Skip to main content

Zijn mijn persoonsgegevens veilig bij de myPhonak-app?

Zijn mijn persoonsgegevens veilig bij de myPhonak-app? Wat kunnen zakelijke partners doen met de gegevens die Phonak hun verstrekt?
De zakelijke partners die in de overeenkomst worden vermeld, zoals Google en Microsoft, ontvangen gegevens die voor hen relevant zijn om een dienst te verlenen aan Sonova. Er zijn zakelijke overeenkomsten tussen Sonova en deze partners die het gebruik van deze gegevens beperken tot het leveren van de specifieke dienst die de partner aanbiedt. Zo gebruiken wij Google Analytics om statistische gegevens over de interactie van de gebruikers met de app te verzamelen, maar in dat geval worden geen persoonsgegevens van gebruikers gedeeld of beschikbaar gesteld van een partij.