Skip to main content

Krakend geluid bij luisteren naar muziek met de TV Connector

Waarom hoor ik een krakend geluid wanneer ik naar muziek luister met de TV Connector en de 3,5 mm audiokabel?
Verifieer dat de 3,5 mm audiokabel volledig is aangesloten op de TV Connector en de tv of het audiotoestel. Als het krakend geluid zich blijft voordoen, raden we aan om te controleren of de 3,5 mm audiokabel is beschadigd. De kabel moet vervangen worden indien deze beschadigd is. Neem contact op met uw audicien voor aanvullende hulp.