Skip to main content

Wat gebeurt er met mijn Aangepaste programma's in de myPhonak-app als ik overstap op een nieuwe mobiele telefoon?

Wat gebeurt er met mijn aangepaste programma's indien ik van mobiele telefoon verander? Worden ze verwijderd of blijven ze opgeslagen?
Indien u van mobiele telefoon verandert en een paar Paradise- en Lumity-hoortoestellen gebruikt, zullen alle aangepaste programma's die u heeft opgeslagen ook beschikbaar zijn op uw nieuwe telefoon zodra de hoortoestellen zijn gekoppeld.  Gebruikt u echter Marvel-hoortoestellen, dan kunt u uw aangepaste programma's niet behouden wanneer u een nieuwe telefoon heeft en moet u ze opnieuw creëren.