Rodzaje ubytku słuchu

Ubytki słuchu mogą powstawać na skutek problemów pojawiających się w uchu wewnętrznym, środkowym lub zewnętrznym i mieć różny stopień nasilenia.

Zrozumienie różnych rodzajów ubytku słuchu ma ogromne znaczenie, ponieważ od rodzaju ubytku słuchu zależy forma jego terapii. Dla różnych stopni i typów niedosłuchów dostępne są różne rozwiązania.  

Jakie rodzaje niedosłuchów można wyróżnić?

Istnieją trzy kategorie, których powszechnie używa się do określenia rodzaju ubytku słuchu, jaki może
mieć dana osoba.  Kategorie te są określane poprzez identyfikację części ucha, w której występuje problem:

 • Niedosłuch przewodzeniowy
  Ubytek przewodzeniowy oznacza, że dźwięk nie może „przedostać się” przez ucho zewnętrzne lub środkowe. Ten typ niedosłuchu może być powodowany przez płyn znajdujący się w uchu, nagromadzenie woskowiny lub też infekcję ucha. Na ogół jest to niedosłuch tymczasowy, który może być leczony środkami farmakologicznymi lub operacyjnie. 
   
 • Niedosłuch odbiorczy
  Ubytek słuchu typu odbiorczego powstaje na skutek problemów powstających w uchu wewnętrznym. Ten rodzaj niedosłuchu jest trwały. Wiek, hałas czy też genetyka to powszechne przyczyny powstawania ubytku odbiorczego. Aparaty słuchowe oraz implanty ślimakowe to rozwiązania, które pozwalają osobom z niedosłuchem odbiorczym ponownie słyszeć. 
   
 • Niedosłuch mieszany
  Ten rodzaj ubytku to połączenie zarówno przewodzeniowego jak i odbiorczego niedosłuchu.

Aby dowiedzieć się więcej o różnych rodzajach ubytku słuchu, zapoznaj się z naszą sekcją dotyczącą przyczyn ubytku słuchu.

Stopnie ubytku słuchu

Ubytki słuchu są kategoryzowane według progów słyszenia od lekkich przez średnie, ciężkie aż po głębokie. Profesjonalne badanie słuchu jest jedynym sposobem na określenie stopnia ubytku słuchu oraz stosowanej terapii.

Lekki ubytek słuchu
Dotknięte nim osoby nie słyszą cichych dźwięków. Tego rodzaju ubytek wiąże się z trudnościami ze zrozumieniem mowy w głośnym otoczeniu.

Średni ubytek słuchu
Dotknięte nim osoby nie słyszą cichych i umiarkowanie głośnych dźwięków. Tego rodzaju ubytek wiąże się z dużymi trudnościami ze zrozumieniem mowy w warunkach hałasu w tle.

Ciężki ubytek słuchu
Rozmowy z osobą dotkniętą takim ubytkiem muszą być prowadzone głośno. Rozmowa w grupie wymaga od osób dotkniętych tym ubytkiem dużego wysiłku.

Głęboki ubytek słuchu
Osoba dotknięta tym ubytkiem słyszy tylko niektóre, bardzo głośne dźwięki. Komunikacja z osobą z tego rodzaju ubytkiem słuchu nie jest możliwa bez udziału aparatu słuchowego.

Ubytek słuchu w jednym uchu
Ubytek słuchu można definiować w zależności od tego czy występuje w jednym uchu (jednostronny ubytek słuchu) czy w obojgu (obuuszny ubytek słuchu). Rozróżnienie to jest niezwykle istotne ponieważ do jednostronnej całkowitej utraty słuchu dostępne są dedykowane rozwiązania, które nie sprawdzą się w przypadku obuusznego niedosłuchu. 

Wrodzony a nabyty ubytek słuchu
Przyczyny występowania niedosłuchu można podzielić na wrodzone (ubytki słuchu, które po urodzeniu już występowały) oraz nabyte (ubytki słuchu, które powstały zaraz po urodzeniu). 

Znajdź gabinet protetyczny w pobliżu

Znajdź gabinet protetyczny w pobliżu

Wykonaj kolejny krok i umów się na wizytę do protetyka słuchu.

Znajdź protetykaPodmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o.
Producent: Sonova AG
Upoważniony  przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH