Skip to main content

Waarom gaan mijn oplaadbare Phonak-hoortoestellen niet aan?

De Phonak-hoortoestellen gaan niet aan wanneer ze van de oplader worden gehaald. Er knippert geen groen opstartlampje, het indicatorlampje is uit en er komt geen geluid uit het hoortoestel.
Mogelijke oorzaken en probleemoplossing:
  • Instellingen van de functie Auto-on. Als de functie Auto-on is uitgeschakeld, gaan uw hoortoestellen niet automatisch aan wanneer u ze van de oplader haalt. Schakel de hoortoestellen handmatig in door het onderste gedeelte van de hoortoestelknop 3 seconden ingedrukt te houden totdat het indicatorlampje groen gaat knipperen.
  • Het hoortoestel is volledig ontladen. De hoortoestellen zijn niet opgeladen omdat de oplader niet goed was aangesloten op de netvoeding of omdat de hoortoestellen niet goed in de oplader zaten. Plaats het oplaadbare hoortoestel in de oplader die op de netvoeding is aangesloten en wacht drie uur, ongeacht het gedrag van het ledlampje.
  • Het hoortoestel moet opnieuw worden opgestart. Houd het onderste gedeelte van de hoortoestelknop ten minste 15 seconden ingedrukt. Plaats het hoortoestel in de oplader die op de netvoeding is aangesloten en wacht tot het indicatorlampje groen knippert. Dit kan tot 30 seconden duren. Het hoortoestel is nu gereed voor gebruik.
Als het probleem blijft aanhouden, neemt u voor verdere hulp contact op met uw audicien.