Hoortoestelbatterijen

Veelgestelde vragen

Standaard zink-lucht en kwikvrije zink-lucht hoortoestelbatterijen

Waarom bieden we kwikvrije batterijen aan?

Het is groen!

Naarmate de batterijtechnologie zich ontwikkelt, ligt de focus steeds meer op kwikvrije batterijen.

Steeds meer landen zijn nu wettelijk verplicht kwikvrije batterijen te gebruiken, en dit aantal neemt elk jaar toe. Kwikvrije technologie is State of the Art en de enige batterij die voldoet aan de nieuwe IEC-standaard die is gedefinieerd voor streaming hoortoestellen. De belangrijkste parameter in de IEC-standaard is 15 minuten non-stop streaming. Tijdens deze 15 minuten wordt de batterij zeer zwaar belast. Als de batterij niet voor dit doeleinde is gemaakt, bestaat het risico dat het hoortoestel stopt of gedeeltelijk wordt onderbroken.

In welk opzicht verschillen kwikvrije batterijen van standaardbatterijen? Wat is het verschil tussen de prestaties van beide soorten?

De looptijd voor kwikvrije en standaardbatterijen is gelijk wanneer ze worden gebruikt in dezelfde categorie hoortoestellen. Kwikvrije batterijen zijn ook milieuvriendelijker omdat er geen kwik aan de batterij is toegevoegd.

De kwikvrije batterijen zijn ontwikkeld voor nieuwe vereisten van hoortoestellen met draadloze functionaliteit.

Opmerking: de levensduur van batterijen voor hoortoestellen met draadloze functionaliteit is in het algemeen korter dan voor een niet-draadloos hoortoestel. Dit heeft niets te maken met de samenstelling van de batterij (kwikvrij of standaard zink-lucht).

Kunnen kwikvrije batterijen in elk hoortoestel worden gebruikt?

Ja.

Waarom hebben zink-lucht batterijen voor hoortoestellen een tab?

Zink-lucht hoortoestelbatterijen gebruiken lucht als energiebron en de tab verzegelt de luchttoevoeropeningen op de batterij. Nadat de tab is verwijderd, duurt het ongeveer twee minuten voordat de hoortoestelbatterij is geactiveerd/opgeladen.

Op dat moment kan het batterijcompartiment worden gesloten. Als dat niet gebeurt, kan de batterij in het ergste geval worden beschadigd en niet terugkeren naar het normale vereiste voltageniveau.

Denk eraan dat u de tab pas verwijdert wanneer u de hoortoestelbatterij gaat gebruiken. De levensduur van de batterij wordt niet verlengd door de tab opnieuw te bevestigen.

Wat is de houdbaarheid van zink-lucht batterijen?

Onze batterijen hebben een minimale houdbaarheid van twee jaar. Deze schatting kan echter niet worden gegarandeerd als de batterijen eerder verkeerd zijn bewaard.

Hoe moet ik hoortoestelbatterijen bewaren?

De optimale opslagtemperatuur voor de opslag van hoortoestelbatterijen ligt tussen 10 en 25 °C. Warmte kan de levensduur verkorten en een vochtige omgeving is niet geschikt voor opslag. Bewaar hoortoestelbatterijen evenmin in de koelkast.

Contact met metalen objecten, zoals sleutels of munten, kan kortsluiting van hoortoestelbatterijen veroorzaken. Bewaar afzonderlijke batterijen daarom nooit los in een portemonnee, portefeuille of handtas.

Wat moet ik doen als een batterij wordt ingeslikt?

Hoortoestelbatterijen, zowel nieuwe als gebruikte, moeten buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren worden bewaard, om te voorkomen dat de batterijen worden ingeslikt. Vraag onmiddellijk medisch advies als batterijen worden ingeslikt.

Wat zijn de verschillende grootten van hoortoestelbatterijen?

Hoortoestelbatterijen bestaan in de standaardgrootte 10, 312, 13 en 675. Voor eenvoudige identificatie hebben ze een kleurcodering:

 • grootte 10: geel
 • grootte 312: bruin

 • grootte 13: oranje

 • grootte 675: blauw

Hoe maak ik optimaal gebruik van een hoortoestelbatterij?

Zorg ervoor dat u

de luchtopeningen op de hoortoestelbatterij beschermt tegen vocht. U verlengt de levensduur van de batterij ook door het hoortoestel uit te schakelen wanneer u het niet gebruikt. Maak batterijen droog als ze door zweet of anderszins nat geworden zijn.

Hoe lang gaat een hoortoestelbatterij mee?

De levensduur van de hoortoestelbatterij hangt af van het aantal uur per dag dat de batterij wordt gebruikt, de versterking, het type hoortoestel en de gebruikte functies van het hoortoestel. Streaming heeft een directe invloed op de levensduur van een batterij omdat

het hoortoestel in deze modus veel energie verbruikt. Omdat de streamingmodus automatisch wordt geactiveerd, is de levensduur van batterijen

afhankelijk van hoe dikwijls en hoe lang streaming gedurende de dag actief is.

Heeft een batterij met meer openingen een langere levensduur en meer vermogen?

Een belangrijke factor voor een langere levensduur en meer vermogen van batterijen is de kwaliteit en het ontwerp van de elektroden. Het aantal en de grootte (diameter) van de luchtopeningen hebben ook

invloed op het vermogen van de batterij.

Hoe ontdoe ik me van gebruikte hoortoestelbatterijen?

Zink-lucht knoopcelbatterijen zijn geclassificeerd als niet-gevaarlijk afval. Het wordt echter geadviseerd om de batterijen te deponeren bij de lokale inzamelpunten voor batterijen,

zodat ze kunnen worden gerecycled.

Waarom werkt mijn hoortoestel niet, zelfs niet met een nieuwe batterij?

Dit kan een aantal redenen hebben. U kunt het volgende controleren:

 • De batterij heeft na het verwijderen van de tab te weinig tijd gehad om te worden geactiveerd/opgeladen.
 • Gedeukt batterijoppervlak veroorzaakt slecht contact met batterijaansluiting van het hoortoestel.
 • Batterij is leeg (zelfs al is deze gloednieuw). Dit komt zelden voor. Kan ook gebeuren als deze niet correct is geactiveerd. Opeenhoping van vuil op de batterijaansluiting van het hoortoestel veroorzaakt slecht contact.
 • De batterij past niet in het batterijcompartiment van het hoortoestel (sommige batterijcompartimenten hebben een kleinere uitsparing aan de kant van de negatieve pool van de batterij).

Als een hoortoestel niet correct werkt nadat u een nieuwe batterij heeft geplaatst (gebruik het toestel pas na minimaal twee minuten nadat u de tab heeft verwijderd), brengt u het toestel naar uw audicien voor verdere probleemoplossing.

Wanneer kan een hoortoestelbatterij uitzetten en lekken?

Als u de lege batterij na het einde van de levensduur in het hoortoestel laat zitten, kan vocht de chemische samenstelling van de batterij beïnvloeden waardoor deze gaat opzwellen; dit treedt vooral op bij extreme weersomstandigheden, zoals in een tropische omgeving. Verwijder een batterij aan het einde van de levensduur uit het hoortoestel.

Waarom gaat mijn hoortoestelbatterij opeens minder lang mee?

Statistieken tonen aan dat een kortere levensduur in de meeste gevallen niet wordt veroorzaakt door productiefouten, maar eerder door:

 • Omgevingsfactoren (vocht, temperatuur).
 • Persoonlijke hoorgewoonten zijn gewijzigd (langere gebruiksperioden per dag, meer lawaai, nieuwe functies van het hoortoestel worden gebruikt).
 • Het hoortoestel is langer gebruikt dan gewoonlijk (bijvoorbeeld 's avonds

  in het theater).

 • Het hoortoestel is nieuw, of het type of merk van het hoortoestel is gewijzigd.
 • Het nieuwe hoortoestel heeft extra functies die meer energie vragen.

Onjuiste behandeling kan ook de levensduur van de hoortoestelbatterij verkorten, bijvoorbeeld:

 • De batterijtab is verwijderd en de activeringsperiode was te kort. U moet minimaal 2 minuten wachten voordat u de batterij in het hoortoestel plaatst.
 • Het hoortoestel is 's nachts of een lange periode waarin deze niet wordt gebruikt, niet uitgeschakeld.
 • De batterij verliest capaciteit als gevolg van kortsluiting wanneer deze niet correct is behandeld (bijvoorbeeld door contact met metalen objecten).
 • De batterij is bewaard in een warme omgeving (bijvoorbeeld in een auto die in de zon staat geparkeerd).

Power one ACCU plus-batterijen (knoopcel)

In welke grootten zijn de power one ACCU plus-batterijen verkrijgbaar?

De oplaadbare hoortoestelbatterijen zijn verkrijgbaar in de grootten p10accu, p13accu, p312accu en p675accu.

Voor welke hoortoestellen kan ik de power one ACCU plus-batterijen gebruiken?

Ze kunnen in de meeste hoortoestellen van de relevante grootte worden gebruikt. Verschillende power one-oplaadoplossingen kunnen worden gebruikt om de ACCU plus-batterijen op te laden.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van de power one ACCU plus-batterijen met NiMH-technologie?

Deze snel oplaadbare batterijen zijn ecologisch verantwoord. Door onze oplaadbare knoopcelbatterijen te gebruiken, draagt u bij aan een beter milieu. De oplaadbare batterijen bevatten geen zware metalen als kwik, cadmium of lood.
Deze sterke NiMH-batterijen worden gekenmerkt door hun betrouwbaarheid en kwaliteit, zonder geheugeneffect. Alle power one batterijen worden gemaakt in Ellwangen/Germany en worden onderworpen aan strenge veiligheids- en kwaliteitscontroles.

Hoe behandel ik de power one ACCU plus-batterijen?

Zorg ervoor dat de tegenover elkaar liggende oppervlakken van de power one ACCU plus en binnenkant van het apparaat schoon blijven. Voor de beste resultaten en levensduur van het product, dienen verregaande ontlading of kortsluiting van de batterij te allen tijde te worden vermeden. Bewaar de batterijen bij een kamertemperatuur van 20 tot 25 graden.

Waarom werkt mijn nieuwe power one ACCU plus-batterij niet goed?

Opladen in minderwaardige opladers zonder batterijoplaadindicator en uitschakelfunctie
kan uw batterijen beschadigen of invloed hebben op de capaciteit van de batterijen. We adviseren daarom gebruik te maken van onze power one-oplaadoplossingen.

Welke looptijd mag ik verwachten van oplaadbare hoortoestelbatterijen?

Fysiek vastgestelde oplaadbare hoortoestelbatterijen (NiMH-technologie) hebben een lagere energiedichtheid ten opzichte van zink-lucht hoortoestelbatterijen (primaire cellen). Dit wordt uitgedrukt in een lagere capaciteit; deze is consistent met slechts 1/10 van de capaciteit van primaire cellen. De oplaadbare hoortoestelbatterijen kunnen daarentegen echter ongeveer 500 keer worden opgeladen.
In hoortoestellen mag men erop rekenen dat de accucapaciteit voldoende is voor één dag, terwijl één en hetzelfde hoortoestel met zink-lucht batterijen een looptijd van minimaal 10 dagen heeft.

Beschikt een nieuwe power one ACCU plus-batterij direct over zijn volledige capaciteit?

Nee. Een nieuwe oplaadbare batterij bereikt zijn volledige capaciteit niet voordat enkele oplaad-/ontlaadcycli zijn doorlopen.

Hoe moet ik mijn power one ACCU plus-batterijen opladen en bewaren?

Het aanbevolen temperatuurbereik voor opladen en opslag is een kamertemperatuur van 20 tot 25 graden.

Zal ik mijn power one ACCU plus-batterijen uit mijn hoortoestel halen wanneer ik ze langere tijd niet gebruik?

Ja. Zelfs in passieve toestand circuleert er een lage voeding die na lange tijd tot gehele ontlading kan leiden. Verregaande ontlading kan de batterij beschadigen en leiden tot onherstelbaar verlies van capaciteit.

Neem contact op met uw hoorspecialist voor meer informatie.