Kullanım şartları

I. Giriş ve uygunluk

Bu web sitesini kullanmadan önce lütfen Kullanım Şartlarını (“Şartlar”) dikkatle okuyun.


Bu Şartlar, Phonak'ın Gizlilik Politikasını ve bu Şartlara referans olarak iliştirilmiş Sağlık Bilgilerinin Kullanımı/İfşası için HIPAA Yetkilendirmesini içermektedir. Temel bölümlerin açıklanmasına veya vurgulanmasına yardımcı olmak için birçok ek açıklama ekledik. Bu ek açıklamalar yalnızca kolaylık sağlamak amacında olup yasal veya akdi bir etkiye sahip değildir.


Bağlayıcı sözleşme. Bu Şartlar siz ve Phonak, LLC ile bağlı şirketleri ve iştirakleri (Phonak,” “biz,” “bizim) arasında bağlayıcı bir sözleşme teşkil etmektedir. Siz ve kullanıcılar web sitesine giren tüm ziyaretçiler anlamına gelecektir. Web sitesine erişim sağladığınız her seferde bu Şartları kabul edersiniz. Bu Şartları kabul etmemeniz halinde web sitesini kullanamazsınız. 18 yaşın altındaysanız, web sitesine erişmek ve web sitesini kullanmak için ebeveyninizin veya vasinizin yasal izni olduğunu kabul ve beyan edersiniz.

Şartlarda Yapılan Revizyonlar. Güncel bir versiyon yayınlamak suretiyle bu Şartları dilediğimiz zaman revize edebiliriz. Bu şartlara bağlı olmanız nedeniyle en güncel Şartları incelemek için bu sayfayı periyodik olarak ziyaret etmelisiniz. Bu Şartlarda bir değişiklik olmasının ardından web sitesini kullanmaya devam etmeniz, bu Şartların bağlayıcılığını kabul etmeniz anlamına gelir.
Bu Şartlarda kullanılan “gönderi” ve “yayınlamak” terimleri, web sitesinde yapılan gönderim, yükleme, yayın, gösterim veya benzer bir işlem anlamına gelecektir.


II. Web sitesi

Web sitesihttps://www.phonak.com adresinde yer alan web sitesi anlamına gelmektedir. Web sitesi, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında çevrimiçi bilgi alma yöntemidir.


Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Web sitesinde yer alan tüm bilgilerin ve içeriğin yalnızca bilgilendirme amacıyla "olduğu gibi" sağlandığını kabul edersiniz. Tıbbi, yasal veya psikolojik tavsiye, tanı ya da tedavi sunmuyoruz. Web sitesi sağlığa ilişkin faydalı içerik sağlayabilir, ancak uzman tavsiyesi, tanı veya tedavi ya da yargınızın yerine geçmemektedir. Web sitesinden ya da web sitesi üzerinden veya bizim aracılığımızla edindiğiniz bilgilerin kullanımı ve bu bilgilere duyulan güvene ilişkin tüm risk ve sorumluluk size aittir. Bu Şartlar tahtındaki faaliyetlerimizin yalnızca size ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi sağlayan bir web sitesi sunmakla sınırlı olduğunu kabul ve taahhüt edersiniz.


Ürün tanımları. Sunduğumuz ürünleri ve hizmetleri açıklarken mümkün olduğunca doğru bilgi vermeye çalışıyoruz. Ancak ürün açıklamaları veya diğer içeriklerin kesin, eksiksiz, güvenilir, güncel veya hatasız olduğunu garanti etmiyoruz. Ürünlerin mevcudiyeti ve ücretlendirmesi bildirim olmaksızın herhangi bir zamanda değiştirilebilir.


Phonak ile hasta veya müşteri ilişkisi bulunmaması. Web sitesini kullanmanız bizimle bir hasta veya müşteri ilişkisi kurduğunuz anlamına gelmemektedir. Özel tıbbi sorunlarınıza ilişkin olarak bireysel tıbbi ihtiyaçlarınız hakkında bilgi sahibi olan kalifiye sağlık uzmanlarına danışmanız gerekmektedir. Web sitesinde okuduğunuz bilgiler nedeniyle profesyonel tavsiyeyi asla göz ardı etmeyin veya profesyonel tavsiye almakta gecikmeyin. Acil bir tıbbi durumunuz olduğunu düşünüyorsanız derhal doktorunuzu veya 911'i arayın ya da hastaneye gidin.


Üçüncü taraflar. Web sitesi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi satın alma ve kullanma konusunda size yardımcı olabilecek üçüncü tarafların bir listesini sunabilir. Bu web sitesinde belirtilen herhangi bir üçüncü tarafı tavsiye etmiyor veya desteklemiyoruz. Zorunlu olmamakla birlikte, üçüncü tarafların web sitesinde yer alabilmesi için gerekli gördüğümüz herhangi bir lisans, sertifika veya kimlik bilgisinin bulunup bulunmadığından veya üçüncü tarafların diğer ön şartları yerine getirip getirmediğinden emin olmak için üçüncü tarafları inceleyebilir ve izleyebiliriz. Herhangi bir üçüncü tarafın eylemleri veya faaliyetinden sorumlu değiliz ve üçüncü bir tarafın size hizmet sağlamak için kalifiye ve/veya yasal izne sahip olup olmadığını belirleme sorumluluğu yalnızca size aittir. Üçüncü taraflarla aranızda yaşanan tüm anlaşmazlıklar yalnızca sizi ve söz konusu üçüncü tarafı ilgilendirmektedir. Web sitesinde karşılaştığınız uygunsuz veya yasa dışı bir faaliyet ya da içeriği bize bildirmek için privacy@phonak.com adresi üzerinden bizimle iletişime geçin.


HIPAA uygunluğu. Sağlık hizmeti sağlayıcılarına ürün ve hizmet sunduğumuzda, 1996 Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası ve bu yasanın gizlilik ve güvenlik yönetmelikleri (HIPAA) hükümleri tahtında tanımlanan iş ortağı olarak faaliyet gösterebiliriz. Böylesi bir durumda, iş ortağı olarak sahip olduğumuz sağlık bilgilerinin korunmasını sağlamak için iş ortağı sözleşmeleri ve HIPAA Gizlilik Yasası, İhlal Bildirim Yasası ve Güvenlik Yasası hükümlerine uygunluk sağlayacağız. Web sitesi ya da ürünlerimiz veya hizmetlerimizin kullanımı sırasında herhangi bir sağlık hizmeti sağlayıcısının HIPAA ihlallerinde bulunmasından dolayı sorumluluk ve yükümlülük kabul etmemekteyiz.

III. Web sitesini kullanma uygunluğu

Çocuklar. Bu web sitesinin hiçbir bölümü 13 yaşın altındaki kişilere hitap etmemektedir. 13 YAŞIN ALTINDAYSANIZ LÜTFEN HİÇBİR ZAMAN VE HİÇBİR ŞEKİLDE WEB SİTESİNİ KULLANMAYIN VEYA WEB SİTESİNE ERİŞİM SAĞLAMAYIIN.

Şirket, işletme veya kuruluş temsilcisi. Web sitesini bir şirket, kurum veya kuruluş (birlikte "Kuruluş") adına kullanıyorsanız, şu hususları kabul ve taahhüt edersiniz:

 1. Kuruluşun yetkili bir temsilcisi olduğunuzu;
 2. Söz konusu Kuruluşu bu Şartlara bağlama yetkisine sahip olduğunuzu ve
 3. Kuruluş adına bu Şartlara bağlı olmayı kabul ettiğinizi.


IV. Yazışmalar

Müşteri hizmetleriyle ilgili amaçlar doğrultusunda bize sağlamış olduğunuz e-posta adresi üzerinden bizden e-posta almayı kabul edersiniz. Size gönderilen e-postalar şifrelenmeyecektir. Herkese açık ağlar üzerinden size gönderilen e-postanın güvenliğini garanti edemiyoruz.
HIPAA Sağlık Bilgilerinin Kullanımı/İfşası Yetkilendirmesini kabul ettiğinizde, bilgilerinizi pazarlama amaçları doğrultusunda kullanabiliriz ve ifşa edebiliriz. İşitme kaybı, işitme değerlendirmesinin ayarlanması ve/veya işitmeyle ilgili ürünlerin ve hizmetlerin satışıyla ilgili olarak telefon, e-posta veya diğer elektronik araçları kullanarak sizinle iletişime geçebiliriz. privacy@phonak.com adresi üzerinden bizimle iletişime geçerek bu izni iptal edebilirsiniz


Elektronik bildirimler. Web sitesini kullanarak veya Kişisel Bilgilerinizi bize temin ederek, web sitesini kullanımınıza ilişkin olarak güvenlik, gizlilik ve yönetimle ilgili konularda sizinle elektronik yoldan iletişime geçmemizi kabul edersiniz. Güvenlik sisteminin ihlal edildiğini öğrenmemiz halinde, web sitesinde bildirim yayınlayarak veya size e-posta göndererek elektronik ortamda sizi bilgilendirebiliriz. Bu bildirimi yazılı olarak alma yasal hakkına sahipsiniz. Güvenlik ihlali hakkında ücretsiz yazılı bildirim almak için (veya elektronik bildirim alma izninizi geri çekmek için) lütfen privacy@phonak.com adresini kullanarak bize yazın.


V. Phonak'ın sahipliği mülkiyeti ve kullanımı


Web sitesi içerikleri arasında şunlar yer almaktadır: tasarımlar, metin, grafikler, görüntüler, video, bilgiler, logolar, düğme simgeleri, yazılım, ses dosyaları, bilgisayar kodu ve diğer Phonak içeriği (birlikte,Phonak İçeriği). Tüm Phonak İçerikleri ve tüm Phonak İçeriklerinin derlemesi (koleksiyon, düzenleme ve gruplama anlamına gelmektedir) Phonak ve lisans sahiplerinin mülkiyetinde olup telif hakkı yasaları, ticari marka yasaları ve diğer yasalar tahtında korunmaktadır.


Size verilen lisans. Bu Şartlar uyarınca, size web sitesi ve Phonak İçeriğine takdir yetkisi bize olmak kaydıyla yalnızca web sitesinin kişisel kullanımı amacı doğrultusunda erişme ve bunları kullanma yetkisi veriyoruz. Diğer türde kullanımlar kesinlikle yasaktır. Bu lisans herhangi bir bildirim olmadan bir nedene bağlı olarak veya olmadan herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Phonak İçeriğinin yetki dışı kullanımı telif hakkı, ticari marka ve yürürlükteki iletişim yönetmeliklerini ve yasalarını ihlal edebilir ve kesinlikle yasaktır. Phonak İçeriği için ürettiğiniz her kopya için orijinal Phonak içeriğinde bulunan bütün telif haklarını, ticari markaları, hizmet markalarını ve diğer mülkiyet bildirimlerini korumalısınız.


Phonak markaları. "Phonak", Phonak logosu ve diğer Phonak logoları ve ürün ve hizmet isimleri Phonak'ın ticari markaları olabilir (Phonak Markaları). Önceden yazılı iznimiz alınmadan, bizim tarafımızdan sağlanan herhangi bir bağlantıyla sağlanması durumu hariç olmak üzere, Phonak Markalarını herhangi bir yolla kullanmak veya sergilemeyeceğinizi kabul edersiniz.


VI. Öneri ve başvurular


Kullanıcılarımızın web sayfası hakkında görüşlerine değer veriyoruz ve yorumlarınızı kabul ediyoruz. Bize yaratıcı fikirler, tavsiyeler, buluşlar veya materyaller (yaratıcı fikirler), yollamanız durumunda:

 1. yaratıcı fikrin şu anda bilinen veya daha sonra keşfedilecek bütün haklarına tamamen sahip olacağımızdan;

   

 2. herhangi bir yaratıcı fikrin herhangi bir kullanımından veya ifşasından sorumlu olmayacağımızdan ve herhangi bir gizlilik yükümlülüğü taşımayacağımızdan; ve

   

 3. size veya herhangi bir başka şahsa tazminat ödemeye gereksinim duymaksızın, yaratıcı fikrin ticari veya farklı amaçlar dahilinde herhangi bir kullanımı konusunda sınırlamaları kabul etmeyeceğimizi unutmayın.

VII. Kullanıcı içerik feragatları, sınırlamaları ve yasaklamaları

Üçüncü taraflarca gönderilen içeriğin güvenilirliği, tutarlılığı veya doğruluğunu temsil veya garanti etmeyiz. Üçüncü taraflarca gönderilen materyalin sorumluluğunun siz ait olduğunu kabul edersiniz. İnternet sitesini kullanarak sakıncalı veya uygun olmayan içeriğe maruz kalabilme riskini kabul ederseniz.
Phonak, web sayfası üzerindeki herhangi bir üçüncü taraf içeriği konusunda sorumluluk kabul etmez. Kalite, tutarlılık ve güvenilirlik de dahil olmak üzere Kullanıcı İçeriğiniz ile ilgili bütün riskleri kabul edersiniz. Örneğin, Kullanıcı İçeriğiniz sahte, kasten yanıltıcı veya onur kırıcı materyal içeriyorsa; üçüncü tarafların haklarına tecavüz ediyorsa; veya yasalara aykırı veya herhangi bir yasa veya düzenlemenin ihlalini savunuyorsa bu durumdan siz sorumluk sahibi olarak kabul edilebilirsiniz.
Web sayfasını izin verilen tarzda sadece kullanım amacına uygun olarak kullanma konusunda fikir birliğinde olduğunuzu kabul edersiniz. Web sayfasını bütün gizlilik, veri koruma, fikri mülkiyet ve diğer uygulanabilir yasalara uygun olarak kullanmalısınız. Web sayfasının aşağıdaki kullanımları yasaklanmıştır. Siteyi kullanırken:

 1. web sayfasında ters mühendislik, zarar verici müdahale girişimlerinde bulunulamaz web sayfasında hırsızlık yapılamaz veya web sayfasına, kullanıcı hesaplarına veya web sayfasını destekleyen başka ekipman veya teknolojilere izinsiz erişilemez;
 2. izinsiz olarak web sayfasının çerçeve ve bağlantılarına müdahale edilemez;
 3. bu Şartlarda özellikle izin verilmediği sürece web sitesinde veri madenciliği, robotlar veya diğer veri toplayıcı aygıtlar kullanılamaz;
 4. tamamlanmamış, hatalı veya yanlış yönlendirici mesaj gönderilemez, başka bir şahıs taklit edilemez veya bir kişi veya kurumla olan ilişki yanlış tanıtılamaz;
 5. başka bir kişi hakkında kişisel bilgiler ifşa edilemez veya sakıncalı, taciz edici ve suistimal edici mesajlar gönderilemez;
 6. yazılı iznimiz olmaksızın herhangi bir web sayfası kullanım hakkınız üçüncü bir tarafa satılamaz, transfer edilemez veya atanamaz;
 7. bu Şartlarda özellikle izin verilmesi haricinde reklam veya pazarlama bağlantıları veya içerikleri eklenemez;
 8. web sitesi Phonak ve diğerlerine cezalar veya farklı yükümlülükler doğurabilecek tarzda, yasa dışı bir şekilde veya web sayfasıyla ilişkili yasa dışı bir faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla kullanılamaz; veya
 9. web sayfasına izin verilmeyen ve erişimin yasa dışı kabul edildiği yargı alanlarından erişilemez.


VIII. Bu şartları ihlal etmenin sonuçları

Takdirimize bağlı olarak, herhangi bir nedenle hesabınızı askıya alma veya kapatma ve web sayfasına erişimi engelleme hakkımızı saklı tutarız. Gelecekte size web sayfasını sağlamayı reddetme hakkımızı saklı tutarız.
Web sayfasını kullanımınızdan veya bu Şartların ihlal edilmesi nedeniyle ortaya çıkmış ve bizim veya diğerleri tarafından gerçekleştirilmiş herhangi hak talepleri, ücretler, cezalar ve diğer yükümlülüklerden siz sorumlusunuz.


IX. Phonak'ın yükümlülüğü

Web sayfasında değişiklikler. Operasyon saatleri veya web sayfasının veya herhangi bir özelliğini de dahil olmak üzere web sayfasının bir alanını önceden bildirim yapma zorunluluğu ve yükümlülük bulunmaksızın değiştirebilir, askıya alabilir veya kaldırabiliriz.


Kullanıcı ihtilafları. Web sayfası üzerinden veya web sayfası dışında iletişime geçtiğiniz herhangi bir üçüncü taraf ve sizin arasında oluşabilecek ihtilaflardan ve anlaşmazlıklardan sorumlu değiliz. Üçüncü taraflarla ilgili bütün riskleri kabul edersiniz. İhtilafları doğrudan üçüncü tarafla çözeceğinizi kabul edersiniz. Phonak'ı bütün hak talepleri, istekler ve web sayfası kullanıcıları arasındaki ihtilaflar nedeniyle oluşan hasarlardan sorumlu tutmazsınız. Aynı zamanda bu tarz ihtilafa tarafımızı dahil etmeyeceğinizi kabul edersiniz. Web sayfasını kullanırken dikkatli ve sağduyulu olun.


İçeriğin doğruluğu. Web sayfasında bulunan herhangi bir içeriğin doğruluğu, güvenilirliği, bütünselliği veya güncelliği ile ilgili herhangi bir sorumluluğa sahip değiliz. Benzer bir şekilde, üçüncü taraf hizmet sağlayıcısından alından herhangi bir verinin doğruluğunu, güvenilirliğini, bütünselliğini ve güncelliğini veya web sayfası üzerinden elde edilen üçüncü taraf ürünlerinin ve hizmetlerinin kalitesini ve doğasını temsil etmeyiz. Web sayfasından doğan riskleri kabul edersiniz.


Üçüncü taraf web sayfaları ve uygulamaları. Web sayfası üçüncü taraf web sayfalarının ve uygulamaların bağlantılarını içerebilir. Bunlara ulaşmak ve kullanmak isteyip istemediğinizi değerlendirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Başka web sayfalarında veya uygulamalarda bulunan özellikler, içerik, reklam, ürünler ve diğer materyaller için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyiz. Bunları kullanmanızdan dolayı doğacak bütün riskleri ve yükümlülükleri kabul edersiniz.


Üçüncü taraf fonksiyonları. Web sayfası üçüncü taraf içerik ve fonksiyonunu kullanmanıza izin verebilir. Üçüncü taraflara ait bu tarz içerik ve fonksiyonu üçüncü tarafın hükümler ve koşullarına göre kullanırsınız.
Web sayfasının kullanımından doğabilecek bazı sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmeyiz ve herhangi bir söz vermeyiz.


Muaf tutulan tarafların tanımı. Muaf taraflar Phonak ve ortaklarını, yöneticilerini, çalışanlarını, temsilcilerini, partnerlerini, ve lisans veren kurumları kapsar.


A. GARANTİ KOŞULLARI

AŞAĞIDA YAZILANLARI AÇIKÇA ANLADIĞINIZI VE KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL EDERSİNİZ: (A) WEB SAYFASI VEYA WEB SAYFASI ARACILIĞIYLA VEYA ÜZERİNDEN SAĞLANAN HERHANGİ HİZMET VEYA ÜRÜNÜ KULLANMAKLA İLGİLİ RİSKİ KABULLENİRSİNİZ, TİCARİ GARANTİLERLE, ÖZEL BİR AMAÇLA UYUŞMAYLA VE İHLAL DURUMU OLMAMASIYLA BAĞLANTILI WEB SAYFASI ARACILIĞIYLA VEYA ÜZERİNDEN DİĞER ŞAHISLAR VEYA İLGİLİ TARAFLARCA ÖNERİLEN ÜRÜNLER VE HİZMETLERLE İLGİLİ OLARAK HİÇBİR ZIMNİ GARANTİLER DAHİL OLMAK FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, "OLDUĞU GİBİ" VEYA "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" TEMELİNDE SAĞLANAN WEB SAYFASI ÜZERİNDEN VEYA ARACILIĞIYLA ERİŞİLEBİLİR HİZMETLER VE ÜRÜNLER İÇİN HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİ TALEBİ KABUL EDİLMEYECEKTİR; (B) MUAF TUTULAN TARAFLAR (İ) WEB SAYFASI VE WEB SAYFASI ÜZERİNDEN SAĞLANAN HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMETİN SİZİN BEKLENTİLERİNİZİ VE GEREKLİLİKLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI, (İİ) WEB SAYFASININ KESİNTİSİZ, GÜNCEL, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLMASI (İİİ) WEB SAYFASI KULLANILARAK ELDE EDİLEN SONUÇLARIN DOĞRULUĞU VE GÜVENİLİRLİĞİ, VE (iv) WEB SAYFASINDAKİ BİR HATANIN DÜZELTİLECEĞİ GARANTİSİNİ VERMEZ; VE (C) İNDİRİLEN VEYA WEB SAYFASI KULLANILARAK ERİŞİLEN HERHANGİ BİR MATERYALİN SORUMLULUĞU SZE AİTTİR VE BİLGİSYAR SİSTEMİNİZDE VEYA BOBİL CİHAZINIZDA MEYDANA GELECEK HASARDAN VEYA BU TARZDA BİR MATERYALİN İNDİRİLMESİ VEYA KULLANILMASI NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN VERİ KAYIPLARINDAN SİZ SORUMLUSUNUZDUR.

B. SORUMLULUK VE TAZMİNAT SINIRLAMASI

MUAF TARAFLARIN (BU TARZ HATALAR OLACAĞI KONUSUNDA UYARILMIŞ OLSALAR BİLE) KAR VE İTİBR KAYBI, KULLANIM, VERİ VEYA DİĞER MADDİ OLMAYAN KAYIPLAR DA DAHİL OLMAK FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, DOĞRUDAN, DOLAYLI, KAZA ESERİ OLARAK, ÖZEL OLARAK, SONU OLARAK VEYA ÖRNEK TEŞKİL EDECEK ŞEKİLDE AŞAĞIDA SIRALANAN NEDENLERDEN DOLAYI MEYDANA GELECEK ZARARLARDAN SORUMLU TUTULMAYACAĞINI AÇIKÇA ANLADIĞINIZI VE KABUL ETTİĞİNİZİ BELİRTİRSİNİZ: (İ) WEB SAYFASI ÜZERİNDEN VEYA WEB SAYFASI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMETİN VEYA WEB SAYFASININ KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI; (ii) ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR ÜRÜN, VERİ, BİLGİ VEYA HİZMETLER VEYA WEB SAYFASI ÜZERİNDEN VEYA ARACILIĞIYLA VEYA WEB SAYFASI NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER VEYA ALINAN MESAJLAR NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN İKAME ÜRÜN VE HİZMETLERİN GİDERLERİ (iii) İŞLEMLERİNİZİN VEYA VERİLERİNİZİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KARIŞTIRILMASI AMACI TAŞIYAN YETKİSİZ ERİŞİM; (iv) WEB SAYFASI ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KULLANICI VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN AÇIKLAMALARI VEYA DAVRANIŞLARI; (v) BİZİM TARAFIMIZDAN SAĞLANAN İÇERİĞE OLAN GÜVENİNİZ; VEYA (vi) WEB SAYFASIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR DURUM. BAZI YARGI ALANLARI, TESADÜFİ VEYA TEKRARLANAN HATALAR İÇİN YÜKÜMLÜLÜĞÜN REDDİNE VEYA BELİRLİ GARANTİLERİN VEYA YÜKÜMLÜLÜKLERİN SINIRLANMASINA İZİN VERMEZ. BUNA UYGUN OLARAK, YUKARIDAKİ BAZI SINIRLAMALAR SİZE UYGULANMAYABİLİR.
FAALİYETİN NEDENİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK, PHONAK İÇERİĞİNİN VEYA WEB SAYFASI BAĞLANTISININ KULLANILMASI NEDENİYLE MUAF TARAFLAR İÇİN ORTAYA ÇIKAN MAKSİMUM YÜKÜMLÜLÜK YASANIN EL VERDİĞİ ÖLÇÜDE (İSTER KONTRAT İSTER GARANTİ İHLALİ OLSUN) $'100 AŞMAYACAKTIR.
Muaf tarafları, (i) herhangi bir üçüncü taraf içeriği kullanımınız veya güveniniz, (ii) herhangi bir Phonak İçeriği kullanımınız veya güveninizi (iii) bu Şartları ihlal etmeniz nedeniyle ortaya çıkabilecek yasal ücretler ve hesap ücretlerinden ve herhangi bir hak talebi, faaliyet veya istek hakkında bunlarla sınırlı kalmamak üzere, savunacağınızı, tazmin edeceğinizi ve zarar görmelerini engelleyeceğinizi kabul edersiniz. Bu tarzda bir hak talebi, dava veya işlem durumunda hemen size bilgi sağlayacağız.


X. Genel Şartlar

Bu Şartlar Phonak ve sizin aranızda web sayfasının kullanımı konusunda bütünsel bir anlaşmadır. Bu Şartlarda belirtilen herhangi bir hak veya hükmü yerine getirmemiz söz konusu haktan veya hükümden feragat ettiğimiz anlamına gelmez. Bu şartların herhangi bir provizyonu bir yetkili mahkeme tarafından geçersiz olarak kabul edilse dahi bu Hükümlerin ve hükümlerde yansıtılan hükümlerin geçerliliği devam eder. Bu Hükümler ve Gizlilik İlkelerinin başlık bölümleri sadece kolaylık sağlamayı amaçlamaktadır herhangi bir yasal ve sözleşmeyle ilgili etkiye sahip değildir. "Dahil" kelimesi "sınırlamaksızın dahil" anlamına gelir.


XI. Tahkim, sınıf feragati veya jürili yargılama feragati

Bu koşullar ve Phonak ve sizin aranızdaki ilişki Illinois eyaleti yasalarına göre çelişkili hükümlere mahal vermeden ele alınacaktır. Siz ve Phonak web sayfasını kullanımınıza bağlı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlığı, Amerika Tahkim Derneği'nin kuralları altında personel ve özel tahkim gönderme konusunda aynı fikirdesinizdir. Bu tarz bir tahkim gerekli olduğu düzeyde Chicago, Illinois'ten yönetilecektir. Phonak'ı başka bir forumda dava etmeyeceğinizi belirtirsiniz.
Aynı zamanda, web sayfasını kullanımınız veya Koşullarla ilgili sorunlardan dolayı Serbest Taraflarla girilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunda aşağıdakileri bildiğiniz ve anladığınız kabul edilecektir:
• BİR JÜRİ TARAFINDAN YARGILANMA HAKKINIZDAN VAZGEÇERSİNİZ;
• BU TARZ BİR ANLAŞMAZLIĞIN KONU OLDUĞU HERHANGİ BİR DAVA SÜRESİNDE TEMSİLCİ, ÖZEL TEMSİLCİ VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR TEMSİL KAPASİTESİNE SAHİP OLMA HAKKINIZDAN VAZGEÇERSİNİZ; VE
• GERÇEKLEŞTİRİLEN HER HAK TALEBİNİ BİR (1) YIL İÇERİSİNDE DOSYALAMAK ZORUNDASINIZ.


İletişim bilgisi

Phonak Duyu Sistemleri İth.
İhr. Tic. Paz. Ltd. Şti.

Cumhuriyet Cad. No:54
Kervansaray Apt. B Blok D:14
Harbiye Şişli
TR-34367 İSTANBUL

Geçerlilik Tarihi: 05/07/2015
Son Güncelleme Tarihi:

05/07/2015