Skip to main content

Hoe reinig ik oplaadbare Phonak Naída- en Sky-hoortoestellen?

Verzorging en onderhoud van oplaadbare AHO (achter-het-oor) Phonak-hoortoestellen
Dagelijks
  • Hoortoestel: inspecteer het oorstukje en de slang op oorsmeer en vocht. Reinig de oppervlakken met een pluisvrije doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen zoals huishoudelijke wasmiddelen, zeep, enz. voor het reinigen van uw hoortoestel. Het wordt afgeraden om deze onderdelen af te spoelen met water, omdat vocht hierdoor in de slang kan achterblijven. Vraag uw audicien om advies wanneer u uw hoortoestel grondig dient te reinigen.
  • Opladers: zorg dat de oplaadingangen schoon zijn. Gebruik nooit reinigingsmiddelen zoals huishoudelijke wasmiddelen, zeep, enz. voor het reinigen van uw oplader.
Wekelijks
  • Hoortoestel: reinig het oorstukje met een zachte, vochtige doek of met een speciale reinigingsdoek voor hoortoestellen. Voor meer uitvoerige onderhoudsinstructies of een intensievere reiniging kunt u contact opnemen met uw audicien.
  • Opladers: verwijder stof of vuil vanuit de oplaadsleuven met een pluisvrije doek.
Maandelijks
  • Hoortoestel: inspecteer uw akoestische slang op kleurveranderingen, verharding of scheuren. Indien dergelijke gebreken waargenomen worden, dient de akoestische slang vervangen te worden. Raadpleeg hiervoor uw audicien.
Belangrijk!
  • Zorg er altijd voor dat de oplader is losgekoppeld van het stroomnet voorafgaand aan reiniging.
  • Zorg er altijd voor dat de hoortoestellen en oplader droog en schoon zijn voordat u begint met opladen.
  • Voordat u haarlak of make-up gebruikt, dient u het hoortoestel uit uw oor te halen, aangezien deze producten het toestel kunnen beschadigen.