Skip to main content

Blootstelling aan frequentie en Phonak-hoortoestellen

Aan hoeveel radiofrequentie word ik blootgesteld als ik Phonak-hoortoestellen draag?
Dit type hoortoestellen is vrijgesteld van de SAR-evaluatie (Specific Absorption Rate), waar ook uit blijkt dat deze hoortoestellen aanzienlijk onder de aanbevolen limiet van zowel de Europese Commissie als de Verenigde Staten ligt. Dit houdt in dat de straling afkomstig van Phonak-hoortoestellen aanzienlijk onder de aanbevolen grens ligt van zowel de Europese Commissie en de Verenigde Staten. SAR (Specific Absorption Rate) is de alom aanvaarde wetenschappelijke maatstaf om de door het lichaam opgenomen hoeveelheid radiofrequente energie mee aan te geven. Bijvoorbeeld: in de Verenigde Staten is de SAR-limiet voor mobiele telefoons, die is aangenomen door de FCC, 1,6 Watt per kilogram (W/kg). In Europa heeft de Raad van de Europese Unie een SAR-limiet ingesteld van 2,0 W/kg. De SAR-waarde voor een doorsnee mobiele telefoon ligt tussen de 0,3 en 1,5 W/kg.