Soorten gehoorverlies

Algemene richtlijnen die u kunnen helpen de mate van gehoorverlies van u of uw dierbare te identificeren

De maten van gehoorverlies kunnen enorm verschillen, maar de meeste gevallen behoren tot de categorieën als merkbaar of gematigd. Het gehoor laten testen door een hoorspecialist is de enige manier om de mate van gehoorverlies vast te stellen en om de beste behandeling te bepalen.

Mild gehoorverlies
Zachte geluiden worden niet waargenomen. Spraak is moeilijk te verstaan in een luide omgeving.

Matig gehoorverlies
Zachte en gematigd luide geluiden worden niet gehoord. Het verstaan van spraak wordt zeer moeilijk bij achtergrondlawaai.

Ernstig gehoorverlies
Gesprekken moeten luid gevoerd worden. Groepsgesprekken vergen grote inspanning.

Zeer ernstig gehoorverlies
Alleen zeer luide geluiden worden gehoord. Zelfs met grote inspanningen is communicatie zonder hoortoestel niet langer mogelijk.

Vind een audicien in uw omgeving

Vind een expert in uw buurt

Neem de volgende stap en laat u onderzoeken door een hoorspecialist

Vind een expert