Folyamatosan kapcsolatban

Kapcsolódik mobiltelefonjához (Bluetooth-on keresztül), televíziójához,

multimédiás eszközeihez vagy Roger mikrofonjaihoz

Product benefit icon alttext