Skip to main content

Waarom kan ik een telefoongesprek niet aannemen door op de knop op mijn Phonak-hoortoestellen te drukken

Zodra de hoortoestellen met een telefoon zijn gekoppeld via Bluetooth, kunt u de multifunctieknop op de Phonak-hoortoestellen gebruiken om een telefoongesprek aan te nemen of af te wijzen. Als u de knop kort indrukt (minder dan een seconde), kunt u een inkomend telefoongesprek aannemen en als u de knop lang indrukt (langer dan twee seconden ingedrukt houden), kunt u een inkomend telefoongesprek afwijzen.
Let op: Het aannemen en beëindigen van telefoongesprekken is gekoppeld aan volume- en programmafuncties van de drukknop van het hoortoestel. Deze functie is standaard ingeschakeld. Als uw audicien de functie heeft uitgeschakeld, dient u het telefoongesprek rechtstreeks op de telefoon aan te nemen en te beëindigen. Deze functie kan alleen worden ingesteld door uw audicien.

Als u een telefoongesprek niet kunt aannemen of afwijzen met de multifunctieknop van het hoortoestel, kan dit aan een van de volgende redenen liggen. 

a. Het probleem kan veroorzaakt worden door de configuratie van uw telefoon:

iPhone
Het kan eraan liggen dat de instelling van uw iPhone voor de audio van het telefoongesprek op 'Automatisch' is ingesteld. Dit houdt doorgaans standaard de telefoon in. Daarom worden de hoortoestellen, wanneer de telefoon gaat, niet herkend als een Bluetooth-headset en werkt het niet om op de multifunctieknop van het hoortoestel te drukken om het telefoongesprek te activeren. Volg in dit geval deze stappen op uw iPhone: Instellingen – Algemeen – Toegankelijkheid – Audiopad gesprekken – Schakelen naar Bluetooth-headset.

Andere toestellen
Volg deze algemene tips om telefoongesprekken aan te nemen door op de multifunctieknop op uw hoortoestellen te drukken:
  • Zorg dat, na de koppeling van de telefoon met de hoortoestellen, het Bluetooth-symbool (bovenaan het telefoonscherm) aangeeft dat deze verbonden is.
  • Sommige telefoons sturen een telefoongesprek automatisch naar uw hoortoestellen als het gesprek wordt opgenomen via de multifunctieknop van het hoortoestel. Het blijft echter op de telefoon als de knop van de telefoon wordt gebruikt. Als u het telefoongesprek op de telefoon accepteert, kunt u het gesprek van uw telefoon naar uw hoortoestellen sturen.
  • Let tijdens het telefoongesprek op het Bluetooth-symbool. Zorg dat het Bluetooth-symbool is ingeschakeld (actief) door het te selecteren (zie afbeelding). Dit kan verschillen per telefoonmodel. Als het Bluetooth-symbool niet is ingeschakeld en het telefoongesprek nog steeds via de telefoon verloopt, tikt u op het symbool om het geluid naar de hoortoestellen te sturen.

b. Er kunnen verbindingsproblemen optreden als de telefoon ver weg is (maximale Bluetooth-bereik is 5-10 meter), de telefoon in de auto wordt gebruikt of als u per ongeluk tweemaal op de multifunctieknop van het hoortoestel drukt om een telefoongesprek aan te nemen, waardoor u het gesprek meteen beëindigt.

c. Een inkomend telefoongesprek vindt als gewoonlijk plaats zonder het gebruik van hoortoestellen. Daarom is het belangrijk om een aantal seconden te wachten tot u de beltoon zowel in de hoortoestellen als op de telefoon hoort. Dit maakt het sturen van audio naar het hoortoestel mogelijk.