Skip to main content

Wat gebeurt er met de aangepaste programma's nadat de audicien de instellingen van de hoortoestellen heeft gewijzigd?

Worden de aangepaste instellingen verwijderd indien de audicien de hoortoestellen wijzigt, of blijven deze behouden in de app?

Dit hangt af van het model van het (de) gebruikte hoortoestel(len). 

De aangepaste programma's worden verwijderd als er Audéo M- of Audéo B-Direct hoortoestellen worden gebruikt. De aangepaste programma's moeten opnieuw worden aangemaakt en gewijzigd bij de Geavanceerde instellingen. Deze kunnen worden geopend door in het gedeelte Home op ‘Programma aanpassen’ te drukken. 

Bij andere hoortoestellen blijven alle aangepaste programma's beschikbaar, behalve die gekoppeld zijn aan basisprogramma's die verwijderd of gewijzigd zijn door de audicien tijdens de aanpassessie. 

Wend u tot de audicien als het model van het hoortoestel niet bekend is.