Cleaning and caring for your hearing aids

Learn how to clean hearing aids and take care of them

The placement of hearing aids in the ear canal means that they are constantly exposed to moisture as well as ear wax - conditions that are not ideal for any piece of technology. It’s therefore important to take care of your hearing aids and to regularly clean them so they stay in good condition and functioning at their best.

Cleaning Hearing Aids

The following are general recommendations on how to clean your In-the-ear or behind-the-ear hearing aids. Your hearing care professional can provide you with more detailed information on how to clean your specific model.

We also provide a line of cleaning and care products specifically designed to make cleaning and taking care of your hearing aids easier than ever.

Tisztítás és ápolás

Gyakran felmerülő kérdések

Hogyan ápoljam hallókészülékemet?

A hallókészülékekkel való gondos bánásmód hozzájárul ahhoz, hogy több éven keresztül megfelelően működjenek, és minimalizálhatja a napi használat során felmerülő problémák mennyiségét. A hallókészülékek – strapabíró kialakításuk ellenére – megsínylik a helytelen használatot és karbantartást. Az alábbiakban néhány értékes karbantartási tanácsot olvashat:

Óvja hallókészülékét a szennyeződésektől
Kizárólag tiszta és száraz kézzel nyúljon hallókészülékéhez. A kis méretű mikrofonbemenet elzáródhat a nem megfelelő használat következtében.

A készüléket ne érje ütés
Ügyeljen rá, hogy a hallókészülék soha ne essen kemény felületre. Ez tisztítás vagy elemcsere során is előfordulhat. Óvatosan járjon el a hallókészülék behelyezése és eltávolítása során.

Óvja hallókészülékeit a magas hőmérséklet következményeitől
Soha ne tegye ki hallókészülékét hőhatásnak. Védje a közvetlen napfénytől (otthon és parkoló autóban egyaránt) és ne tegye hőforrások közelébe.

Óvja hallókészülékét a nedvességtől
Vegye le a hallókészüléket zuhanyzás, fürdés vagy úszás előtt. A magas páratartalom miatt soha ne hagyja őket a fürdőszobában. A hallókészülékek behelyezése előtt időnként tisztítsa meg a fülét. Tartsa szem előtt, hogy a nedvesség és a páralecsapódás károsíthatja hallókészüléke elektronikáját. Azt javasoljuk, hogy éjszakára távolítsa el az elemeket a hallókészülékből, és hagyja nyitva az elemtartót. Használhat a hallásgondozó szakembernél kapható speciális szárítórendszert is.

Tartsa gyermekektől és háziállatoktól elzárva
A készüléket tartsa gyermekektől és háziállatoktól elzárva. A nem kikapcsolt állapotban és nem megfelelően elzárva tárolt hallókészülékek magas hangot bocsátanak ki, ami zavarhatja a kutyákat. Emiatt több alkalommal előfordult, hogy a kutyák megrágták a hallókészülékeket.

Kerülje el a hajlakkal vagy sminkkel való érintkezést
A hajlakkok és púderek apró részecskéi elzárhatják a mikrofonbemenetet vagy a hangerő-szabályozót. Testápolási termékek és sminktermékek használata előtt vegye le hallókészülékét.

Tisztítás
Óvatosan törölje le hallókészülékét egy puha, száraz kendővel. Az alkohol, valamint az oldó- és tisztítószerek károsítják a készüléket.

Fülhigiéna
Mindig gondoskodjon a megfelelő fülhigiéniárol. Ahhoz, hogy hallókészülékei a legjobb teljesítményt nyújthassák, fülének mindig mentesnek kell lennie fülzsírtól és szennyeződéstől, továbbá száraz bőrtől vagy fertőzésektől is, valamint mindez a fül mögötti hallókészülékek esetén érvényes a fülillesztékre is. Hallásgondozó szakemberénél beszerezhet a fül és a fülilleszték tisztítását megkönnyítő termékeket Emellett a szakember alaposan megvizsgálja füleit és hallókészülékeit, hogy nem záródtak-e el fülzsír vagy szennyeződés miatt, valamint hogy a hallókészülékek megfelelően működnek-e.

Biztonságos helyen tárolja hallókészülékét
Amikor nem használja hallókészülékét, tárolja egy száraz textilben. Mindig a tartóikban szállítsa a hallókészülékeket. Ha hosszabb ideig nem használja a hallókészülékeket, távolítsa el az elemeket.

Kizárólag szakember végezzen javításokat

A csavarhúzók és az olaj egyaránt károsítják a hallókészülékeket. Ha közvetlenül érintkezik az elektronikával vagy mikromechanikával, javíthatatlan károkat okozhat.

Hallójárati hallókészülékek megfelelő tisztítása és karbantartása

A hallásgondozó szakember részletesen tájékoztatni fogja Önt a hallókészülékek megfelelő tisztítási eljárásairól és javasolni fogja a Phonak tisztító és ápolásó termékeinek használatát.

  • A víz és az oldószerek károsíthatják az érzékeny elektromos alkatrészeket. Miután eltávolította a hallókészülékeket, törölje át őket egy puha, száraz kendővel. (Ha hallókészüléke vízzel vagy oldószerekkel érintkezik, haladéktalanul törölje le egy puha, száraz kendővel)
  • Minden nap ellenőrizze hallókészülékét és a fülillesztéket, hogy nincs-e rajtuk fülzsír vagy nedvesség, és szükség esetén tisztítsa meg őket. Erre a célra használjon speciális kefét. A hallókészülékek tisztítását mindig felülről lefelé végezze, így elkerülheti, hogy fülzsír vagy porszemcsék sodródjanak a hallókészülékekbe.
  • Ha csökken a hallókészülék hangereje, előfordulhat, hogy eltömődött a fülzsírszűrő. Cserélje ki a fülzsírszűrőt vagy lépjen kapcsolatba a hallásgondozó szakemberrel.

Fontos, hallójárati hallókészülékekre vonatkozó információ

Mivel a hallójárati hallókészülékek elektronikája be van építve a fülillesztékbe (a házba), ezek a készülékek különösen ki vannak téve a fülzsír, nedvesség és szennyeződések okozta károsító hatásoknak.

A fül mögötti hallókészülékek megfelelő tisztítása és karbantartása

Az eltávolított fülillesztéket naponta kell tisztítani (egy puha, nedves rongy vagy a Phonak tisztítási és ápolási termékcsoportjában megtalálható tisztítókendők segítségével).

A tisztítás során ellenőrizze óvatosan a fülilleszték nyílását is. Nem szabad elzáródnia, mert ilyen esetben a hallókészülékből érkező hang torzulhat, vagy adott esetben el sem jut a fülig. Hetente legalább egy alkalommal alaposan tisztítsa meg a fülillesztéket. Érdeklődjön hallásgondozó szakemberénél a Phonak tisztítási és ápolási termékcsoportjával kapcsolatban.

Forduljon hallásgondozó szakemberéhez, ha:

  • A fülilleszték pontos illeszkedése ellenére diszkomfortérzést vagy fájdalmat tapasztal.
  • A fülzsír nem távolítható el a fülilleszték nyílásából.
  • A fülilleszték csöve besárgul és törékennyé válik.
  • Nem tudja beállítani a hallókészüléken a kívánt hangerőt, mert sípolni kezd.

Important for Behind-the-Ear hearing aids

Always separate the earpiece from the hearing aid before cleaning it. The hearing aid should never come into contact with water! When you connect the earpiece to your hearing aid, it has to be absolutely dry. It is best to dry the tube with a puff of air using an air puffer (do not blow air through the tube from your mouth). You can get this inexpensive accessory from your hearing care professional. Alternatively, shake the drops of water out of the tube where possible and leave the tube to dry on a clean cloth overnight. Re-attach the tube and hearing aid in the morning.

Taking care of your hearing aid

How do I care for my hearing aid?

By carefully handling your hearing aids, you will maintain their functionality for many years and minimize possible problems during daily use. Hearing aids have a robust design - but need to be correctly taken care of. Below are a few valuable maintenance tips:

Protect your hearing aid from dirt
Always make sure that your fingers are clean and dry before touching your hearing aid. The microphone input is very small and can become blocked if handled incorrectly.

Avoid impacts
Avoid dropping the hearing aid on hard surfaces. This can happen while cleaning or changing the battery. Take care when inserting or removing your hearing aid.

Protect your hearing aid from the effects of high temperatures
You should never expose your hearing aid to heat. Protect it from direct sunlight (at home or in a parked car) and do not place it near heaters.

Protect your hearing aid from moisture
Remove the hearing aid from your ear before showering, bathing or swimming. Due to high moisture levels, you should not leave it in the bathroom. Occasionally clean your ears before inserting the hearing aids. This means cleaning the outer part of your ear, including the bowl shaped part before the entrance to the ear canal. Try not to insert cotton buds/Q- tips down inside your ear canal as this can push wax further inside. Moisture and condensation can damage the electronics in your hearing aid. We recommend that you remove the battery from the hearing aid at night and to leave the battery compartment open. You can use special drying systems that are available from your hearing care professional.

Keep away from children and pets
Place the hearing aid out of reach of children and pets. Hearing aids that are still switched on and lying around emit high pitched sounds that can irritate pets. This has resulted in some hearing aids getting eaten by pet dogs.

Avoid contact with hair spray or make-up
Fine particles from hair spray or make-up powder can clog up the microphone and jam the volume control switch. Remove your hearing aid before applying body care products and cosmetics. 

Ear hygiene
Always pay attention to proper ear hygiene. For your hearing aids to provide the best performance, your ears must always be free of earwax and debris, e.g. dry skin or infections, the same also applies to the earpiece in Behind-the-Ear aids. You can get products  from your hearing care professional to help keep the ear or earpieces clean. They can also examine your ear and hearing aids thoroughly for any blockages caused by ear wax, or debris and check that the hearing aids are functioning properly.

Store your hearing aids in a safe place
When you are not using your hearing aids, store them in a dry cloth. Always transport your hearing aids in their storage case. Remove the batteries if you are not going to use the hearing aids for a long period of time.

Only have repairs performed by specialists
Please note that your hearing aid repairs should only be performed by your hearing care professional. Using the incorrect tools or attempting to perform any unwarranted maintenance can be bad for hearing aids. If a screwdriver or oil comes into contact with the electronics or micromechanics,  it may cause irreparable damage.                                                                               

 

Fontos, fül mögötti hallókészülékekre vonatkozó információk

Tisztítás előtt mindig válassza le a fülillesztéket a hallókészülékről. A hallókészüléket soha nem érheti víz! Amikor csatlakoztatja a fülillesztéket a hallókészülékhez, teljesen száraznak kell lennie. A legjobb, ha egy körtefecskendő segítségével levegővel átfújja a csövet (soha ne fújjon bele szájjal). Ezt az olcsó tartozékot beszerezheti hallásgondozó szakemberénél.