Skip to main content

TV Connector maakt niet automatisch verbinding

Basisstappen voor probleemoplossing om te verzekeren dat de TV Connector automatisch verbinding maakt
Controleer het volgende:
•    De TV Connector verbonden is met de tv*
•    De tv is ingeschakeld en het audiosignaal is niet gedempt
•    Het hoortoestel is gekoppeld met de TV Connector**
•    U bevindt zich binnen bereik van de TV Connector 

Neem als het probleem blijft bestaan contact op met uw audicien om te controleren of de 'Automatische activatie' van het TV Connector-programma is ingeschakeld in de aanpassoftware. *** 

*
Uw TV Connector verbinden met de televisie 
**Instructies voor het koppelen van uw hoortoestellen met TV Connector 
***Let op: er is een verschil tussen automatische en handmatige activatie