Privacy Notice - myPhonak Junior app

Utolsó frissítés időpontja: 2022.10.18.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, miként lesznek az Ön személyes adatai összegyűjtve és feldolgozva a myPhonak Junior alkalmazással (a továbbiakban: „Mobilalkalmazás”) beleértve a Mobil alkalmazás eléréséhez vagy felhasználásához szükséges összes kapcsolódó technológiai megoldást (a továbbiakban: „Mobil szolgáltatás”), az alábbiak szerint.

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat időről időre frissítésre kerülhet. Ebben az esetben tájékoztatni fogjuk arról, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosításra került, és a dokumentum legtetején található „utolsó frissítés időpontja” ennek megfelelően frissítve lesz. Javasoljuk, hogy rendszeres időközönként tekintse meg a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot.

1. Adatkezelő azonossága

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Svájc (www.sonova.com), (a továbbiakban: „Sonova AG”) Adatkezelőként jár el a Mobilalkalmazásból és a csatlakoztatott Hallókészülékekből származó használati és viselkedési adatok gyűjtése során.

Az Ön hallásgondozó szakembere („HCP”) szintén eljárhat Adatkezelőként az alábbi pont végén leírt feldolgozási tevékenységek esetén. 

2. A feldolgozás célja és az összegyűjtött személyes adatok

a. Termékek és szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó elemzések

Célok

- Mobil szolgáltatás elérhetőségének biztosítása
- Mobilalkalmazás használati teljesítményének növelése
- A Hallókészülékben jelentkező problémák feltárása és a termék fejlesztése
- Problémák feltárása és a Mobilalkalmazás fejlesztése

Jogalap

- Hozzájárulás

Összegyűjtött személyes adatok

- Használati adatok (pl. a Mobileszköz, a Mobilalkalmazás és használata, Hallókészülék állapota, nyelvi eszköz...)
- Viselkedési adatok (pl. a Hallókészülék használata – használati idő különféle akusztikai környezetekben, az akkumulátor töltési ciklusa, az Ön interakciói a Hallókészülékkel, mint pl. távvezérlés vagy beállítások)

A begyűjtést követően a személyes adatokat azonnal alkalmatlanná tesszük a személyek azonosítására a rendszerünkben. Az analitikai feldolgozás minden esetben kizárólag a személyek azonosítására alkalmatlanná tett személyes adatokon kerül elvégzésre. A Mobilalkalmazás beállítása során jóváhagyhatja az ilyen jellegű adatgyűjtést, vagy jóváhagyhatja és később elutasíthatja a Mobilalkalmazás Jogi információinak beállítása során.

b. Távoli Támogatás Szolgáltatás

Célok

- Távoli illesztés és a használónak történő segítségnyújtás a Hallókészülék használatával kapcsolatban

Jogalap

- A hallásgondozó szakemberrel kötött szerződés teljesítése

Összegyűjtött személyes adatok

- Hallókészülék adatai (használati idő)
- Mobiladat (Forgatókönyv neve/alapnév)
- Hálózati típus

3. Személyes adatok nyilvánosságra hozatala

A Sonova AG az alábbi harmadik felek számára teheti közzé az Ön személyes adatait:

- Hallásgondozó szakemberek számára a Távoli Támogatási Szolgáltatások használatakor, amennyiben azok rendelkezésre állnak;
- Vállalatcsoportunkon belüli további cégeknek, mint például leányvállalatainknak;
- Üzlettársaknak, vállalkozóknak és harmadik fél szolgáltatóknak, mint a Microsoft, Twilio és/vagy Xirsys, Google Inc., Apple Inc., Survey Monkey;
- Egyéb szervezeteknek és közszervezeteknek – ideértve a bűnüldözési szerveket – a törvény rendelkezései alapján.

A kifejezett hozzájárulását fogjuk kérni, mielőtt bármilyen személyes adatát közzétennénk harmadik feleknek. Ha arra kényszerülünk, hogy az Ön hozzájárulása nélkül fedjük fel a személyes adatait, abban az esetben csak azokat a személyes adatokat tesszük közzé, amelyek feltétlenül szükségesek a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez.

4. Adatátvitel

Felhívjuk figyelmét, hogy a fentiekben említett harmadik felek az Ön állandó lakóhelyétől eltérő országokban is működhetnek. Ennek következtében az Ön személyes adatai olyan országokba is továbbításra kerülhetnek, amelyekben a személyes adatok védelmi szintje eltérő lehet. Az ilyen esetekben megfelelő intézkedéseket fogunk végrehajtani, beleértve a szükséges szervezési, technikai és jogi óvintézkedéseket a mindenkori továbbítás szabályozása érdekében, valamint azért, hogy biztosítsuk a vonatkozó jogszabály szerint szükséges és megfelelő szintű védelmet.

5. Adatok megőrzése

A Sonova AG a korábbi bekezdésekben felvázolt célok eléréséhez szükséges időtartammal arányos, minimális időre fogja megőrizni az Ön személyes adatait. Ha a vonatkozó jogszabályok vagy egyéb rendelkezések ennél hosszabb megőrzési időtartamot írnak elő, úgy a hosszabb megőrzési időtartamot fogjuk alkalmazni a jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében.

A Távoli Támogatási Szolgáltatások céljából a hallásgondozó szakemberek által feldolgozott személyes adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fogjuk megőrizni. Az ilyen megőrzési időszakokra vonatkozó további információkat illetően kérjük, forduljon hallásgondozó szakemberéhez.

6. Az Ön törvényes jogai

A személyes adatai gyűjtésének és feldolgozásának keretében, valamint az alkalmazandó jogszabályok alapján Önnek jogában állhat a személyes adatai vonatkozásában hozzáférést, helyesbítést vagy az adatok törlését, illetve a feldolgozás korlátozását kérni. Ezen túlmenően kifogást emelhet a feldolgozás ellen, adathordozhatóságot kérelmezhet, hozzájárulását visszavonhatja bármikor, egyes joghatóságokban pedig utasításokat is adhat arra vonatkozóan, hogyan kerüljenek a személyes adatai a halála után feldolgozásra. Jogait a lenti Kapcsolat szakaszban feltüntetett elérhetőségeken keresztül van módja gyakorolni, illetve abban az esetben, ha az Ön jogai a Távoli Támogatási Szolgáltatások céljaival kapcsolatos személyes adat feldolgozását érintik, akkor keresse fel a hallásgondozó szakemberét.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az ilyen jogok gyakorlása nem tekinthető abszolút jognak, és a vonatkozó jogszabályban foglalt korlátozások érvényesek rá.

Amennyiben úgy véli, hogy az Ön személyes adatainak kezelése a vonatkozó jogszabályokba ütközik, úgy panaszt tehet a helyi felügyeleti hatóságnál vagy az illetékes szabályozó hatóságnál.

7. Harmadik fél linkek

A Mobilalkalmazás tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más weboldalakhoz, vagy harmadik felekhez tartozó vagy tőlük származó tartalomhoz, vagy weboldalakhoz és szalaghirdetésekhez vagy egyéb hirdetésekhez vezetnek. Az ilyen külső linkeket a Sonova nem vizsgálja meg, nem követi nyomon, és nem ellenőrzi azok pontosságát, megfelelőségét, érvényességét, megbízhatóságát, elérhetőségét vagy teljességét.

8. Kapcsolat

Ha kérdése merülne fel a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal vagy a Személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban, akkor kérjük, keresse fel az Adatvédelmi Csapatunkat a privacy@sonova.com e-mail-címen vagy a +41 58 928 01 01 telefonszámon.