Volledig automatisch

De Roger Touchscreen Mic wisselt automatisch van een modus voor individuele sprekers naar een modus voor interactie met een kleine groep, afhankelijk van de manier waarop hij is geplaatst

Product benefit icon alttext