Geen extra apparaat noodzakelijk

Bovendien is het niet noodzakelijk om hoortoestelprogramma's handmatig te wijzigen

Product benefit icon alttext