Skip to main content

De hoortoestellen worden de hele dag gedragen, maar er staan geen gegevens in de myPhonak-app

Waarom kunnen gebruikers geen gezondheidsgegevens zien, terwijl ze de hoortoestellen wel de hele dag hebben gedragen?
Om gezondheidsgegevens te zien in de app, moeten de hoortoestellen zijn verbonden met de app. Zorg ervoor dat Bluetooth® is ingeschakeld op de telefoon en dat de hoortoestellen met de telefoon zijn gekoppeld. Om de hoortoestellen te koppelen, drukt u op 'Apparaat koppelen' in het gedeelte Start en volgt u de instructies. 
Om toegang te krijgen tot gezondheidsfuncties moet de gebruiker inloggen bij de app met een myPhonak-account. Ga naar de website van myPhonak om te bekijken welke gezondheidsfuncties door het hoortoestel worden ondersteund: 
www.phonak.com/myphonak
Wanneer de hoortoestellen zijn verbonden en de gebruiker is ingelogd, maar nog steeds geen gezondheidsgegevens kan zien, open dan het gedeelte Profiel, ga naar "Health-voorkeuren" en kijk of het bijhouden van gezondheidsgegevens is ingeschakeld. Dit moet zijn ingeschakeld om gezondheidsgegevens te zien in myPhonak.