Skip to main content

Limiet bij doelen stellen

Waarom is er een limiet bij het stellen van doelen voor stappen en de draagtijd?

Er zijn enkele beperkingen voor de gebruiker wanneer die de waarde voor een doel instelt, zodat er een redelijk doel wordt nagestreefd. Negatieve getallen, speciale tekens en letters zijn bijvoorbeeld niet toegestaan. Alleen hele getallen zijn toegestaan. Het maximaal toegestane aantal stappen is 100.000 en de totale draagtijd in uren en minuten mag niet langer zijn dan 24 uur.