İşitme kaybı olan çocuklar için iletişim yöntemleri

İlerleyen günlerde ve aylarda aileniz çocuğunuzun ihtiyaçlarını ifade etmesine ve dünya ile etkileşim kurabilmesine nasıl yardımcı olunacağı konusunda karar verecektir. Bebeğinizle iletişim kurma çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak son derece önemlidir. Uzmanlar veya konuşma ve dil terapistleri bu süreçte size yardımcı olabilir. İletişim becerini çocuğunuza en iyi şekilde nasıl öğretebileceğiniz konusunda yardımcı olabilirler.

İletişim tercihleri

Çocuklar erken yaşta çevrelerindeki dünyayı tüm duyularıyla deneyimleyerek dil öğrenir. Birisinin söylemek istediğini anlamak için hem gözlerini hem de kulaklarını kullanırlar. Bazı çocuklar birden fazla duyuya güvenmeyi öğrenir. Bazıları işitme cihazları veya koklear implant ile işitmeye güvenir. Diğerleri ise gözlerine güvenir. Çocuğunuza iletişim kurmayı öğretmek için kullanılan yöntem, çocuğunuzun duyularını kullanmayı öğrenme şeklini etkiler.

Bebeğinize iletişim kurmayı öğretmenin birçok yöntemi vardır. Her yöntem çocuğun kendine güvenini maksimum düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Ayrıca bu yöntemler çocuğun arkadaşları, ailesi ve topluluğu ile sosyalleşme becerisini de maksimum düzeye çıkarır. Herhangi bir yöntemin başarısında en önemli faktör ailelerdir. Aile, çocuğun ilk ve en önemli öğretmenidir. Yalnızca çocuğa öğretilen yöntemler çocuğu aileden uzaklaştırır. Aileyi dahil ederek dil öğrenme süresi günün 24 saati ve haftanın yedi gününe uzar. Siz ve çocuğunuzun erken müdahale ekibi, çocuğunuza konuşma, işaret dili veya hem konuşma hem işaret dilini öğretmek istediğinize karar vereceksiniz. Erken müdahale ekibi, çocuğunuzun dinleme deneyimi hakkında karar almaya yardımcı olabilir. Bu yöntemler topluluğunuzun kültürün de etkilenmektedir. Ayrıca topluluğunuzdaki hizmet sağlayıcıları ve kaynaklar da etkilidir.

İşitsel/Oral

İşitsel-Oral yaklaşım konuşma dilini öğretmeyi vurgular. Çocuklara konuşma dilini anlamaları ve kullanmaları için işitme, dudak okuma ve bağlamsal işaretleri kullanmaları öğretilir. Amaç çocuğunuza normal bir devlet okuluna kayıt olabilmek ve bağımsız bir şekilde hareket etmek için gerekli konuşma dili becerileri kazandırmaktır.

Bu yöntem işitme cihazları veya koklear implantların sürekli kullanımını vurgulamaktadır. Ayrıca oral dilin yanı sıra konuşma okuma gibi kendiliğinden gelişen konuşma belirtilerini vurgular. Konuşma okuma, konuşulan sözcükleri anlamaya yardımcı olması için yüz, vücut ve çevredeki görsel bilgileri kullanır.

Felsefe, dilin okuma ve yazma becerilerinin gelişimine yardımcı olmasıdır. İyi okuma ve yazma becerileri tüm akademik alanlardan açısından oldukça önemlidir. Oral dil becerilerinde günlük bireysel talimatla birlikte küçük sınıflar kullanılmaktadır. Öğretmenler konuşma dili talimatını tüm sınıf etkinliklerinde verir.

İşitsel/Sözlü

İşitsel-Sözlü (AV) felsefesi her derecede işitme kaybı yaşayan çocukların dinleme ve konuşma dilini kullanma becerisini geliştirebileceği gerçeğine dayanmaktadır.

Bu yöntem normal nörolojik gelişim modelini temel almaktadır. Vücut ve beynin öğrenmek için beş duyunun tamamını kullanmak üzere tasarlandığı inancına dayandırılmaktadır. Teknoloji, "fırsat penceresi" dahilinde bilgi almak ve öğrenmek için işitme duyusunu iyileştirme ve geliştirmek için kullanılır. İşitsel/sözlü yöntem, ses farkındalığı, tespit, tanımlama ve ayırt etme becerilerini öğretmek için işitsel gelişim hiyerarşisini kullanır. AV terapistleri erken müdahale üyesi, sağırlar için öğretmen, odyolog veya konuşma dili patoloji uzmanları olabilir ve özel eğitim gerektirmektedir. Aile üyeleri de terapi seanslarının aktif katılımcılarıdır.

Cued speech tekniği

İngilizcedeki bazı sesler dudaklarda aynı görünür. Aynaya bakın ve /p/, /b/ ve /m/ seslerini çıkarın. Cued speech tekniğinde işitsel ve görsel bilgileri desteklemek için el işaretleri kullanılır. El hareketleri, dinleyiciye belirli konuşma sesleri hakkında ipucu vermek ve İngilizce sesleri görsel olarak belirtmek amacıyla konuşmacının yüzünün yakınında yapılır. Aile üyeleri çocuğun dudak okuma becerilerini kullanmasına yardımcı olmak ve çocuğun benzer sesler arasındaki farklı öğrenmesini sağlamak için el pozisyonlarını öğrenir.

Cued Speech tekniğinde, konuşma dilinin tüm seslerini farklı bir biçimde gösterebilmek için doğal ağız hareketleriyle birlikte dört farklı pozisyonda (ipucu olarak bilinirler) sekiz el şekli kullanılır. Bu, ses temelli görsel iletişim sistemi olarak bilinir. Cued speech tekniği dil gelişimini, konuşma gelişimini, okuma becerilerini ve iletişimi kolaylaştırmak için kullanılır. Bu yaklaşık diğer yaklaşımlarla birlikte kullanılabilir. 55'i aşkın dil ve lehçeye uyarlanmıştır. Cued Speech tekniğinin kullanımı dikkati dudaklara odaklar, sözcük veya ifadedeki sesleri güçlendirir ve motor aktiviteyi işitme ve görme ile entegre eder. Cued Speech Foundation'dan daha fazla bilgi edinilebilir.

Eş zamanlı iletişim

Eş Zamanlı İletişim, bir kişi işaret dilini ve konuşma dilini aynı anda kullandığında meydana gelir. Sözcükler eş zamanlı olarak işaretle ve konuşmayla belirtilir. Bu yöntem, Otizm veya Down Sendromu hastası çocuklara dil öğretmenin yanı sıra normal işitmeye sahip bebeklerin dil gelişimini kolaylaştırmak için de kullanılmaktadır. Bu yöntemin seçilmesi halinde, çocuğunuzla konuşurken daima işaret dilinin kullanılması önemlidir. Topluluk genelinde, yerel okullarda, yetişkin eğitim merkezlerinde vs. işaret dili kursları rutin olarak sunulmaktadır.

Signing Exact English

Signing Exact English (SEE), İngilizce dilindeki her unsuru görünür hale getirmek için geliştirilen bir işaret dili sistemidir. İngilizcenin işaret diliyle yorumlanmasıdır. Amerikan İşaret Dilinin (ASL) İngilizceden farklı olması nedeniyle farklı sözcüklere ve farklı sözcük sıralarına sahiptir. SEE'nin amacı, çocukların İngilizcede ne söylendiğini tam olarak görebilmesi için ASL kelime dağarcığını tamamlamaktır. SEE, 1970'li yılların başında geliştirilmiştir. SEE, İngilizce diline dair açık ve eksiksiz bir resim sunabilmek amacıyla sözcükler, ön ekler, zamanlar ve son eklerle genişletilmiştir. Bu işaret dili sisteminin öğrenilmesi, sözcük sırasına aşina olmaları nedeniyle İngilizce konuşan ebeveynler için kolay olabilir. 70'li yıllarda, işitme kaybı olan çocuklara eğitim vermek için devlet okullarında işaret dili kullanımı talimatını eklemek için bir adım atılmıştır. 1978 yılında SEE, ABD devlet okullarında en yaygın şekilde kullanılan İngilizce işaret sistemi haline gelmiştir.

SEE işaretlerinin, konuşma İngilizcesine tüm yönleriyle uyum sağlaması nedeniyle kalan işitme ve konuşma okumanın maksimum düzeyde kullanımı teşvik edilir. SEE, görsel olarak vurgulamayı göstermek için ASL özelliklerinin dahil edilmesini teşvik eder. Bu seçenek S.E.E. Merkezi tarafından desteklenmektedir.

Tam İletişim

Tam İletişim, tüm iletişim modellerinin aynı anda kullanımını içermektedir (yani konuşma, Signing Exact English, işitsel eğitim konuşması, konuşma okuma, dudak okuma ve parmakla heceleme). Çocuğa bilgiler hem işitsel hem görsel biçimlerde sağlanır. Bu, çocuğun ihtiyaçlarına en uygun bilgileri kullanmasına olanak tanır.

Tam İletişimin amacı, çocuğa görsel dil temeline erişim sağlamak ve aynı zamanda konuşma dilinin gelişimini ve kullanımını teşvik etmektir. Bazı insanlar, çocukların Amerikan İşaret Dili (ASL) veya İngilizcede (işaret veya konuşma) sağlam bir dil temeli geliştiremediği için endişe duymaktaydı. Günümüzde, Tam İletişim terimi genellikle Eş Zamanlı İletişimle (konuşurken işaret kullanma) karıştırılmaktadır.

İşaret dili

Dünya çapında 117'yi aşkın farklı işaret dili bulunmaktadır. Her ülkede tıpkı konuşma İngilizcesinde olduğu gibi farklı işaret dili lehçeleri olabilir. Çok sayıda farklı sistem bulunması ve terminoloji çeşitliliği nedeniyle, işaret dili sistemlerini keşfetmek oldukça kafa karıştırıcı olabilir.

Örneğin, konuşma İngilizcesi ile kullanılmak üzere geliştirilmiş birçok diğer işaret dili sistemi mevcuttur. Bu sistemlerin tamamı, iletişim için hem işaretleri hem de konuşmayı kullanan Manuel Kodu İngilizce (MCE), İşaret Destekli Konuşma (SSS), İşaret Destekli Sistemler (SSS) veya İşaret Destekli olarak tanımlanabilir.

İşaret dili hakkında daha fazla bilgi almak için Erken Müdahale ekibinize veya konuşma terapistinize danışın.

Çocuğunuzla iletişim kurma yöntemi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın.