Skip to main content

Waarom kan iemand me niet horen wanneer ik Phonak-hoortoestellen gebruik met een Android-telefoon?

Uw stem wordt tijdens een telefoongesprek opgevangen door de microfoons van het Phonak-hoortoestel. Het volgende is belangrijk bij een telefoongesprek via Phonak-hoortoestellen.
  • U kunt er het makkelijkst voor zorgen dat telefoongesprekken naar uw hoortoestellen worden gestuurd door telefoongesprekken aan te nemen met behulp van de multifunctieknop van de hoortoestellen.
  • Bij uitgaande telefoongesprekken start u het gesprek zoals gewoonlijk. Afhankelijk van de configuratie van uw telefoon, wordt het telefoongesprek automatisch naar de hoortoestellen gestuurd. Indien dit niet het geval is, selecteert u de Bluetooth-verbinding zodra het telefoongesprek bezig is. Tijdens een telefoongesprek kunt u het gesprek van uw telefoon naar uw hoortoestellen sturen. Klik op het applicatiescherm van de telefoon op het Bluetooth-symbool om de verzending naar uw hoortoestellen in of uit te schakelen.

Let op: Sommige telefoons sturen het telefoongesprek automatisch naar uw hoortoestellen als het gesprek wordt opgenomen via de multifunctieknop van het hoortoestel. Het blijft echter op de telefoon als de knop van de telefoon wordt gebruikt.
  • Controleer de ontvangst van uw mobiele telefoon en ga, indien nodig, naar een locatie met betere ontvangst.
  • Controleer of de microfoonopeningen op het hoortoestel vrij zijn van vuil. Gebruik een borstel of doekje om de microfoonopeningen schoon te maken, indien nodig. Neem contact op met uw audicien als het probleem zich blijft voordoen.
  • Als u zich in een zeer luidruchtige omgeving bevindt, wordt de own voice pickup via de hoortoestellen mogelijk te veel verstoord. In zulke gevallen kunt u beter naar een rustigere omgeving gaan of het telefoongesprek naar de telefoon sturen en rechtstreeks in de microfoon van de telefoon praten, zoals gewoonlijk.
  • Spreek in uw telefoon om te testen of het telefoongesprek draadloos naar uw hoortoestellen wordt verzonden. Als de andere persoon u beter kan horen wanneer u in uw telefoon praat, stuurt u het gesprek naar uw hoortoestellen zoals hierboven wordt beschreven.
  • Als dit niet werkt, verwijdert u de koppeling van uw telefoon, start u de telefoon en hoortoestellen opnieuw op en koppelt u ze opnieuw aan uw telefoon.