ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT - myPhonak Junior app

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Legutóbbi módosítás: 11.02.2023.

A jelen Adatvédelmi szabályzat azt írja le, hogyan gyűjtjük és dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, beleértve az érzékeny adatokat is, az Ön Hallókészülékének („HK”) használatával kapcsolatban. Ebben az összefüggésben a jelen Adatvédelmi szabályzat az Ön személyes adatainak a „myPhonak Junior” alkalmazáson („Mobilalkalmazás”) keresztül történő feldolgozására vonatkozik, a Mobilalkalmazás eléréséhez vagy egyéb módon történő használatához kapcsolódó összes technológiával együtt, az alábbiakban leírtak szerint. Személyes adatainak feldolgozása az Ön országától függően megfelel a helyi jogszabályi követelményeknek, beleértve a svájci szövetségi adatvédelmi törvényt („FDPA”), az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletét („GDPR”), illetve az 1996. évi egészségbiztosítási szolgáltatások hordozhatóságáról és elszámoltathatóságáról szóló törvényt („HIPAA”) az Ön védett egészségügyi információnak minősülő személyes adatai esetében.

Ez az Adatvédelmi szabályzat időről időre frissítésre kerülhet. Ebben az esetben tájékoztatjuk Önt arról, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzat módosult, és ennek megfelelően módosítjuk a jelen dokumentum tetején található „Utolsó frissítés” dátumát. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a jelen Adatvédelmi szabályzat legfrissebb változatát.

Kik vagyunk?

A Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Svájc https://www.sonova.com/en, („Sonova AG”) adatkezelőként jár el az alábbi szakaszban felsorolt feldolgozási tevékenységek esetén.

Az Ön hallásgondozó szakembere („HCP”) szintén eljárhat adatkezelőként az alábbi szakasz végén leírt feldolgozási tevékenységek esetén.

Az Öntől gyűjtött személyes adatok és a gyűjtés okai

A Sonova AG a következő célokból gyűjti az Ön személyes adatait:

Az Ön hozzájárulása alapján (amelyek feldolgozása nem kötelező, és csak akkor kerül rá sor, amennyiben Ön egyetért és hozzájárul):

 • Lehetővé teszi a viselési idő elérését és megtekintését a Mobilalkalmazásban: viselési idő, különböző akusztikai környezetekben töltött idő, hangtovábbítás időtartama, HK-információk (pl. sorozatszám és hallóoldal).
 • A Mobilalkalmazás használatára vonatkozó demográfiai adatok és preferenciák megértése: telefoninformációk (pl. márka, modell, operációs rendszer, platform és nyelv), alapvető interakció a Mobilalkalmazással (pl. a Mobilalkalmazás első megnyitása, képernyőátmenetek és a Mobilalkalmazással való interakciók, pl. gombok, csúszkák és funkciók használata), a Mobilalkalmazás verziója, az Ön adatai (pl. életkor, nem, ország, nyelv, érdeklődési kör) (a Sonova nem tárolja a felhasználók helyadatait, és semmilyen módon nem lesz képes nyomon követni őket).
 • Elégedettségi felmérés küldése Önnek a Mobilalkalmazáson keresztül (SurveyMonkey használatával): korosztály, ország és HK-típus. A SurveyMonkey gyűjti az IP-címet. A felmérés eredménye egyéb személyes adatokat tartalmazhat, amelyeket egyes felhasználók a kötetlen szövegmezőben megadhattak, habár ezek gyűjtése nem áll szándékunkban és nem célja a jelen adatkezelésnek.

Az Ön szerződésének teljesítése alapján (ez a feldolgozás kötelező, mert szükséges az Ön hallásélményének javításához, valamint a HK és a Mobilalkalmazás megfelelő működésének biztosításához):

 • Annak biztosítása, hogy a HK és a Mobilalkalmazás rendeltetésszerűen működjön, és lehetővé tegye a HK beállításait: az egészségügyi szakember által a HK-ben tárolt adatok (pl. születési dátum, életkor, nem, audiogram), HK termékazonosítás (pl. terméknév, HK típusa, HK verziója, fő márka, saját márkajelzés, árszint, akkumulátor típusa, készüléktípus, készülékopciók, firmware verziója, hardver verziója), személyes beállítások (beleértve az egyéni illesztési beállításokat és az egyéni beállításokat, ha vannak).

A jogi kötelezettségeink alapján (az orvostechnikai eszközökre vonatkozó rendelet értelmében gyártóként kötelesek vagyunk felállítani egy megfigyelő rendszert, amely lehetővé teszi az orvostechnikai készülékeink minőségével, teljesítményével és biztonságosságával kapcsolatos adatok gyűjtését és elemzését):

 • A HK teljesítményének nyomon követése, valamint a helyes működés és biztonság biztosítása (forgalomba hozatal utáni felügyelet): kapcsolat a HK-val (pl. csatlakozás állapota, termékazonosító, keresési adatok, párosítási adatok, részletes kapcsolatadatok), töltési időszakok, a Mobilalkalmazás összeomlásaira és egyéb hibáira vonatkozó adatok, a Mobilalkalmazás eseményeinek technikai naplója (például a teljesítmény-, biztonsági és egyéb problémák észlelésére és diagnosztizálására szolgáló események, amelyekhez IP-címre lehet szükség).

Az Ön hallásgondozó szakembere az Ön személyes adatait a következő célból kezeli, az Önnel kötött szerződés teljesítése alapján:

 • A HK távoli illesztése (RID) alapú távoli támogatással: az Ön hallókészülékén tárolt adatok (születési idő, kor, nem, audiogram), HK-termékazonosítás (terméknév, HK típusa, HK verziója, fő márka, saját márkajelzés, árszint, akkumulátor típusa, készülék típusa, készülék opciói, firmware verziója, hardver verziója), Bluetooth eszköz neve, sorozatszám, HK-párosítási kulcs, HK-használat naplózása (rendszerindítás-számláló, beállítások, üzemidő az első/utolsó illesztés óta, használati idő akusztikai helyzetenként, üzemidő, korrekciók, újratöltési ciklusok száma), a HK-illesztés konfigurációja, és egyéb működési adatok (a szolgáltatás regisztrációjának azonosítója vagy a szolgáltatás regisztrációjának státusza, IP-cím, a RID-szám tárolása a hallókészüléken).

Hogyan osztjuk meg az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait a szükséges adatvédelmi képzésben részesült és titoktartási kötelezettség alatt álló munkatársainknak adott utasításoknak megfelelően dolgozzuk fel.

Az Ön személyes adatait továbbá a következő feleknek adhatjuk át:

 • Vállalatcsoportunk egyéb vállalatai, például leányvállalataink, amelyek mindegyike köteles a személyes adatokat az alkalmazandó adatvédelmi és adatbiztonsági törvényeknek megfelelően védeni;
 • Üzleti partnereink, alvállalkozóink és harmadik félnek számító szolgáltatók. Ezek a harmadik felek csak olyan személyes adatokat kezelnek, amelyek szigorúan szükségesek a számunkra nyújtott szolgáltatásaikhoz, és az adatkezelést az utasításainknak megfelelően, az adatvédelmi és biztonsági követelményeink betartásával végzik.
 • Egyéb szervezetek és állami szervek, felügyeleti és ellenőrző hatóságok, beleértve a bűnüldöző szerveket is, a törvény által megkövetelt módon.

A mobilalkalmazás használata közben csak az alábbi célokhoz szigorúan szükséges személyes adatok lesznek megosztva (a megosztott személyes adatainak helye tartózkodási országától függően változhat):

 • Microsoft Ireland Operations Limited - Microsoft Azure (Hollandia): a szolgáltatásainknak működési hátteret biztosító felhő-infrastruktúra.
 • Twilio Inc, Xirsys (az adatokat nem tárolják tartósan, és a feldolgozásukat a hívásban részt vevő felek elhelyezkedésétől és az azonosított IP-címtartományok alapján relay szerverként végzi – további információkért, kérjük, tekintse meg a következőt: https://www.twilio.com/docs/stun-turn/regions vagy https://docs.xirsys.com/?pg=api-intro): WebRTC-szolgáltatás kezelése és technikai támogatás nyújtása.
 • Google Ireland Limited - Google Analytics (Írország): analitikák.
 • Google Ireland Limited - Google Firebase (Írország): összeomlás-analitikák, távoli konfigurálás és push üzenetek.
 • SurveyMonkey Inc. (Amerikai Egyesült Államok, Írország): felhasználói elégedettségi kérdőívek gyűjtéséhez.
 • Elasticsearch B.V (Hollandia): a betöltött adatok naplózása ellenőrzési, adatvédelmi és nyomon követési céllal.

Mielőtt bármilyen személyes adatot a fent felsoroltakon kívül más harmadik félnek is átadnánk, kifejezetten kérni fogjuk az Ön hozzájárulását. Ha arra kényszerülünk, hogy az Ön hozzájárulása nélkül fedjük fel a személyes adatait, abban az esetben csak azokat a személyes adatokat osztjuk meg, amelyek feltétlenül szükségesek a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez.

A személyes adatok nemzetközi továbbítása

Felhívjuk figyelmét, hogy a fent említett harmadik felek némelyike az Ön országán kívül található. Ennek következtében a személyes adatai továbbításra kerülhetnek olyan országokba, amelyek nem biztosítják a személyes adatok védelmének ugyanazon szintjét, mint az Ön országa. Ilyen esetekben vállaljuk az alábbiakat:

 • megfelelő eljárások végrehajtása az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés érdekében;
 • megfelelő szervezeti, technikai és jogi biztosítékok bevezetése a továbbított személyes adatok megfelelő szintű védelmének biztosítása érdekében;
 • szükség esetén és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételek alkalmazása;
 • az importáló harmadik fél országától függően további intézkedések, például továbbítási hatásvizsgálat elvégzése.

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

A Sonova AG az Ön személyes adatait a 2. szakaszban ismertetett célok teljesítéséhez szükséges minimális időtartamig tárolja. Abban az esetben, ha az alkalmazandó jogszabályok vagy egyéb előírások hosszabb megőrzési időszakot írnak elő, a jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében a hosszabb megőrzési időszakot alkalmazzuk.

A Hallásgondozó Szakemberei által feldolgozott személyes adatait az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően tároljuk. Az ilyen megőrzési időszakokra vonatkozó további információkat illetően kérjük, forduljon hallásgondozó szakemberéhez.

Az Ön törvényes jogai

A személyes adatai gyűjtésének és feldolgozásának keretében, valamint az alkalmazandó jogszabályok alapján Önnek jogában állhat a személyes adatai vonatkozásában hozzáférést, helyesbítést vagy az adatok törlését, illetve a feldolgozás korlátozását kérni. Ezenkívül bármikor tiltakozhat a feldolgozás ellen, kérheti az adatok hordozhatóságát, és visszavonhatja hozzájárulását. Az Ön országától függően egyéb jogai is lehetnek, például utasításokat adhat arra vonatkozóan, hogy személyes adatait hogyan dolgozzuk fel a halála után. A HIPAA értelmében Ön jogosult lehet arra is, hogy tájékoztatást kérjen a személyes adatai nyilvánosságra hozataláról, valamint arra, hogy írásbeli kérésre papíralapú másolatot kapjon erről az értesítésről.

Jogait az alábbi „Kapcsolatfelvétel” szakaszban található elérhetőségek segítségével gyakorolhatja, vagy vegye fel a kapcsolatot a hallásgondozó szakemberével, ha jogai a távoli támogatási szolgáltatás céljából feldolgozott személyes adatokra vonatkoznak.

Felhívjuk figyelmét, hogy e jogok gyakorlása a vonatkozó jogszabályok által előírt korlátozások hatálya alá tartozik.

Amennyiben úgy véli, hogy az Ön személyes adatainak kezelése a vonatkozó jogszabályokba ütközik, úgy panaszt tehet a helyi felügyeleti hatóságnál vagy az illetékes szabályozó hatóságnál is.

Harmadik féltől származó hivatkozások a Mobilalkalmazásban

A Mobilalkalmazás tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más weboldalakhoz, vagy harmadik felekhez tartozó vagy tőlük származó tartalomhoz, vagy weboldalakhoz és bannerekhez vagy egyéb hirdetésekhez vezetnek. Az ilyen külső hivatkozásokat a Sonova nem vizsgálja meg, nem követi nyomon, és nem ellenőrzi azok pontosságát, megfelelőségét, érvényességét, megbízhatóságát, elérhetőségét vagy teljességét. Ezért kérjük, vegye figyelembe, hogy a Mobilalkalmazás nem továbbít személyes adatokat az említett harmadik feleknek és weboldalaiknak, és hogy semmilyen módon nem vagyunk felelősek az általuk feldolgozott személyes adatokért.

Kapcsolatfelvétel

A jelen Adatvédelmi szabályzattal vagy az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos kérdések esetén kérjük, forduljon adatvédelmi csapatunkhoz a privacy@sonova.com címen.