnak elő, úgy a hosszabb megőrzési időtartamot fogjuk alkalmazni a jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében.

A Hallásgondozó Szakemberei által feldolgozott személyes adatait az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően tároljuk. Az ilyen megőrzési időszakokra vonatkozó további információkat illetően, kérjük, forduljon Hallásgondozó Szakemberéhez.

6. Az Ön törvényes jogai

A személyes adatai gyűjtésének és feldolgozásának keretében, valamint az alkalmazandó jogszabályok alapján Önnek jogában állhat a személyes adatai vonatkozásában hozzáférést, helyesbítést vagy az adatok törlését, illetve a feldolgozás korlátozását kérni. Ezenkívül bármikor tiltakozhat a feldolgozás ellen, kérheti az adatok hordozhatóvá tételét és visszavonhatja hozzájárulását. Önnek országától függően egyéb jogai is lehetnek, például utasításokat adhat arra vonatkozóan, hogy személyes adatai hogyan dolgozhatók fel a halála után. A HIPAA értelmében Ön jogosult lehet arra is, hogy tájékoztatást kérjen a személyes adatai nyilvánosságra hozataláról, valamint arra, hogy írásbeli kérésre papíralapú másolatot kapjon erről az értesítésről.

Jogait az alábbi „Kapcsolatfelvétel” szakaszban található elérhetőségek segítségével gyakorolhatja, vagy vegye fel a kapcsolatot a hallásgondozó szakemberével, ha jogai a távoli támogatási szolgáltatás céljából feldolgozott személyes adatokra vonatkoznak.

Felhívjuk figyelmét, hogy e jogok gyakorlása a vonatkozó jogszabályok által előírt korlátozások hatálya alá tartozik.

Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése a vonatkozó jogszabályokba ütközik, úgy panaszt tehet a helyi felügyeleti hatóságnál vagy az illetékes szabályozó hatóságnál.

7. Harmadik felek hivatkozásai a Mobilalkalmazásban

A Mobilalkalmazás tartalmazhat olyan hivatkozásokat, amelyek más weboldalakhoz, vagy harmadik felekhez tartozó, illetve tőlük származó tartalomhoz, vagy weboldalakhoz és szalaghirdetésekhez vagy egyéb hirdetésekhez vezetnek. Az ilyen külső hivatkozásokat a Sonova nem vizsgálja meg, nem követi nyomon, és nem ellenőrzi azok pontosságát, megfelelőségét, érvényességét, megbízhatóságát, elérhetőségét vagy teljességét. Ezért kérjük, vegye figyelembe, hogy a Mobilalkalmazás nem továbbít személyes adatokat az említett harmadik feleknek és weboldalaiknak, és hogy semmilyen módon nem vagyunk felelősek az általuk feldolgozott személyes adatokért.

Ez a helyzet például az Egészségügyi erőforrások lapfül esetében, amely hozzáférést biztosít olyan harmadik féltől származó, egészséggel kapcsolatos alkalmazások listájához, amelyek nem tartoznak a Sonova felelősségi körébe.

8. Kapcsolatfelvétel

A jelen Adatvédelmi szabályzattal vagy az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos kérdések esetén kérjük, forduljon adatvédelmi csapatunkhoz a privacy@sonova.com címen.