Skip to main content

Waarom maakt maar één hoortoestel verbinding met de myPhonak-app?

Mijn hoortoestellen zijn gekoppeld aan de myPhonak-app maar slechts één ervan maakt verbinding.

Mogelijke oorzaken en probleemoplossing:

Tijdens de eerste configuratie van de myPhonak-app heeft u maar één hoortoestel gekoppeld. Zorg ervoor dat beide hoortoestellen zijn gekoppeld aan de app:
  • Open de myPhonak-app
  • Tik op Apparaten
  • Controleer of beide hoortoestellen vermeld worden onder Mijn Hoortoestellen.
Als slechts één hoortoestel gekoppeld is, moet u het ontkoppelen en uw hoortoestellen opnieuw aan de app koppelen. Om dit te doen, opent u de app en tikt u op Apparaten - > Mijn Hoortoestellen -> Mijn apparaten vergeten. Start het koppelen opnieuw aan de hand van de instructies in de app.

Batterij is bijna leeg. Als de batterij van één van uw hoortoestellen bijna leeg is, kan het mogelijk niet gedetecteerd worden of verbinding maken met de app. Zorg ervoor dat beide hoortoestellen ingeschakeld zijn en de batterijen vol genoeg zijn.

Interferentie. Externe interferentie, zoals van andere elektronische apparaten of draadloze signalen, kan de verbinding beïnvloeden. Probeer verbinding te maken in een andere omgeving.

Problemen met de Bluetooth-verbinding. Het kan zijn dat u de Bluetooth-verbinding moet vernieuwen.
  • Schakel Bluetooth uit op uw apparaat en schakel deze vervolgens weer in.
  • Start de telefoon opnieuw op.
  • Start uw hoortoestellen opnieuw op.
Als het bovenstaande niet helpt, ontkoppelt u uw hoortoestellen en koppelt u ze opnieuw aan de app.

Vliegtuigmodus. Het kan zijn dat u per ongeluk de vliegtuigmodus heeft ingeschakeld bij één van uw hoortoestellen. Start uw hoortoestellen opnieuw op om de vliegtuigmodus uit te schakelen en de koppelmodus in te schakelen.

Software-updates. Het besturingssysteem van uw smartphone en/of de myPhonak-app zijn niet up-to-date. Zorg ervoor dat het besturingssysteem van uw smartphone en de app bijgewerkt zijn.

Firmware-updates. Uw hoortoestellen hebben de nieuwste firmware-update niet. Vraag uw audicien of uw hoortoestellen de nieuwste firmware hebben.
Belangrijk: op beide hoortoestellen moet dezelfde firmware geïnstalleerd zijn.


Indien het probleem blijft aanhouden, neem dan contact op met uw audicien voor verdere hulp.