Skip to main content

Kan de gebruiker de privacyverklaring en de algemene voorwaarden weigeren of zijn/haar toestemming intrekken?

Kan de app worden gebruikt zonder de privacyverklaring en de algemene voorwaarden te bevestigen?

Nee, voor het gebruik van de app is het vereist dat de gebruiker de privacyverklaring en de algemene voorwaarden bevestigt.