Değerlendirmeler

Becerilerinizi ve iletişim ihtiyaçlarınızı fark edebilmek için öğrenmeniz gereken becerileri belirlemek amacıyla bu değerlendirmeleri ve öğrenme planlayıcılarını tamamlayın.

Bu kontrol listesi bireysel farkındalık ve kişisel sorumluluk için önemli olan birçok alanı ele almaktadır.

Bu, Geçiş Kontrol Listesi sırasında belirlediğiniz öğrenme hedeflerini düzenlemenize yardımcı olur. Hedeflerinizi, gereken kaynakları ve bu hedeflere erişmede size kimlerin yardımcı olacağını içerir.

Bu değerlendirme özel olarak işitmeniz, işitme kaybınız, teknoloji ve işitme kaybı olan bir birey olarak haklarınız hakkındaki algınızı ele almaktadır.

Bu, üzerinde çalışacağınız bilgileri düzenlemenize yardımcı olur. Hedeflerinizi, gereken kaynakları bu hedeflere ulaşmanızda size yardımcı olacak kişileri, zaman çizelgesini ve değerlendirmeyi belirlemek önemlidir.

Bu değerlendirmeler işitme kaybıyla ilişkilendirilen iletişim zorluklarını belirlemek amacıyla tasarlanmıştır. İki kontrol listesi mevcuttur: biri siz, diğeri bir arkadaşınız tarafından doldurulacaktır.