Communicatiemethoden voor kinderen met gehoorverlies

De komende dagen en maanden zal uw gezin beslissingen nemen over hoe u uw kind kunt helpen zijn of haar behoeften te uiten en met de wereld te communiceren. Het is belangrijk dat u wordt geïnformeerd over de verschillende manieren waarop u met uw baby kunt communiceren. Aanbieders van vroegtijdige interventie of spraak- en taaltherapeuten kunnen u helpen in dit proces. Zij kunnen u leren hoe u uw kind communicatievaardigheden bijbrengt op een manier die het best werkt voor uw gezin.

Communicatiekeuzen

Kinderen leren taal op jonge leeftijd door de wereld om hen heen met al hun zintuigen te ervaren. Ze gebruiken beide ogen en oren om te begrijpen wat iemand probeert te zeggen. Sommige kinderen leren om in meerdere mate op één zintuig te vertrouwen. Sommige kinderen vertrouwen voornamelijk op hun gehoor met hoortoestellen of een cochleair implantaat. Andere kinderen vertrouwen meer op hun ogen. Welke methode u gebruikt om uw kind te leren communiceren, beïnvloedt de manier waarop uw kind zijn of haar zintuigen leert te gebruiken.

Er zijn diverse methoden om uw baby te leren communiceren. Elke methode is ontwikkeld om het zelfvertrouwen van een kind te vergroten. Deze methoden optimaliseren ook de sociale vaardigheden van een kind met vrienden, familie en de leefomgeving. Gezinsleden zijn de belangrijkste factor bij het slagen van welke methode dan ook. Het gezin is de eerste en belangrijkste leraar van het kind. Methoden die alleen aan een kind worden aangeleerd, zullen het kind isoleren van het gezin. Door het gezin te betrekken, beslaat de leertijd 24 uur per dag, 7 dagen per week. U en het team voor vroegtijdige interventie bepalen of u uw kind wilt leren praten, gebaren, of praten en gebaren. Het team voor vroegtijdige interventie kan u helpen bij het nemen van beslissingen over de leerervaringen van uw kind. Deze methoden worden beïnvloed door de cultuur van uw leefomgeving. Ze worden ook beïnvloed door de zorgaanbieders en bronnen in uw leefomgeving.

Auditief/mondeling

In de auditieve/mondelinge benadering ligt de nadruk op het aanleren van de gesproken taal. Kinderen leren hoe ze hun gehoor, liplezen en contextuele aanwijzingen kunnen gebruiken om gesproken taal te begrijpen en te gebruiken. Het doel is dat uw kind de spreekvaardigheden leert die nodig zijn om naar een gewone openbare school te gaan en zich zelfstandig te kunnen redden.

Bij deze methode ligt de nadruk op het consistent gebruik van hoortoestellen of cochleaire implantaten. De methode benadrukt ook het natuurlijk gebruik van gesproken taal en aanwijzingen in de omgangstaal, zoals liplezen. Bij liplezen wordt visuele informatie van gezicht, lichaam en omgeving gebruikt om gesproken woorden te leren begrijpen.

De gedachte daarachter is dat gesproken taal helpt bij de ontwikkeling van lees- en schrijfvaardigheden. Goede lees- en schrijfvaardigheden zijn essentieel voor alle academische richtingen. Er wordt gebruikgemaakt van kleine leslokalen en dagelijkse persoonlijke lessen in mondelinge taalvaardigheden. Docenten bieden in alle leslokaalactiviteiten instructies in gesproken taal aan.

Auditief/verbaal

De auditieve/verbale gedachte (AV) is gebaseerd op het uitgangspunt dat kinderen met welke mate van gehoorverlies dan ook, het vermogen kunnen ontwikkelen om gesproken communicatie te kunnen horen en gebruiken.

Deze methode is gebaseerd op het normale neurologische ontwikkelingsmodel. Het is gebaseerd op de opvatting dat lichaam en geest zijn ontwikkeld om alle vijf de zintuigen in gelijke mate te gebruiken om te leren. Technologie wordt gebruikt om het gehoor te verbeteren en te ontwikkelen, om informatie te ontvangen en - binnen de realistische mogelijkheden - te leren. De auditieve/verbale methode volgt een hiërarchie van auditieve ontwikkeling om vaardigheden te ontwikkelen voor bewustzijn, detectie, identificatie en discriminatie van geluiden. AV-therapeuten kunnen vroegtijdige interventionisten zijn, docenten in het dovenonderwijs, audiologen of spraak-/taalpathologen, en hiervoor is speciale training vereist. Gezinsleden nemen actief deel aan de therapiesessies.

Cued speech (Gebaren)

Sommige geluiden in de taal zien er op de lippen hetzelfde uit. Kijk in de spiegel en maak de geluiden /p/, /b/ en /m/. Bij cued speech worden handgebaren gebruikt als aanvulling op auditieve en visuele informatie. Handbewegingen worden vlakbij het gezicht van de spreker gemaakt om de luisteraar aanwijzingen te geven over specifieke spraakgeluiden en om de geluiden visueel te ondersteunen. Gezinsleden leren de handposities om het kind te helpen lipleesvaardigheden te gebruiken en om het kind geluiden te leren onderscheiden die op elkaar lijken.

Bij cued speech worden acht handvormen op vier locaties gebruikt (cues genoemd) in combinatie met de natuurlijke mondbewegingen tijdens het spreken, om alle geluiden van de gesproken taal van elkaar te onderscheiden. Cued speech wordt ook wel een op geluid gebaseerd communicatiesysteem genoemd. Cued speech wordt gebruikt om taalontwikkeling, spraakontwikkeling, leesvaardigheden en communicatie te vergemakkelijken. Deze benadering kan met andere benaderingen worden gecombineerd. Deze is aangepast voor meer dan 55 talen en dialecten. Bij cued speech ligt de aandacht op de mond, worden de geluiden in een woord of tekst benadrukt en worden motorische activiteiten gekoppeld aan horen en zien. Meer informatie kunt u opvragen bij de Cued Speech Foundation.

Simultane communicatie

Simultane communicatie vindt plaats wanneer iemand tegelijkertijd gebarentaal en gesproken taal gebruikt. De woorden in de gebarentaal worden tegelijkertijd uitgesproken. Deze methode is gebruikt om taal aan te leren aan kinderen met autisme of het Syndroom van Down en om de taalontwikkeling van baby's met een normaal gehoor te vergemakkelijken. Als deze methode wordt gekozen, is het belangrijk om consistent gebarentaal te gebruiken wanneer u met uw kind praat. Gebarentaalcursussen worden regelmatig aangeboden via de community, lokale cursussen, volwassenenonderwijs enzovoort.

Signing Exact English

Signing Exact English (SEE) is een gebarentaalsysteem, ontwikkeld om alles in de Engelse taal zichtbaar te maken. Het is een letterlijke vertaling met gebaren van het Engels. Omdat American Sign Language (ASL) een andere taal is dan het Engels, heeft het andere woorden en een andere woordvolgorde. Het doel van SEE is de woordenschat van ASL zo aan te vullen dat kinderen duidelijk kunnen zien wat er in het Engels is gezegd. SEE is in begin van de jaren 1970 ontwikkeld. SEE is gebaseerd op ASL-gebaren en uitgebreid met woorden, voorvoegsels, tijden en uitgangen, om een duidelijk en volledig beeld van de Engelse taal te geven. Engelssprekende ouders zullen deze gebarentaal waarschijnlijk gemakkelijker onder de knie krijgen omdat ze bekend zijn met de woordvolgorde. Tijdens de jaren 70 waren er stemmen om het gebruik van opdrachten in gebarentaal toe te voegen aan openbare scholen om les te geven aan kinderen met gehoorverlies. Tegen 1978 was SEE het meest gebruikte Engelse gebarentaalsysteem op Amerikaanse openbare scholen.

Maximaal gebruik van restgehoor en liplezen wordt aangemoedigd omdat SEE-tekens overeenkomen met alle onderdelen van het gesproken Engels. SEE moedigt de integratie van ASL-functies aan om intonatie te visualiseren. Deze optie wordt ondersteund door het S.E.E. Center.

Totale communicatie

Totale communicatie betekent het gebruik van alle communicatiemodi tegelijk (spraak, SEE, auditieve spraaktraining, liplezen en vingerspelling). Het kind krijgt informatie zowel auditief als visueel aangeboden. Op die manier kan het kind de informatie gebruiken die het best aan zijn of haar behoeften voldoet.

Totale communicatie is bedoeld om een kind toegang te geven tot een visuele taalbasis en tegelijkertijd de ontwikkeling en het gebruik van de gesproken taal aan te moedigen. Sommige mensen waren bezorgd dat kinderen geen grondige taalbasis in American Sign Language (ASL) of het Engels (met gebaren of gesproken) konden ontwikkelen. Tegenwoordig wordt de term Totale communicatie vaak verward met Simultane communicatie (gebarentaal tijdens het praten).

Gebarentaal

Er bestaan meer dan 117 verschillende gebaren. In elk land kunnen er verschillende dialecten van een gebarentaal zijn, net zoals met een gesproken taal. Het verkennen van gebarentaalsystemen kan heel verwarrend zijn vanwege het aantal verschillende systemen en de verschillende terminologie.

Er zijn bijvoorbeeld meerdere gebarentaalsystemen ontwikkeld voor gebruik met het gesproken Engels. Samen worden deze systemen soms Manually Coded English (MCE), Sign Supported Speech (SSS), Sign Supported Systems (SSS) of Sign Supported genoemd. Ze verwijzen simpelweg naar systemen die zowel gebaren als spraak gebruiken voor communicatie.

Vraag het team voor vroegtijdige interventie of spraaktherapeut naar meer informatie over gebarentaal.

Klik hier voor meer informatie over hoe u met uw kind kunt communiceren.