Skip to main content

De beltoon in Phonak-hoortoestellen deactiveren

Stappen om de beltoon in mijn Phonak-hoortoestellen te deactiveren
De beltonen voor een binnenkomend telefoongesprek met Phonak-hoortoestellen kan niet worden uitgeschakeld.