Skip to main content

Waarom werkt mijn Phonak-oplader niet?

Opladen begint niet. Het indicatorlampje op het Phonak-hoortoestel gaat niet branden wanneer ik het hoortoestel in de oplaadpoorten plaats.

Mogelijke redenen en aanbevolen acties:

  • Het hoortoestel zit niet goed in de oplader: plaats het hoortoestel goed in de oplader.

Plaats de hoortoestellen in de oplaadingang. Zorg dat de markeringen aan de linker- en rechterzijde van het hoortoestel overeenkomen met de indicatoren aan de linker- (L) en rechterzijde (R) van de oplaadingangen.
De hoortoestellen worden automatisch uitgeschakeld wanneer u ze in de oplader plaatst. Het indicatorlampje van het hoortoestel geeft de oplaadstatus van de batterij aan totdat het hoortoestel volledig is opgeladen. Wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen, blijft het indicatorlampje permanent groen branden.

  • De oplader is niet aangesloten op een stopcontact: sluit de oplader aan op een stopcontact.

image.png

a. Steek het grotere uiteinde van de oplaadkabel in een adapter.
b. Steek het kleinere uiteinde in de USB-poort van de oplader.
c. Steek de adapter in een stopcontact.
d. Het indicatorlampje bij de USB-poort brandt groen zodra de oplader is aangesloten op het stopcontact.

 

  • Batterij van hoortoestel helemaal leeg: wacht drie uur nadat het hoortoestel in de oplader is geplaatst, ongeacht het gedrag van het ledlampje.

  • Charger Case Go en Charger Ease Go: het opladen start niet wanneer de oplader niet is aangesloten op een stopcontact.
    De interne batterij van de oplader is leeg:
    sluit de oplader aan op een stopcontact.

    De oplader heeft een interne batterij. Zodra de oplader is losgekoppeld van het stopcontact, zal deze de hoortoestellen blijven laden tot de interne batterij leeg is.

Zorg er altijd voor dat de hoortoestellen en oplader droog en schoon zijn voordat u begint met opladen.

Als het probleem blijft aanhouden, neemt u voor verdere hulp contact op met uw audicien.