iPhones®

Hoe verbind ik mijn Phonak Audéo B-Direct-hoortoestellen met mijn iPhone?

 1. Ga naar het startscherm van de iPhone en tik op het pictogram 'Instellingen'.
 2. Tik, in het instellingenmenu, op het pictogram 'Bluetooth'.
 3. Tik op de schuifknop naast Bluetooth om Bluetooth in te schakelen.
 4. Open de batterijlade van de Audéo B-Direct-hoortoestellen gedurende 5 seconden en sluit deze vervolgens weer.
 5. Na enkele seconden wordt de naam van uw Audéo B-Direct

  weergegeven op de iPhone. Tik hierop om hem te selecteren.

 6. Het volgende bericht wordt nu weergegeven: 'Bluetooth Pairing Request' (Koppelingsverzoek Bluetooth). Klik op 'Pair' (Koppelen).
 7. U hoort nu een verbindingstoon in het gekoppelde hoortoestel.
 8. Uw iPhone is nu verbonden met de Audéo B-Direct.

Waarom kan mijn iPhone mijn Phonak Audéo B-Direct-hoortoestellen met Bluetooth niet vinden?

i. Is Bluetooth momenteel geactiveerd op uw telefoon?
Er zijn twee manieren om dit te doen:

 • Optie 1:
 1. Veeg vanuit de onderzijde van het iPhone-scherm naar boven om het bedieningspaneel te openen.
 2. Veeg naar de rechterzijde van het scherm totdat u een rij pictogrammen aan de bovenzijde van het bedieningspaneel ziet.
 3. Controleer of het Bluetooth-pictogram brandt in de bovenste rij met pictogrammen. Als dit niet het geval is, tikt u op het pictogram om Bluetooth te activeren.
 • Optie 2:
 1. Tik in het startscherm van de iPhone op het menu 'Settings' (Instellingen).
 2. In het instellingenmenu klikt u vervolgens op 'Bluetooth'.
 3. Controleer of de schuifknop groen is.
 4. Indien de schuifknop niet groen is, klikt u hierop om Bluetooth in te schakelen.

ii. Zit er een nieuwe batterij in het hoortoestel?

 1. Vervang de batterij in het hoortoestel.
 2. Open de batterijlade van het hoortoestel gedurende 5 seconden en sluit deze vervolgens weer om het hoortoestel in de koppelingsmodus te zetten.
 3. Het hoortoestel staat nu drie minuten lang in de koppelingsmodus.
 4. U kunt de hoortoestellen nu koppelen.

Voetnoten

Apple, het Apple-logo, iPhone en iOS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.