Hearing loss in children

Hearing technology helps relationships grow

İşitme kaybı ve çocuklar

İşitme teknolojisi ilişkilerin gelişmesine yardımcı olur

Kids and hearing loss

Hearing loss affects 1-4 infants per 1000 births.1 This number is far greater if children with fluctuating hearing loss (resulting from ear infections) and unilateral (one-sided) hearing loss are included.

As a parent, educating yourself about hearing loss in children is the first step towards making the best decisions for your child’s future. Acting early in your child’s life is very important.

Ears are the doorway to the brain

We’re accustomed to thinking that we hear with our ears, but in fact, we hear with our brain.2 The ear is the structure that captures raw sound from the environment and directs it to the brain, where auditory information is processed and given meaning. As such, our ears can be thought of as “doorways” to the brain, where hearing truly occurs.

Children with a hearing loss have a “doorway issue”. Any impairment, whether mild or profound, unilateral or bilateral, means that sound cannot get through the doorway of the ear and reach the brain as it should.

How sounds reach the brain – the ears

Your child’s ears are unique. Even the left and right ear are different in shape and size. The ear has three main parts: the outer, middle, and inner ear.

Sound is captured by the outer ear and travels down the ear canal to the eardrum, causing it to vibrate. The vibrations are passed to the small bones of the middle ear, which increase the loudness of the sounds before they reach the inner ear.

In the inner ear, small hair cells move and release a chemical telling the hearing nerve to send an electric signal to the brain. When the electrical signal reaches the brain it is translated into meaningful sound.3

Where meaning is made from sounds – the brain

In the first few years of life, brain development is rapid and complex, and every new experience taken in by a child’s senses creates connections and neural pathways. Repetition is essential for strengthening these pathways, and in the case of hearing, repeating words and sounds helps develop a child’s brain.

Hearing loss in kids - why it’s important to act early

For children with hearing loss, sounds do not reach the brain as they should. Thus, not only do kids with hearing loss have trouble hearing sound but they also miss out on the opportunity to develop the neural pathways that are of such fundamental importance for their development.

Hearing loss in babies is even more pressing because we already start hearing weeks before we are born.4 Consequently, a newborn with hearing loss will have already lost weeks of the usual development of its neural pathways at birth and it becomes even more urgent to act fast.

Hearing aids for children

The purpose of the technology behind devices such as hearing aids and wireless microphones is to successfully deliver auditory information to the brain by compensating for blocked doorways. As such, we like to think of hearing technologies as door-opening devices.

Learn more about hearing aids for children

Conversations build relationships

By giving children access to a world full of conversations, we can help them develop the relationships and skills they need to live life to the fullest – to play, interact, learn, communicate and ultimately, succeed.

Strong relationships help children understand their world, strengthen brain architecture and support the development of communication and social skills.5

Sohbetler ilişkileri geliştirir

Çocukların konuşmalarla dolu bir dünyaya erişmelerini sağlayarak, onların hayatlarını en iyi şekilde yaşamalarını sağlayacak ilişki ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olabiliriz - oynamak, etkileşim kurmak, öğrenmek, iletişim kurmak ve nihayetinde başarılı olmak için.

Ebeveyn olarak, bebekler, yeni yürümeye başlayan çocuklar ve çocukların işitme kayıpları konusunda kendinizi eğitmek, çocuğunuzun geleceği için en iyi kararları vermenizde atacağınız ilk adımdır. Çocuğunuzun yaşamına erken müdahale etmek çok önemlidir.

Güçlü ilişkiler, çocukların yaşadıkları dünyayı anlamalarına ve beyin yapılarını güçlendirmelerine yardımcı olup iletişim becerileri ile sosyal becerilerin gelişimini destekler.1

Çocuklar geleceğimizdir

Seslerin dünyasına ulaşmalarını sağlayarak işitme kaybı olan çocuklara yaşamlarını en iyi şekilde geçirmeleri, yani oyun oynamaları, etkileşim kurmaları, öğrenmeleri, iletişim kurmaları ve nihayetinde başarılı olmaları için gereken işitme becerilerini geliştirmelerinde yardımcı olabiliriz.

Ebeveyn olarak bebekler, küçük çocuklar ve çocuklarda işitme kaybı ve bununla ilgili ne yapabileceğiniz konusunda kendinizi eğitmek, çocuğunuzun geleceği için en iyi kararları vermenizde atacağınız ilk adımdır. Çocuğunuzun yaşamına erken müdahale etmek kritik önemdedir.

Bir çocuğun, okula hazır olmak için dört yaşına kadar 45 milyon sözcük işitmesi gerekir.1

Komut ve verilen tepkinin önemi

Karşılıklı etkileşim ve sohbetler bu önemli ilişkilerin temelini oluşturur ve "komut ve tepki" olarak bilinir. Gelişimsel faydalarla dolu olan bu iletişimler nöral bağlantıları uyarır, beyin yapısını şekillendirir ve iletişim becerileri ile sosyal becerilerin gelişimini destekler.1 Bu etkileşimler çocukların merakını uyandırır ve yaşadıkları dünyayı anlamalarına yardımcı olur.

Nicelik de nitelik de önemlidir

Çocuğun işittiği sözcük ve sohbetlerin miktarı, beyin gelişimini etkiler ve kelime dağarcığının ve akademi başarılarının gelişimine yardımcı olur.2,3 Genç dinleyicilerin, konuşma dili ve okuryazarlıklarının gelişmesi için milyonlarca sözcüğe erişmeleri ve binlerce saat dinlemeleri gerekir.2,4

Önemli olan yalnızca sohbetlerin sayısı değil, aynı zamanda kullandığınız dilin çeşitliliği ve karmaşıklığı ve çocuğunuzun bunu ne kadar netlikte duyabildiğidir.5

Neden her ses önemlidir

Çocukları için dinleme ve konuşma dili (LSL) konusunda sonuç almak isteyen aileler için seslere erişim çok önemlidir. Genç dinleyicilerin, konuşma dili ve okuryazarlığı geliştirmesi için milyonlarca sözcüğe ulaşması ve binlerce saat dinlemesi gerekir.

Araştırmalar bize en erken yaştan itibaren olası en net seslere erişmek, çocuğun sağlıklı konuşma, dil ve sosyal gelişim şansını maksimuma çıkarttığını söylüyor.2

Her sohbet önemlidir

 

1. Çocuğunuzun iletişim çabalarını gözlemleyin ve bunlara uygun yanıt verin.

Phonak Tennis Illustration
 

"Komut", küçük bir bebeğin kıpırtısı, yeni yürümeye başlayan bir çocuğun bir şeye işaret etmesi veya daha büyük bir çocuğun "neden?" diye sorması gibi tüm iletişim girişimlerini içerir. Verilen komut, ister bir gülümseme isterse bir yüz ifadesi veya sözcüklerle olsun, verilebilecek her türlü uygun yanıtı ifade eder. Çocuğunuz bir komutu karşıladığında, düşünce ve duygularının anlaşıldığını bilir.

 

2. Çocuğunuza sorular sorun ve aktif bir şekilde dinlemek için zaman ayırın.

Sorular, çocukları sohbette aktif bir şekilde dahil etmeyi teşvik eder. Ayrıca aktif olarak dinlemek için çaba gösterdiğinizde, çocuğunuzu onaylamış ve onunla aranızdaki bağı güçlendirmiş olursunuz. Zengin ve çeşitli bir kelime dağarcığı kullanarak çocuğunuzun hayal gücünü sorularla harekete geçirebilir ve bu etkileşimlerden en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.

 
Boy with toy and dad
 

3. Komut verilmesi ve karşılama etkileşimlerini günlük olarak rutin haline getirin.

OCHL_Study_Outcomes_Illustration
 

Günlük rutinler, komut ve karşılama etkileşimlerini arttırmak için mükemmel bir fırsattır. Örneğin, bez değiştirirken veya sabah okula yürürken. Bunu yaptığınızda, sohbetler iletişimin doğal bir yolu haline gelir ve çocuğunuz gün boyu anlamlı etkileşimler kurar.

 

4. Sohbetleri kaçırmadığından emin olun.

Çocuğunuza her durumda net, zengin sesler sağlayarak sohbetleri ve iletişim kurma fırsatlarını kaçırmamalarını sağlayabilirsiniz. Çocuğunuzun şunlara ihtiyacı vardır:

  • Günün her saatinde kullanılan işitme cihazları
  • Yüksek gürültü veya uzun mesafede kullanılan Roger mikrofon teknolojisi6

Rahatsız edici seslerin giderilmesi (örn. radyoyu kapatın, pencereleri kapatın).

 
Illustation_roger_bar_cmyk
 

Kulaklar beyne açılan kapıdır

Kulakları beyne açılan kapılar ve işitme kaybını bir kapı problemi olarak düşünmek yardımcı olabilir. Sesler olması gerektiği şekilde beyne ulaşmazsa önemli işitsel bilgiler kaybolur. Sesleri işitmediklerinde çocuklar, "komut ve karşılama" sohbetlerinin tüm gelişimsel faydalarından mahrum kalırlar.

Nasıl işittiğimizi öğrenin

Çocuklarda işitme kaybı

Çocuğunuz verilen komutları düzenli olarak "alamıyorsa" (veya etraftaki seslere veya sizin sözcüklerinize uygun yanıt vermiyorsa) bu, dikkatini vermemesinden kaynaklı olabilir. Ancak tutarsız "geri bildirimler", düzgün işitememenin belirtisi olabilir. Çocuğunuzun davranışındaki değişikliklere ve işitme zorluğunu gösterebilecek ipuçlarına dikkat edin.

İşitme kaybının belirtileri, türleri ve nedenleri

Çocuklarda işitme kaybı

Bazen çocuklar dikkat etmedikleri için ses yanıt vermez. Ancak tutarsız yanıtlar, düzgün işitememenin belirtisi olabilir. Çocuğunuzun davranışındaki değişikliklere ve işitme zorluğunu gösterebilecek ipuçlarına dikkat edin.

Kulak enfeksiyonlarından altta yatan genetik nedenlere kadar işitme kaybı birçok faktörden kaynaklanabilir. Bazı tür işitme kayıpları geçiciyken, bazılarıysa kalıcıdır (örneğin sensörinöral işitme kaybı). Bu tür durumlarda işitme cihazları veya koklear implantlar yardımcı olabilir. Çocuğunuzun doğru zamanda doğru tedaviyi almasını sağlamak için daha fazla bilgi alın.

İşitme kaybının belirtileri, türleri ve nedenleri

What you can do to help your child

Thanks to modern hearing technology, the future for children with hearing loss looks brighter than ever before. Our dedicated Sky M hearing aid portfolio has been designed specifically with children in mind. In challenging listening situations, like in noise or over distance, Roger technology can further improve speech understanding10 and provide greater access to speech11,12.

How to help your child

Çocuğunuza yardımcı olmak için ne yapabilirsiniz?

Modern işitme teknolojisi sayesinde işitme kaybı yaşayan çocukların geleceği her zamankinden daha aydınlık. Özel Sky M işitme cihazı portföyümüz, her yaştan çocukların işitme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. Gürültülü ortam veya uzun mesafe gibi zorlu dinleme durumlarında, Roger kablosuz mikrofon teknolojisi konuşmayı anlama becerisini daha da iyileştirebilir.

Çocuğunuza yardımcı olmanın yolları

Çocuğunuza yardımcı olmak için ne yapabilirsiniz?

Modern işitme teknolojisi sayesinde işitme kaybı olan çocukların geleceği her zamankinden daha aydınlık. Özel Sky B işitme cihazı portföyümüz, her yaştan çocukların işitme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. Gürültülü ortam veya uzak mesafe gibi zorlu dinleme durumlarında, Roger™ gibi kablosuz mikrofon teknolojisi konuşma anlamayı daha da iyileştirebilir.

Çocuğunuza yardımcı olmanın yolları

With Roger technology use in the home, children are exposed to up to 5,300 more words in an 8-hour day.10 They also have access to 12% more child directed speech compared to using hearing aids alone.11

Roger teknolojisi ile çocuklar, günde 8 saat ek olarak yaklaşık 5.300'den fazla sözcüğe açık hale gelir.7 Ayrıca, yalnızca işitme cihazı kullanıldığı duruma kıyasla, %12 daha fazla olarak çocuğa yöneltilen konuşmalara erişimleri olur.8

Roger teknolojisiyle çocuklar, günün 8 saatinde 5300'den fazla sözcüğe açık hale gelir.³

Birlikte çocuğunuzun yaşamını değiştirebiliriz

Phonak'ta çocukların dinleme ihtiyaçlarını ve çevrelerindeki seslerin tümüne en iyi şekilde erişmelerini sağlamanın önemini biliyoruz. Phonak, pediyatrik odyoloji alanında 45 yılı aşkın deneyime sahiptir ve gelecek nesillerimiz için yenilikçi ve bütünsel çözümler yaratmak amacıyla alanında lider pediyatrik uzmanlar, işitme sağlığı uzmanları ve öğretmenlerle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.

Referanslar

1 American Speech-Language-Hearing Association. Causes of Hearing Loss in Children. Retrieved from https://www.asha.org/public/hearing/Causes-of-Hearing-Loss-in-Children/.
2 Flexer, Carol (2018). The ears are doorways to the brain. Phonak Insight, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed February 19th, 2018.
3 National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD). How Do We Hear? Retrieved from https://www.nidcd.nih.gov/health/how-do-we-hear
4 Mayoclinic. Pregnancy week by week. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/in-depth/fetal-development/art-20046151

5 National Scientific Council on the Developing Child. (2004). Brain architecture. Retrieved from https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/brain-architecture/, accessed August 19th, 2019.
6 Hart, B., & Risley T. R. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American children. Paul H Brookes Publishing.
7 Romeo, R. R., Leonard, J. A., Robinson, S. T., West, M. R., Mackey, A. P., Rowe, M. L., & Gabrieli, J. D. E. (2018). Beyond the 30-million-word gap: Children’s conversational exposure is associated with language-related brain function. Psychological Science, 29(5), 700-710.
8 Dehaene, S. (2009). Reading in the Brain: The Science and Evolution of a Human Invention. Viking.
9 Hurtado, N., Marchmann, V. A., & Fernald, A. (2008). Does input influence uptake? Links between maternal talk, processing speed and vocabulary size in Spanish-learning children. Developmental Science, 11(6), 31-39.
10 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology 23(2), 201-210.
11 Benitez-Barrera, C.R., Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399-409.
12 Benítez-Barrera, C., Thompson, E., Angley, G., Woynaroski, T., & Tharpe, A.M. (2019). Remote Microphone System Use at Home: Impact on Child-Directed Speech. Journal of Speech Hearing Language Research, 62(6): 1-7.

1 Hart, B. & Risley, T. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American children. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing.

2 McCreery, R. W., Walker, E. A., Spratford, M., Bentler, R., Holte, L., Roush, P., & Moeller, M. P. (2015). Longitudinal predictors of aided speech audibility in infants and children. Ear and Hearing, 36 Suppl 1, 24–37.

3 Benitez-Barrera, C., Angley, G. & Tharpe, A.M. (2017). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. Yayınlamak için gönderilen taslak.