Skip to main content

Blijf verbonden met myPhonak en CROS-configuratie

Werkt Blijf verbonden ook met een CROS-systeem?
Ja, deze functie is beschikbaar voor CROS-configuratie.