Skip to main content

Het verbinden van de myPhonak-app met hoortoestellen met verschillende soorten apparaten -> Hoortoestelcombinaties die ondersteund worden door de myPhonak-app

Is het mogelijk om een gecombineerde koppeling van hoortoestellen met de myPhonak-app te verbinden?

Ja, er zijn compatibele hoortoestel combinaties die werken met de myPhonak- app.  
De 6.6.0 versie of hoger van de myPhonak-app ondersteunt een gecombineerde koppeling van twee R- en RT-hoortoestellen.  

De myPhonak-app ondersteunt de volgende compatibele hoortoestel combinaties:  

  1. Audéo M-R & Audéo M-RT  
  2. Audéo P-R & Audéo P-RT  
  3. Audéo L-R & Audéo L-RT  
  4. Bolero M-M & Naída M-SP  

Beide hoortoestellen moeten het zelfde prestatieniveau hebben. Neem contact op met uw audicien voor meer informatie.