Skip to main content

Hoe vervang je de batterij in niet-oplaadbare hoortoestellen van Phonak?

Niet-oplaadbare hoortoestellen van Phonak worden gevoed door zink-luchtbatterijen.
  1. Haal de sticker van de nieuwe batterij en wacht twee minuten.

A cartoon of hands holding a small white bottle  Description automatically generated 

  1. Open de batterijlade. 

A hand holding a computer mouse  Description automatically generated 

  1. Plaats de batterij in de batterijlade met de platte kant naar boven.

A drawing of a paintball object  Description automatically generated 

Als de batterijlade moeilijk dicht gaat, controleer dan of de batterij juist geplaatst is en dat de platte zijde naar boven wijst. Indien de batterij verkeerd geplaatst is, zal het hoortoestel niet werken en kan de batterijlade beschadigd raken. De platte zijde is gemarkeerd met het '+'-symbool op de sticker of de batterij.