Gewend raken aan het hoortoestel

When you’ve lived with hearing loss for a prolonged period, you might be surprised by all the sounds that come back when you first wear hearing aids. At first, some sounds might feel too loud which can be a little overwhelming. Over time, your brain will re-learn which sounds to focus on and which to ignore and turn down. Be patient, but if you experience any problems or discomfort, contact your hearing care professional.

The first encounter with your hearing aid

Your first experiences are essential for the successful adjustment of your hearing aids. We've put together a few tips and tricks, so that you'll be able to fully enjoy and get the most out of your hearing aids.

Please follow the instructions carefully and if you have any questions or problems, contact your hearing care professional.

How long does it take to get used to hearing aids?

Even though you’ll immediately notice the impact that hearing aids have on your hearing, it will usually take a few months until you fully adapt to them.

Adjusting the volume

Modern hearing aids automatically select the appropriate volume when they are switched on. No other adjustments are necessary. If you do decide to manually adjust the volume, do not make it too loud  - this rarely helps with understanding.

Being an active participant in discussions

Even people without hearing loss sometimes find it difficult to follow discussions, especially if several people are talking at once. Move closer to the person you would like to hear and focus on him or her. As you gain experience with your hearing aid, you’ll be able to master these situations with more ease and confidence. Additional devices, such as microphones, can also be helpful in these situations. You can find out more about an appropriate solution from your hearing care professional.

Learn more about Roger technology.

Visits to public places

Theatres, places of worship, conference halls and similar places can be a challenging listening situation for hearing aid wearers due to the acoustics. Ideally, you should find a seat located in the front and center of the room. This is where the acoustics are usually best. Don’t sit too close to the person speaking, but close enough to see his or her face. Some public places have special technical equipment to make hearing and understanding easier. Just ask in advance or when you get there.

Het eerste contact met uw hoortoestel

Uw eerste ervaringen zijn cruciaal voor een succesvolle aanpassing van uw hoortoestel. We hebben een aantal tips samengesteld voor u, zodat u ten volle kunt genieten van uw hoortoestel. Maak optimaal gebruik van alle mogelijkheden die uw moderne hooroplossing te bieden heeft!

Volg daarnaast ook de instructies die u bij uw hoortoestel heeft ontvangen. Indien u vragen of problemen heeft, neem dan contact op met uw audicien.

Het volume aanpassen aan de situatie

Moderne hoortoestellen selecteren automatisch het geschikte volume wanneer ze ingeschakeld worden. Er zijn geen andere aanpassingen nodig. Indien u het volume handmatig aanpast, mag u het niet te luid instellen. Voor beter verstaan helpt dit meestal niet. Probeer niet iemand te verstaan die op grote afstand zachtjes spreekt. Dat lukt zelfs niet met een gezond oor.

Het hoortoestel – een deel van uw leven

Net zoals een bril of contactlenzen, kan een hoortoestel in het begin een beetje vreemd aanvoelen. Na een korte aanpassingsperiode zal dit veranderen. Gun uzelf de tijd om vertrouwd te raken met het toestel. Indien u echter problemen of pijn ondervindt, dient u contact op te nemen met uw audicien.

Actief deelnemen aan gesprekken


Zelfs mensen zonder gehoorverlies ondervinden soms moeite om discussies te volgen, vooral wanneer verschillende personen tegelijk praten. Ga dichter naar de persoon toe die u wenst te horen, en concentreer u op hem of haar. Naarmate u meer ervaring opdoet met het gebruik van het hoortoestel, zult u deze situaties eenvoudiger en met meer zelfvertrouwen kunnen aanpakken. Aanvullende luisterapparatuur kan in deze omstandigheden ook van pas komen. U kunt deze mogelijkheden leren kennen en bespreken met uw audicien. Hij of zij zal u informeren over welke bijkomende apparatuur het best past bij uw behoeften.

Meer informatie over Roger-technologie

Bezoeken aan openbare ruimten

Theaters, kerken, congreszalen en dergelijke plaatsen kunnen het hoorvermogen van gebruikers van hoortoestellen behoorlijk op de proef stellen. U zou idealiter een plekje moeten vinden in het gedeelte met de beste akoestiek. Dit is meestal aan de voorzijde en in het midden van de ruimte. Zit niet te dicht bij de spreker, maar dicht genoeg om zijn of haar gezicht te zien. Sommige openbare ruimten zijn uitgerust met speciale technische apparatuur om het luisteren en verstaan eenvoudiger te maken. Vraag meer informatie op voorhand of ter plaatse.

Televisie- en radioprogramma's volgen

Soms is het niet mogelijk om elk woord te verstaan. Probeer u in zulke gevallen te concentreren op de hoofdlijn. Een bijkomend luisterapparaat kan in deze omstandigheden eveneens van pas komen.

Uw hoortoestel gebruiken met de telefoon

Als gebruiker van een hoortoestel beschikt u over verschillende opties om telefoongesprekken beter te verstaan. Uw audicien kan u adviseren over wat voor u de beste oplossing is.

Meer informatie over de DECT-telefoon of Easy Call

Twee oren horen beter dan één

In geval van gehoorverlies aan weerszijden, worden beide oren voorzien van een hoortoestel. Voor de gebruiker van een hoortoestel gaat hiermee een volledig nieuwe luisterdimensie open. Mensen hebben niet zomaar twee oren, en dus is het niet meer dan logisch dat een persoon twee hoortoestellen draagt indien hij lijdt aan gehoorverlies aan beide oren.

Meer informatie over eenzijdig horen