Veelgestelde vragen over Phonak RemoteControl App

LET OP!!!! Phonak RemoteControl App niet meer beschikbaar per 10-15-2019

Eerste keer starten van de app na installatie

De app start de koppelingsprocedure niet en het startscherm blijft staan.

Oplossing 1
Controleer de smartphone en het bijbehorende besturingssysteem (OS). De app moet worden uitgevoerd op een Apple iOS 7 of 8, of op Android versie 4.0 of later.
Verwijder de app en installeer deze opnieuw. Probeer het dan nog eens.

Oplossing 2
Controleer of Bluetooth op de telefoon is ingeschakeld.

Koppelen met een smartphone

Hoe koppel ik de app met een smartphone?

Antwoord
In het begin van de app vindt u stapsgewijze instructies voor hoe u de app koppelt met een smartphone. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing op www.phonak.com/rcapp voor meer instructies.

Aanvullende koppeling met een Apple iPhone

Zijn er aanvullende koppelingsstappen nodig om de app te kunnen gebruiken met een iPhone?

Antwoord
Niet alleen de app moet worden gekoppeld, maar ook uw iPhone moet met de Phonak-streamer worden gekoppeld.
Zorg ervoor dat de Phonak-streamer in de koppelmodus staat. Selecteer in de iOS-instellingen de optie Bluetooth en selecteer uw [Device name] in de lijst.

De RemoteControl App koppelen met hoortoestellen

Moet ik de RemoteControl App koppelen aan de hoortoestellen?

Antwoord
Nee. De app hoeft alleen met een Phonak-streamer, zoals ComPilot II of ComPilot Air II, te worden gekoppeld.

Meerdere apps verbinden met één streamer

Kan ik meerdere Phonak RemoteControl Apps met één streamer gebruiken?

Antwoord
Een Phonak-streamer kan maar met één Phonak RemoteControl App tegelijk worden verbonden.

Demomodus van de app

Kan de app zonder Phonak-streamer worden gebruikt om de werking ervan te bekijken?

Antwoord
Ja. Als u de app de eerste keer opent, kunt u een demomodus selecteren om de werking van de app te bekijken, zelfs zonder verbinding met een streamer.

In de demomodus kan het hoortoestel niet worden bestuurd.

Streamer koppelen met de app

Hoe kan ik de app koppelen aan een andere Phonak-streamer?

Antwoord
Selecteer Pair new streamer (Nieuwe streamer koppelen) in het instellingenscherm van de app en volg de instructies.

Geen verbinding met de Phonak-streamer

Ik kan de app niet met mijn streamer verbinden.

Oplossing 1
Controleer of u een ComPilot Air II of ComPilot II heeft, en geen ComPilot.
De verbonden streamer moet zijn ingeschakeld en in de koppelingsmodus staan.

Oplossing 2
Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op de telefoon.

Oplossing 3
Er ontbreekt informatie op de streamer, die nodig is voor de app. Neem contact op met uw audicien.

Oplossing 4
Controleer het besturingssysteem van de telefoon. De app moet worden uitgevoerd op iOS 7 of 8 OF op Android 4.0 of later.

Oplossing 5
In sommige gevallen moet de telefoon opnieuw worden opgestart. Volg deze stappen:
1. Wis de Bluetooth-tabel op de streamer en start deze opnieuw op
2. Ga naar de telefooninstellingen en schakel Bluetooth uit en weer in
3. Start de telefoon opnieuw op
4. Ga naar de telefooninstellingen, selecteer Bluetooth en koppel de streamer met de telefoon
5. Start de app en herhaal de koppelingsstappen in de app

Verbindingsstatus van mijn gehoorsysteem

Hoe weet ik of de app en de streamer zijn gekoppeld met het hoortoestel?

Antwoord
U kunt de verbindingsstatus controleren in het instellingenmenu van de app. Volg de instructies om te zien of de app, streamer en hoortoestellen met elkaar zijn verbonden.

Geen programma beschikbaar om te selecteren

Ik kan geen audiostreaming selecteren op de app.

Antwoord 1
Controleer of het Bluetooth-apparaat met de Phonak-streamer is verbonden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de streamer als u wilt weten hoe u Bluetooth-apparaten met de streamer verbindt. Controleer of de verbonden Bluetooth-apparaten zijn ingeschakeld.

Antwoord 2
Alleen in het scherm met geavanceerde instellingen (niet de basisinstellingen) wordt een programmalijst met de beschikbare apparaten voor streaming weergegeven.

Lijst van beschikbare programma's

Hoe kan ik de programma's zien die de audicien voor mijn hoortoestellen heeft ingesteld?

Antwoord
Selecteer Programs (Programma's) in de geavanceerde schermmodus om de beschikbare hoortoestellen te zien.

Geen reactie in de hoortoestellen

Ik hoor geen wijzigingen van de RemoteControl App in mijn hoortoestellen.

Oplossing 1
Gebruik de optie Connectivity check (Verbindingscontrole) in het instellingenscherm om te controleren of uw hoortoestellen de signalen ontvangen.

Oplossing 2
Controleer de hoortoestelbatterijen en controleer of de hoortoestellen zijn ingeschakeld.

Oplossing 3
Als de pieptonen van de hoortoestellen in de aanpassoftware zijn uitgeschakeld, kan de app de pieptonen ook niet genereren. Neem contact op met uw audicien.

Configuratie van de streamer

De app kan worden gebruikt om instellingen op de streamer te configureren. Worden de streamerinstellingen die via de app zijn geconfigureerd, permanent verwijderd wanneer ik de streamer verbind met de Phonak-aanpassoftware?

Antwoord
Als de streamer was verbonden met een computer bij de audicien, worden deze instellingen gereset wanneer de streamer wordt verbonden met de Phonak-aanpassoftware. Stel de streamerconfiguratie opnieuw in.

Volume-indicator

De volume-indicator van de app geeft het volumeniveau niet aan wanneer dit op het hoortoestel wordt gewijzigd.

Antwoord
De volume-indicator is gesynchroniseerd met de streamer. Volumewijzigingen op de hoortoestellen kunnen niet worden getoond of gesynchroniseerd op de app.

Afzonderlijke aanpassing van streamingvolume

Ik kan het volume van de audiobron waar ik mee stream niet afzonderlijk aanpassen.

Antwoord
Dit kan alleen bij streamen vanaf de Phonak TVLink II. Deze functie is niet beschikbaar voor andere Bluetooth-audiobronnen.

Op de app wordt een streaming weergegeven

Na elke tik op het scherm wordt automatisch een korte streaming gestart en weer gestopt, maar op geen enkel Bluetooth-audioapparaat is een streaming actief.

Antwoord
Sommige telefoons hebben aanraakgeluiden of toetsgeluiden die een streaming naar de app kunnen simuleren. Daarom wordt een snelle streaming weergegeven en automatisch weer gestopt.
Ga naar de instellingen van uw telefoon, selecteer geluiden en zorg ervoor dat alle geluiden bij het aanraken van het scherm of toetsenbord zijn uitgeschakeld.