İşitme kaybı hakkındaki gerçekleri öğrenin

İstatistik yalan söylemez: İşitme kaybınızda yalnız değilsiniz!

  • Dünya çapında 1,1 milyar insanın işitme kaybından etkilendiği tahmin edilmektedir – bu sayı, dünya nüfusunun %16'sını oluşturmaktadır.
  • Her 1000 bebekten yaklaşık 1'i işitme kaybına sahiptir.
  • 60 yaşın üzerindeki her 3 insandan 1'inde işitme kaybı vardır.
  • Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, kronik kulak enfeksiyonları işitme kaybının başlıca sebebidir.
  • Çalışmalar işitme kaybı deneyimi yaşayan insanların yaklaşık %65'inin hafif derecede işitme kaybı olduğunu; %30'unda orta derecede ve %5'inde ise ileri derecede veya şiddetli işitme kaybı olduğunu göstermektedir.
  • İşitme kaybı olan tüm insanların yaklaşık 1/3'ü emeklilik yaşındadır.
  • İşitme kaybı olanların çoğu okul çağında veya çalışma yaşındadır.
  • Çalışmalar işitme cihazından yararlanabilecek her 5 kişiden yalnızca 1'inin gerçekte işitme cihazı kullandığını göstermektedir.
  • Ortalama olarak, işitme kaybı olan insanlar, bu konuda harekete geçmeden önce yaklaşık 10 yıl beklemektedir.