Tinnitus verminderen met Lyric

Tinnitus verminderen met hoortoestellen: biedt Lyric de oplossing?

Begin juli 2019 is er een onderzoeksrapport verschenen naar aanleiding van een studie die uitgevoerd is, met ondersteuning van Sonova AG, Phonak Australië, Academic Hearing en de faculteit Audiology an Speech Pathology van de universiteit van Melbourne. Dit onderzoek werdt onafhankelijk uitgevoerd zodra er een overeenkomst werd bereikt over de onderzoeksopzet. Doel van het onderzoek was om uit te zoeken wat het effect van het dragen van hoortoestellen is op het beheersbaar krijgen van tinnitus en of Lyric hierin een meerwaarde heeft, zodat KNO-artsen, audiologen en audiciens het beste advies kunnen geven in tinnitus beheer.

Hoortoestellen worden vaak gebruikt voor het verminderen van tinnitus voor mensen met "behandelbaar" gehoorverlies. Met hoortoestellen en nde juiste versterking proberen we tinnitus te overstemmen met geluid, zodat de aandacht wordt weggeleid van de tinnitus. Wanneer de hoortoestellen zijn verwijderd, bijvoorbeeld tijdens het slapen, kan de tinnitus terugkeren en problematisch blijven. Door de hele nacht versterking te blijven bieden, kan de tinnitus nog verder afnemen. In dit onderzoek werd onderzocht of het continue bieden van versterking met een Lyric hoortoestel meer afname van tinnitus biedt ten opzichte van alleen versterking van een hoortoestel wat geluid versterkt maar ook ruis kan genereren.

Drieëndertig deelnemers met zelf gerapporteerde hinderlijke tinnitus en ten minste een mild gehoorverlies maakten onderdeel uit van het onderzoek. Elk groep bevatte elf deelnemers.

  • 11 deelnemers welke geschikt waren voor het dragen van Lyric
  • 11 deelnemers welke alleen versterking kregen toegediend
  • 11 deelnemers welke versterking kregen in combinatie met maskeerruis op de achtergrond
Onderzoek maakte gebruik van de TFI (Tinnitus Functional Index), een manier om de mate van de invloed van tinnitus te meten. De niet Lyric dragers werden aangepast met een Phonak Audéo B90-312 zijnde een topproduct van Phonak. Aan het begin van het onderzoek zijn alle deelnemers uitvoerig gemeten volgens eenzelfde methode om op basis hiervan een startpunt te bepalen. De metingen werden na 1 en 3 maanden herhaald en de resultaten geanalyseerd in alle drie de groepen.
 

Resultaten

De Lyric groep vertoonde een significant groter verschil na 1 en 3 maanden ten opzichte van de andere groepen. De Lyric groep vertoonde een snellere afname van de tinnitus ten opzichte van de zowel de B90- groep (uitsluitend versterking) als de maskeringsgroep (B90- versterking in combinatie met de maskerings ruis) Op basis van dit onderzoek mag gesteld worden dat Lyric kan worden aanbevolen door KNO-artsen, audiologen en audiciens aan patiënten die een hinderlijke tinnitus hebben en daardoor een snellere en grotere afname van tinnitus kunnen realiseren.

Het volledig onderzoek kunt u hieronder downloaden.

 

 

 

Onderzoek: Tinnitus verminderen met hoortoestellen

Vind een Phonak hoorspecialist in de buurt

Vind een expert in uw buurt

Neem de volgende stap en laat u onderzoeken door een hoorspecialist

Vind een expert