Beoordelingen

Voer deze beoordelingen en leerplanners uit om uw vaardigheden te identificeren en de vaardigheden die u nog moet leren om u sterk te kunnen maken voor uw communicatiebehoeften.

Deze checklist

kijkt naar verschillende

gebieden die belangrijk zijn voor de zelfstandigheid

en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Dit helpt bij het organiseren van de leerdoelen

die u hebt geïdentificeerd in de overgangschecklist. Het omvat uw

doelen, benodigde middelen en wie u gaat helpen bij het behalen van deze doelen.

Deze beoordeling

richt zich specifiek

op uw begrip van uw gehoor, gehoorverlies, technologie

en

rechten als persoon met

gehoorverlies.

Dit helpt u de informatie te organiseren waarmee u

aan de slag gaat. Het is belangrijk dat u uw doelen, de benodigde middelen,

de personen die u zullen assisteren bij het behalen van die doelen, een tijdlijn en een

evaluatie vaststelt.

Deze

beoordelingen zijn gemaakt om communicatieproblemen gekoppeld aan

uw gehoorverlies te identificeren. Er zijn twee checklists: een voor u en een die een vriend

moet invullen.