Aplikacje

Egzemplarze papierowe i poprzednie wersje instrukcji obsługi są dostępne na życzenie. W razie nieodnalezienia poszukiwanej instrukcji obsługi należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem marki Phonak, a egzemplarz zostanie przesłany. Wybierz kraj, aby wyświetlić lokalne informacje kontaktowe.

Aplikacja myPhonak

Łączenie akumulatorowych aparatów słuchowych z aplikacją myPhonak w telefonie iPhone

 

Łączenie akumulatorowych aparatów słuchowych z aplikacją myPhonak w telefonie z systemem Android

 

Łączenie aparatów słuchowych na baterie z aplikacją myPhonak w telefonie iPhone

 

Łączenie aparatów słuchowych na baterie z aplikacją myPhonak w telefonie z systemem Android

 

Konfigurowanie aplikacji myPhonak w zakresie korzystania z opcji Zdalnego Wsparcia

 

Konfigurowanie aplikacji myPhonak w zakresie korzystania z "Dziennika Słyszenia"

 

Korzystanie z opcji „Moje Aparaty Słuchowe” w aplikacji myPhonak

 
 

Aplikacja myPhonak Junior

Łączenie akumulatorowych aparatów słuchowych z aplikacją myPhonak w telefonie iPhone

 

Łączenie akumulatorowych aparatów słuchowych z aplikacją myPhonak w telefonie Android

 

Łączenie aparatów słuchowych na baterie z aplikacją myPhonak w telefonie iPhone

 

Łączenie aparatów słuchowych na baterie z aplikacją myPhonak w telefonie Android