Ugrás a fő tartalomhoz

Adatvédelmi tájékoztató és használati feltételek – myRogerMic app

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatvédelmi tájékoztató azt mutatja be, hogy hogyan gyűjtjük és dolgozzuk fel személyes adatait a helyi vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, mivel ezek az adatok kapcsolódnak a Roger On mikrofon és a hallókészüléke használatához. Ebben a kontextusban az adatvédelmi tájékoztató a személyes adatai „myRogerMic” alkalmazáson („mobilalkalmazáson”) keresztüli feldolgozásának bemutatására terjed ki.

1. Kik vagyunk

Ez a mobilalkalmazás a Sonova AG vállalat terméke, mely vállalat székhelye a Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Svájc cím alatt található (www.sonova.com) („Sonova AG” vagy „vállalatunk”), illetve mely vállalat az alábbi szakaszban felsorolt feldolgozás kezelőjeként jár el.

2. A begyűjtött személyes adatok és a begyűjtés oka

A Sonova AG a Google Analytics Firebase szolgáltatást alkalmazza analitikai célokra a mobilalkalmazás használatának elemzése, illetve használati teljesítményének javítása céljából, de kizárólag csak akkor, ha Ön beleegyezik. A feldolgozás a következő adatkategóriákra terjed ki:

– Az Ön IP-címe – ez kizárólag anonimizált formában gyűjthető be, ami azt jelenti, hogy Önt ez alapján semmilyen módon nem lehet azonosítani.
– Használati adatok, a mobilalkalmazás eseményei, rendszerhasználati adatok (pl. IP-cím, az operációs rendszer verziója, az operációs rendszer frissítései), bejelentkezési kapcsolódási adatok (pl. azonosítócsatlakozás, sikeresség, sikertelenség, kapcsolat megszakadása), készülékinformációk (pl. márka, kategória, modell) és összeomlási jelentésekkel kapcsolatos információk.

A mobilalkalmazás beállítási folyamata során hozzájárulhat az ilyen jellegű adatgyűjtéshez, illetve a későbbiekben a mobilalkalmazás jogi részének beállításai között hozzájárulhat vagy megtagadhatja azt.

3. A személyes adatainak közzététele

A mobilalkalmazás használata során, illetve amennyiben kifejezett hozzájárulását adja, a fentiekben felsorolt adatokat kiadhatjuk a Google Inc. vállalatnak.

4. A személyes adatok továbbítása

Előfordulhat, hogy személyes adatait olyan országokba továbbítjuk, amelyek nem tartoznak az Ön joghatósága alá, például olyan országokba is, amelyek nem biztosítják személyes adatai ugyanolyan szintű védelmét, mint az Ön országa. Ilyen esetekben megfelelő intézkedéseket hozunk, beleértve a megfelelő szervezeti, műszaki és jogi óvintézkedéseket a vonatkozó átvitel irányítása és a megfelelő védelmi szint biztosítása érdekében a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

5. A személyes adatok megőrzési ideje

A Sonova AG minimális ideig őrzi meg személyes adatait, amely arányos a korábbi szakaszban meghatározott célok teljesítéséhez szükséges időtartammal. Abban az esetben, ha a vonatkozó jogszabályok vagy más szabályozások hosszabb megőrzési időszakot írnak elő, a hosszabb megőrzési időt fogjuk betartani, a jogi kötelezettségeink betartása érdekében.

6. Az Ön jogai

Jogában áll hozzájárulását bármikor visszavonni. A helyi vonatkozó törvényeknek megfelelően jogában áll személyes adataihoz hozzáférést kérni, valamint azok javítását vagy törlését, feldolgozásának korlátozását vagy tiltását kérni. Emellett igényelheti adatai hordozhatóságát, valamint utasításokat hagyhat adatai posztumusz használatát illetően. Amennyiben úgy gondolja, hogy személyes adatainak feldolgozása a vonatkozó törvényekbe ütközik, panaszt tehet a területileg illetékes felügyeleti hatóságnál. Vegye figyelembe, hogy az ilyen jogok gyakorlására a helyi vonatkozó jogszabályok korlátozásai érvényesek.

7. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben kérdései vannak a jelen adatvédelmi tájékoztatóval vagy személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi csapatunkkal a privacy@sonova.com e-mail-címen, vagy adatvédelmi biztosunkkal a következő címen: Sonova Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Svájc.

Használati feltételek

1. Általános rendelkezések

A myRogerMic mobilalkalmazás („mobilalkalmazás”) és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások („szolgáltatás” vagy „szolgáltatások”) működtetője a Sonova AG, melynek székhelye: Laubisrüstistrasse 28, 8712 Stäfa, Svájc. („Sonova”). A szolgáltatáshoz való, felhasználók („felhasználó” vagy „felhasználók”) általi hozzáférésre, valamint a szolgáltatás használatára a jelen használati feltételek („felhasználási feltételek”) vonatkoznak. A mobilalkalmazás telepítésével vagy használatával a felhasználó elfogadja a használati feltételeket, beleértve annak bármilyen jövőbeli módosításait is.

A jelen használati feltételek időről időre frissülhetnek. Ilyen esetekben a Sonova értesíteni fogja Önt a használati feltételek módosulásáról, és a dokumentum tetején található „legutóbbi frissítés” dátuma módosulni fog. Azt javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a használati feltételeket.

2. A mobilalkalmazás szolgáltatásaihoz való hozzáférés és azok használata

A mobilalkalmazás az alábbi szolgáltatásokhoz biztosít hozzáférést a felhasználó számára: a nyaláb(ok) a hallgatni kívánt beszélő(k) felé történő irányítása; a mikrofonüzemmód módosítása; némítás / némítás feloldása; az aktuális eszközállapot, például az akkumulátor töltöttsége és az aktuálisan használt mikrofonüzemmód ellenőrzése.

A mobilalkalmazást 14 éven felüli használók számára hoztuk létre.

a. A mobilalkalmazáshoz való hozzáférés és annak használata

A mobilalkalmazáshoz való hozzáféréshez a felhasználónak azt ingyenesen le kell töltenie az Apple App Store vagy a Google Play áruházból. A felhasználó készülékének – egy Android vagy iOS okostelefonnak – meg kell felelnie bizonyos hardver- vagy szoftverkövetelményeknek (pl. az operációs rendszer frissített verziójával kell rendelkeznie).

A mobilalkalmazás első alkalommal történő megnyitásakor a felhasználót arra kéri az alkalmazás, hogy olvassa és fogadja el a használati feltételeket. A felhasználó ezt követően hozzáférhet a mobilalkalmazás által kínált különböző szolgáltatásokhoz.

b. A kínált szolgáltatások leírása

A mobilalkalmazás révén a következő szolgáltatásokhoz férhet hozzá a felhasználó:

Távvezérlés: Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy hozzáférjen és kezelje a csatlakoztatott vezeték nélküli mikrofon funkcióit, például: a nyaláb(ok) a hallgatni kívánt beszélő(k) felé történő irányítása; a mikrofonüzemmód módosítása; némítás / némítás feloldása.

3. Szellemi tulajdonjog

A mobilalkalmazás tulajdonosa a Sonova, beleértve a műszaki, grafikai, szöveges és egyéb komponenseket is, kivéve a harmadik felek által biztosított tartalmakat és adatokat. Különösen a mobilalkalmazás a Sonova által megtervezett és kifejlesztett szoftvereken és adatbázisokon keresztül érhető el, amelyek annak tulajdonában állnak vagy amelyek felett szellemi tulajdonjoggal rendelkezik.

A jelen használati feltételek nem biztosítanak szellemi tulajdonjogot a felhasználónak a mobilalkalmazás, annak komponensei, valamint a Sonova márka és vizuális reprezentációk vonatkozásában. A felhasználó személyre szóló, nem átruházható, nem kizárólagos licencet kap a mobilalkalmazás és a szolgáltatások jelen használati feltételeknek megfelelő használatára.

A felhasználó különösképp a következők végrehajtására nem jogosult (a felsorolás nem teljes körű): a Sonova védjegyeinek és logóinak reprodukálása, hiperszöveg-hivatkozások létrehozása a mobilalkalmazás elemein, a mobilalkalmazás által használt adatbázisok és programok teljes vagy részleges felhasználása vagy kinyerése stb.

Bármilyen, az alábbiakban kifejezetten nem említett vagy a Sonova által szerződéses úton nem engedélyezett felhasználás vagy hasznosítás nem megengedett a Sonova kifejezett, előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

4. A felhasználó kötelezettségei

A felhasználó a következőket vállalja:
– A mobilalkalmazás a céljának, valamint valamennyi vonatkozó törvénynek és jogszabálynak megfelelő használata.
– A fiókazonosítók bizalmasságának garantálása, ha vannak ilyenek, és ezek titokban tartása, valamint harmadik feleknek való továbbításuk mellőzése.
– Annak elfogadása, hogy a szolgáltatások végrehajtásához csatlakoznia kell az internethez, eszköze Bluetooth-funkciójának működőképesnek kell lennie, valamint, hogy a szolgáltatások minősége ezen kapcsolatoktól függ, és ezekért kizárólag a felhasználó felel.
– Annak elismerése, hogy a szolgáltatások kiegészítő szolgáltatások, és nem a másképp elérhető megoldások alternatíváját jelentik, így nem ugyanazt a célt szolgálják, és ez a megoldás nem más megoldások helyettesítő megoldása.

5. Felelősségvállalás

A Sonova vállalja, hogy minden lehetséges módot alkalmaz a szolgáltatások felhasználóknak történő lehető legjobb biztosítása érdekében. A Sonova minden, a felhasználó által kifejezetten tudomásul vett és elfogadott eredménykötelesség kizárására vonatkozó gondossági kötelezettséggel bír.

A Sonova nem vonható felelősségre vis maior vagy befolyásán kívül eső események kapcsán. Emellett a Sonova nem vonható felelősségre semmilyen közvetett vagy közvetlen kárral kapcsolatban sem, akkor sem, ha a Sonovát tájékoztatták az ilyen károk eshetőségéről, mely károk a mobilalkalmazás használatából vagy használhatatlanságából adódnak, különösen a mobilalkalmazással és szolgáltatásokkal kapcsolatos fennakadások, zavarok és korlátozott funkcionalitás kapcsán, melyet a felhasználó telefonhálózatának vagy internetszolgáltatójának hibája okoz.

A Sonova felelőssége a súlyos gondatlanság vagy szándékosság által okozott, személyes, közvetlen és meghatározott károkra korlátozódik, a fentiek között nem szereplő károkkal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértéknek megfelelően.

6. Vonatkozó jogszabályok és illetékes joghatóság

A jelen használati feltételek Svájc törvényeinek hatálya alá tartoznak. A jelen feltételek végrehajtásával vagy értelmezésével kapcsolatos, a felek között békésen nem rendezhető vitákat vagy ellentmondásos helyzeteket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, illetékes bírósághoz kell benyújtani.