Versta meer in lawaai

Door in te zoomen op een enkele stem in een lawaaierige omgeving, kunt u een 60% verbeterd spraakverstaan ervaren - versus zonder hoortoestellen.5

Product benefit icon alttext