Skip to main content

Hoortoestel reageert niet meer (bevriest)

Hoe kan een gebruiker het oplaadbare hoortoestel opnieuw opstarten wanneer deze niet reageert op knoppen (wanneer deze bevriest)?
Uw hoortoestel opnieuw opstarten
Gebruik deze wanneer uw hoortoestel niet meer reageert. Hiermee worden geen programma's of instellingen verwijderd.

1. Houd het onderste gedeelte van de knop ten minste 15 seconden ingedrukt. Het maakt niet uit of het hoortoestel uit- of ingeschakeld is voordat u de knop indrukt. Er zal na de 15 seconden geen lampje branden en er klinkt ook geen geluid.

2. Plaats het hoortoestel in de oplader die aangesloten is op het lichtnet en wacht tot het indicatorlampje groen knippert. Dit kan tot 30 seconden duren. Het hoortoestel kan nu worden gebruikt.