Skip to main content

Berichten van app in geval van onregelmatige hartslag?

Krijgt de gebruiker berichten van de app als er een onregelmatige hartslag wordt gedetecteerd?

Nee, de app verschaft dergelijke informatie niet. Let op: de gezondheidsinformatie in de app is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. De informatie mag niet worden gebruikt als vervanging voor professioneel medisch advies. Neem bij vragen over de gezondheid van de gebruiker (waaronder hartslag) altijd contact op met een huisarts of andere (medisch opgeleide) zorgverlener.