Hooroplossingen voor kinderen

Veelgestelde vragen

Hoortoestellen

Waarom kan mijn baby geen kleinere hoortoestellen dragen?

AHO-hoortoestellen (Achter Het Oor) zijn de beste hoortoestellen voor jonge kinderen. Afhankelijk van het gehoorverlies van uw baby kan het beter zijn om een andere stijl hoortoestel te kiezen wanneer uw kind tiener wordt.

Hoe lang moet mijn baby hoortoestellen dragen?

Hoortoestellen zijn geen genezing voor gehoorverlies. Als uw kind een gehoorverlies heeft en dit niet kan worden verholpen door een chirurgische ingreep, worden hoortoestellen mogelijk aanbevolen. Als hoortoestellen worden aanbevolen, wil uw kind de hoortoestellen mogelijk de rest van zijn leven dragen; het zal er veel profijt van hebben als hulpmiddel bij het leren, de spraak- en taalontwikkeling en andere belangrijke geluiden in de wereld.

Moet mijn baby zijn of haar hoortoestellen elke dag en de hele dag dragen?

Als u wilt dat uw kind spraak- en taalvaardigheden ontwikkelt, moet uw baby consistente toegang hebben tot geluid. Uw baby moet de hoortoestellen dragen vanaf het moment dat het wakker wordt tot het moment dat het 's avonds gaat slapen. Sommige baby's geven er de voorkeur aan de hoortoestellen ook tijdens hun slaapje overdag te dragen.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn baby de hoortoestellen in zijn of haar oren houdt?

Er zijn veel technieken om ervoor te zorgen dat ze op hun plaats blijven zitten en niet zoekraken. Voorbeelden zijn antiallergische dubbelzijdige tape, huggie-hoortoestellen en critter-clips. Als uw baby zijn of haar hoortoestellen uithaalt, plaats ze dan stevig terug achter de oren. Als uw kind boos wordt, wacht dan enkele minuten voordat u het opnieuw probeert. Het is de bedoeling dat uw baby met behulp van de hoortoestellen luistert en nieuwe geluiden leert. Als de hoortoestellen goed zijn aangepast, zullen de meeste kinderen ze zonder probleem de hele dag willen dragen omdat ze anders het gevoel hebben dat ze iets missen. Als het kind het hoortoestel systematisch verwijdert, kunt u uw audioloog vragen of het kind misschien een oorontsteking heeft, of dat er een probleem is met de aanpassing.

Wat moet ik doen als mijn baby een batterij inslikt?

Bel onmiddellijk het ziekenhuis als uw baby per ongeluk een hoortoestelbatterij heeft ingeslikt.

Hoe dikwijls heeft mijn baby nieuwe oorstukjes nodig?

Baby's groeien snel, zo ook hun oren. Oorstukjes moeten misschien wel elke maand of om de paar maanden worden vervangen. Naarmate uw kind ouder wordt, gaan de oorstukjes langer mee. Oudere kinderen hoeven soms maar eens per jaar nieuwe oorstukjes.

Hoe maak ik de hoortoestellen schoon?

Controleer het oorstukje elke dag om te zien of het moet worden gereinigd. Daarvoor verwijdert u het oorstukje van het hoortoestel en reinigt en droogt u het oorstukje voordat u het weer aan het hoortoestel bevestigt. Haal het wekelijks of elke twee weken van het hoortoestel om het grondig te reinigen. U hoeft het hoortoestel en oorstukje dagelijks alleen even af te vegen. Het is belangrijk dat het hoortoestelgedeelte niet nat wordt; vocht kan hoortoestel beschadigen.

Hoe krijg ik vergoeding voor hoortoestellen?

Dat kunt u het beste bespreken met uw audioloog of de arts van het kind. Elk land heeft zo zijn eigen wetten en procedures.

Welk hoortoestelmerk/model is het beste?

Het is zeer belangrijk om zo vroeg mogelijk auditieve stimulatie te bieden. Uw audioloog is bekend met de functies waarover een hoortoestel moet beschikken voor het type, de mate en vorm van gehoorverlies van uw kind. Uw audioloog zal de opties bespreken voor de behoeften van uw kind.

Heeft mijn kind één of twee hoortoestellen nodig?

Als uw kind een gehoorverlies in beide oren heeft, zijn twee hoortoestellen nodig. Als uw kind een gehoorverlies heeft in één oor, is misschien maar één hoortoestel nodig. Aan beide zijden kunnen horen is belangrijk voor plaatsbepaling, horen over afstand en het horen bij achtergrondlawaai. Wanneer het gebruik van een hoortoestel wordt beperkt tot één oor terwijl er gehoorverlies is in beide oren, wordt het vermogen van uw kind om optimaal te horen beperkt. Het ontneemt de hersenen ook de stimulering die nodig is voor een goede ontwikkeling.

Wat is feedback en wat kan ik daaraan doen?

Feedback is het fluitende geluid dat hoortoestellen soms kunnen maken. Misschien is het oorstukje te klein geworden of zit het hoortoestel niet goed in het oor. Toevallige feedback kan zich voordoen wanneer u uw kind knuffelt. Dit wordt veroorzaakt door 'lekkage' van het versterkte geluid. Het kan ook worden veroorzaakt door te veel oorsmeer in de gehoorgang. Ook kan het worden veroorzaakt door objecten die zich te dicht bij de microfoon van het hoortoestel bevinden. Vertel de audioloog als u problemen heeft met feedback.

Wat betekent het 'programmeren' van een hoortoestel?

Hoortoestellen kunnen worden afgesteld door ze te verbinden met een computer. Hoortoestellen worden geprogrammeerd wanneer ze worden afgesteld voor het gehoorverlies van uw kind.

Hoe weet ik zeker dat mijn kind een consistent hoortoestelgebruik heeft?

Begin elke dag met een luistertest. Doe de hoortoestellen in de oren van het kind zodra het wakker wordt. Houd de hoortoestellen de hele dag in de oren van het kind. Uw doel is een fulltime hoortoestelgebruik. Het kan handig zijn om een kalender met dagelijks hoortoestelgebruik bij te houden en met de audioloog te delen.

Is er een ondersteuningsgroep voor ouders van kinderen met gehoorverlies?

Het kan heel belangrijk zijn om in uw regio in contact te komen met ouders van kinderen met gehoorverlies. Ze weten wat u doormaakt en kunnen u nuttige informatie geven. Sommige community's hebben organisaties waarvan u lid kunt worden om deze contacten te leggen. Als u met het overheidsprogramma voor ouders en kinderen werkt of met de diensten voor vroegtijdige interventie, kunnen zij u misschien ook helpen. Soms kunnen professionals die met uw kind werken, u helpen deze contacten te leggen. Op internet kunt u ook veel ondersteuningsgroepen en informatiebronnen vinden. Veel organisaties hebben internetdiscussiegroepen, chatrooms, e-mail- en lijstservers die zijn opgericht voor ouders, kinderen en belangstellenden.

Cochleaire implantaten

Wat is een cochleair implantaat?

Een cochleair implantaat is een apparaat dat een bepaalde groep doven of slechthorenden kan helpen. Het heeft een intern en een extern onderdeel. Het interne gedeelte wordt door een arts onder de huid, achter het oor en in het binnenoor geplaatst. Het externe gedeelte bevat een microfoon en een spraakprocessor, en wordt buiten het oor gedragen.

Wat is het verschil tussen een hoortoestel en een cochleair implantaat?

Een hoortoestel is een apparaat dat geluiden versterkt en in het oor wordt gedragen. Een cochleair implantaat is een apparaat dat een elektrisch signaal versterkt en met een chirurgische ingreep in de cochlea (het binnenoor) wordt geïmplanteerd.

Heeft mijn baby een cochleair implantaat nodig?

Het krijgen van een cochleair implantaat is een grote stap. Laat u volledig informeren over cochleaire implantaten en praat met anderen over implantaten:

  • Praat met het team dat over cochleaire implantaten gaat over hoe uw kind hiermee wordt geholpen. Als er meerdere implantaatcentra bij u in de buurt zijn, praat dan met de specialisten in beide centra.
  • Praat met andere ouders van kinderen die een cochleair implantaat hebben, over hun ervaring.
  • Praat met andere doven over cochleaire implantaten. Bedenk wat uw doelstellingen zijn voor uw kind. Vraag uzelf af hoe een cochleair implantaat volgens u uw kind kan helpen deze doelen te bereiken.

Zal mijn baby beter kunnen horen met een cochleair implantaat?

Een cochleair implantaat is geen wondermiddel tegen gehoorverlies. Het implantaat alleen zal uw baby niet leren praten. Het cochleair implantaat biedt uw baby alleen de mogelijkheid om geluiden te horen. Het echte werk begint pas nadat het implantaat bij uw baby is geïmplanteerd. U zult vele uren moeten besteden aan het leren luisteren en aan taalvaardigheidsoefeningen voordat uw baby leert praten. De kwaliteit en kwantiteit van taal- en luisteroefeningen bepaalt wanneer en hoe snel uw kind leert praten.

Wat zijn de risico's van een cochleair implantaat?

Net als bij elke operatie zijn er risico's waarvan u op de hoogte moet zijn. Onthoud dat dit soort operaties in het algemeen probleemloos verlopen. Uw arts kan u alle risico's uitleggen.

Zijn er verschillende benaderingen die in CI-centra worden gehanteerd?

In de meeste implantaatcentra wordt de teambenadering gehanteerd. De mensen in het team evalueren uw kind en gezin om te beoordelen of een cochleair implantaat een goede keuze is.

Een team bestaat doorgaans uit de volgende personen:

  • Een audioloog test het gehoor van uw kind met en zonder hoortoestellen.
  • Een spraak- en taalpatholoog test de taalvaardigheden van uw kind.
  • Een kno-arts controleert of uw kind misschien een infectie of ander probleem heeft dat problemen met het implantaat kan veroorzaken. De dokter kan een MRI- of CT-scan laten uitvoeren om de structuur van het binnenoor te bekijken.
  • Een docent binnen het dovenonderwijs of een onderwijsdeskundige kan u meer vertellen over educatieve programma's voor uw kind.
  • Een maatschappelijk werker zal een gesprek met u hebben om te bespreken of uw gezin in staat is de benodigde inspanningen te verrichten. De maatschappelijke werker kan u ook helpen uit te zoeken wie het implantaat moet betalen.
  • Een psycholoog zal met u en uw kind praten over de doelstellingen, vragen en angsten over de implantatie van een cochleair implantaat.

Waarom moet mijn kind, nu het een cochleair implantaat draagt, een hoortoestel in het niet-geïmplanteerde oor dragen?

Een kind met een cochleair implantaat in één oor en ernstig gehoorverlies zonder versterking in het andere oor kan maar met één oor horen.

Als u - terwijl u met iemand staat te praten in een rumoerige omgeving - uw ene oor dichthoudt, dan merkt u al gauw dat het heel lastig wordt om te verstaan wat uw gesprekspartner zegt. Luisteren met twee oren vergemakkelijkt het luisteren in lawaaierige situaties, en u kunt dan gemakkelijker horen waar geluiden vandaan komen. Uw kind heeft deze voordelen niet als het met versterking in slechts één oor hoort.

Bovendien maakt uw kind dan geen gebruik van het restgehoor in het niet-geïmplanteerde gehoor, dat geleidelijk het vermogen om geluiden te analyseren, zal verliezen. Zonder versterking wordt het oor niet gestimuleerd door geluiden en kan het niet zo goed functioneren als en wanneer uw kind dit in de toekomst nodig heeft.

Waar vind ik meer informatie over cochleaire implantaten?

Sinds 2009 werkt Phonak samen met een vooraanstaand bedrijf op het gebied van cochleaire implantaten, Advanced Bionics LLC. Beide bedrijven hebben een lange geschiedenis ten aanzien van hun betrokkenheid bij slechthorende kinderen, hun gezinnen en de professionals die hen ondersteunen.

Lees over de ervaringen van gezinnen die voor Advanced Bionics hebben gekozen: www.advancedbionics.com/bea

Lees de meest recente informatie over Advanced Bionics-producten en hun toonaangevende prestaties op www.advancedbionics.com.